Upravljanje ljudskim resursima je bitan segment za poslovanje u Evropskoj uniji

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je radionicu „Evropski recept za razvoj vaše kompanije“, kojoj su prisustvovali direktori i vlasnici bh. kompanija. Na radionici su predstavljeni načini bolje organizacije kompanija kao proces pripreme za ulazak u Evropsku uniju.

„Komora je organizirala mnogo seminara za edukaciju privrednika o zelenoj ekonomiji, čiji će se postulati morati primjenjivati po standardima Evropske unije. Osim neminovnih promjena u načinu proizvodnje i pružanja usluga, jedan od EU standarda je upravo menadžment ljudskih resursa te ćemo, radi brže prilagodbe bh. kompanija, intenzivirati edukacije i u ovoj oblasti“ rekao je potpredsjednik VTK/STK BiH Ahmet Egrlić.

Posebno je naglašena važnost odabira saradnika i formiranja timova te njihovog motiviranja radi postizanja maksimalnih rezultata.

„Najvažniji kapital u svakoj kompaniji su ljudi. Važno je kako odabrati saradnike, napraviti vrhunski tim, kako ih motivirati, voditi, zadržati i učiniti lojalnim, da kompaniju shvate kao svoju. Cilj današnje radionice je vlasnicima i direktorima kompanija u BiH predstaviti najvažnije segmente u pripremi kompanija za evropski put, a to su podizanje standarda produktivnosti, poboljšanje organizacije, efikasnosti i motivacije zaposlenih,“ istakao je direktor Elite Academy Balkans Miša Pavičević.

Na radionici su o ovim temama, osim Pavičevića, govorili i direktor Magsistema iz Beograda Milan Milinković, direktor International Creativity Company iz Tuzle Jasmin Hasančević te menadžer razvoja poslovanja ASA bolnice Sarajevo Mladen Komarica.

Share This