UNDP: Obavijest o aktiviranju alata za procjenu digitalnih performansi kompanija u Bosni i Hercegovini (Digitalni puls)

Razvojni program Ujedinjenih nacija, u okviru Projekta DigitalBiz, aktivirao je Digitalni puls, odnosno elektronsku uslugu koja kompanijama u Bosni i Hercegovini pruža mogućnost samoprocjene svoje digitalne zrelosti, prema unaprijed zadanim pitanjima i kriterijima.

Na osnovu odgovora koje kompanije daju na struktuirani upitnik, Digitalni puls generiše osnovne preporuke za digitalizaciju u šest oblasti poslovanja kompanija. lnformacije dobivene kroz ovaj alat će poslužiti za bolje planiranje podrške aktivnostima kako domaćih tako i međunarodnih partnera u oblasti digitalne transformacije privatnog sektora u Bosni i Hercegovini. Digitalnom pulsu se može pristupiti preko internet platforme www.digitalnaekonomija.ba, a više informacija o ovom alatu, njegovim koristima i osnovnim karakteristikama možete pročitati u informativnom sažetku u prilogu.

Za sve dodatne upite o Digitalnom pulsu možete kontaktirati g. Kemala Bajramovića putem maila: kemal.bajramovic@undp.org; ili telefona: 061 869 242.