Upućen prijedlog Metodologije za objektivno utvrđivanje promjenjivosti ugovorene cijene u postupcima javne nabavke u Bosni i Hercegovini

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, zajedno sa privrednim komorama Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH organizovala je sredinom 2022. godine okrugli sto na temu “Regulisanje ugovora u svjetlu poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda”.

Zaključci ovog Okruglog stola dostavljeni su svim relevantnim institucijama u BiH, a jedan od zaključaka je bio formiranje stručnog radnog tima koji će na osnovu dobrih iskustava zemalja iz regiona (Hrvatska, Srbija) i zemalja EU, te iskustava i problema sa kojima se, kako javni tako i privatni sektor u BiH, svakodnevno susreće, utvrditi metodologiju računanja cijene te istu dostaviti nadležnim institucijama. Metodologija računanja promjenljivosti cijene predstavlja bitan instrument kojim se amortizuju i prevazilaze izazovi i problemi sa kojima se susreću, kako ugovorni organi, tako i sami izvođači ugovora.

U cilju objektivnog i transparentnog utvrđivanja promjenjivosti direktnih troškova ugovorene cijene, nastale usljed nepredvidivih događaja, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, Privrednom komorom Republike Srpske i Privrednom komorom Brčko Distrikta, uputila je Vijeću/Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, te vladama Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta prijedlog Metodologije za objektivno utvrđivanje promjenjivosti ugovorene cijene u postupcima javne nabavke u Bosni i Hercegovini.