Uputa za karantene za vozače – Republika Hrvatska

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske izdalo je Uputu koja se odnosi na vozače teretnih vozila, kako slijedi:

I

1. Granična policija s graničnih prijelaza na ulasku u Republiku Hrvatsku dostavljat će u realnom vremenu informacije o: identifikacijske podatke o vozaču, broj telefona, registracijsku oznaku vozila, podatke o pravnoj osobi, mjesto utovara i krajnja destinacija istovara robe u RH, podatke ima li iii ne osiguran smještaj u karanteni.
Navedene podatke potrebno je dostavljati na e-mail adresu prijevozcz@mup.hr

2. popis lokacija objekata za karantene za vozace bit će dostavljen svim županijskim centrima 112, županijskim stožerima civilne zaštite pravnim osobama/prijevozničkim tvrtkama.

3. odabrani objekt za karantenu mora imati osiguran parking za kamione

4. svaka lokacija objekta za karantene mora imati:

• Osoblje 24/7 ( osobe zadužene za evidenciju ulaska i odlaska vozaca – izolanta, koje se brinu za održavanje smještaja , higijene, dezinfekciju te opskrbi i raspodjeli obroka). Broja osoba po lokaciji ovisit će o smještajnim kapacitetima karantene).

• Sredstva za održavanje osobne higijene i održavanje prostora, sredstva za dezinfekciju, posteljinu i ostale nužne potrepštine

5. obavezno dezinficirati prostor prije svakog ulaska vozača- izolanta i nakon odlaska
(sredstvima za čišćenje).

6. županijski stožeri civilne zaštite, u dogovoru s poslodavcima, dužni su organizirati prehranu i dostavu obroka vozačima – izolantima. broj dnevnih obroka ovisit će o vremenu boravka vozača- izolanta u karanteni)

II.

1. Postupak nakon prelaska granice

• Nakon prelaska granice vozač dolazi do mjesta isporuke/utovara robe u RH
• Primatelj/pošiljatelj robe dužan je osigurati radnike za istovar/utovar robe (za vrijeme istovara/utovara vozač ne smije napuštati kabinu)
• u slučaju potrebe istovara/utovara na sljedećoj lokaciji, ponavlja se ista procedura (nakon odmora, bez izlaska iz kabine) vozač kreće na sljedeću destinaciju
• vozač se upuuje u karantenu nakon istovara/utovara robe ako dan ili vise nema naloga svog poslodavca za novu zadaću
• vozač se, nakon prelaska graničnog prijelaza, upućuje u karantenu i nakon istovara robe izvan Republike Hrvatske gdje čeka nalog svog poslodavca za daljnju zadaću
• u slučaju prestanka poslovnih obaveza od najmanje 14 dana, računajući od zadnjeg smještaja u karanteni, vozač je dužan biti u samoizolaciji, uz prethodno rješenje sanitarnog inspektora.
• za vrijeme boravka u karanteni vozač- izolant ne smije napuštati prostore karantene

Ill.

1. Postupak prijema u karantenu sukladno slijedeim napucima:

• Prikupljene podatke o dolasku vozača na granici te njegovom konačnom odredištu Operativni centar civilne zaštite dostavlja županijskim centrima 112
• Županijski centri 112 zaprimljenu informaciju prosljeđuju nadležnim županijskim stožerima civilne zaštite (ovisno u koju županiju vozač dostavlja robu)
• Županijski stožer civilne zaštite najavljuje dolazak vozača – izolanta u karantenu dežurnoj osobi u karanteni;

2. Obveze dežurne osobe po dolasku vozača su slijedeće:
• Upisuje izolanta u Obrazac 1 -Evidencija prijema otpusta korisnika karantene” (obrazac u prilogu)
• daje mu osnovne informacije ponasanja i obveza u smještajnoj jedinici, tj. karanteni;
• obavještava ga o rasporedu obroka;
• odvodi ga u njegovu smještajnu jedinicu i predaje mu ,Uputu o kućnom redu za izolanta”
• dva puta dnevno (u 7,00 i u 13,00 ) istovremeno dostavljati ispunjeni obrazac 1 na mail adresu prijevozcz@mup.hr nadleznom županijskom centru 112 i nadležnom županijskom stožeru civilne zastite.

UPUTA