Uposlenici Komore posjetili kompaniju Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo

 

 

Uposlenici Sektora privrede i Instituta za edukaciju Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, posjetili su kompaniju Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, članicu Coca-Cola Hellenic Bottling Company grupacije, te im zahvalili na dugogodišnjem predanom i aktivnom učešću u radu Grupacije proizvođača bezalkoholnih pića i flaširane vode BiH, koja je veoma aktivna u okvirima komorskog sistema BiH.

Od samog početka postojanja, kompanija je neprestano ulagala u inovacije, tehnologiju i ljude, kako bi ispunila potrebe i očekivanja svojih potrošača, te danas Coca-Cola HBC B-H, nudi širok portfelj proizvoda koji obuhvata: gazirana bezalkoholna pića, sokove, vode, sportske, energetske i biljne napitke, gotove čajeve, kafe, gazirane napitke za odrasle.
Sa 186 mil. KM ukupne vrijednosti direktnog i indirektnog plasmana u obliku plata, poreza i dobiti, čini 0,5% BDP-a Bosne i Hercegovine.

Pored posvećenosti održivosti i kvaliteti proizvoda, Coca-Cola HBC B-H, jako je fokusirana na društveno odgovorno poslovanje. U sklopu svoje strategije održivog poslovanja za 2025. i pristupu zaštiti okoline, sproveli su brojne inicijative za smanjenje ekološkog otiska i ostvarivanja pozitivnog uticaja na okolinu. Jedna od takvih akcija sprovedena je proteklog mjeseca, gdje je imperativ stavljen na reciklažu i održivo upravljanje otpadom, sa ciljem smanjenja plastičnog otpada i očuvanje prirodnih resursa u BiH. Predstavnici Komore su im dali punu podršku, te su istakli da će se kroz Grupaciju u narednom periodu više inicirati na aktivnostima koji podržavaju održivi razvoj i zelenu ekonomiju.

Coca-Cola HBC B-H je prepoznatljiva i po društveno odgovornom angažmanu, kroz podršku brojnih lokalnih inicijativa i projekata, fokusirajući se na edukaciju, obrazovanje i poboljšanje kvaliteta života stanovništva u BiH, naročito mladih. Pa je tako od 2017. godine aktuelan Projekt “Coca-Colina podrška mladima” gdje se kroz nacionalni program kompanije nudi učenje životnih i poslovnih vještina neophodnih za zapošljavanje, čineći ih i bolje pozicioniranijim i konkurentnijim na tržištu rada, te kurs “Raise the Bar” usmjeren prema učenicima završnih razreda srednjih ugostiteljskih i turističkih škola, koji nudi sticanje znanja unutar tzv. „Soft” i „Business” vještina, o čemu je bilo razgovarano na sastanku.