Unaprijeđenje efikasnosti poslovanja primjenom Lean menadžment principa

Webinar na temu „Unaprijeđenje efikasnosti poslovanja primjenom Lean menadžment principa“ u organizaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, održan je 26.11.2020. godine.

U toku webinara predstavljena je Lean menadžment metodologija, koja je bazirana na principima Toyota proizvodnog sistema, te je posebno istaknuta potreba  promjene načina razmišljanja u kompanijama u smislu eliminiranja svih vrsta „otpada“, poput nepotrebnog kretanja i transporta, prekomjerne obrade, vremena čekanja, zaliha i sl.

Polazna tačka za sva unaprijeđenja je identifikacije vrijednosti za kupca odnosno kupac sa svojim potrebama, se nalazi u fokusu današnjeg poimanja Lean menadžmenta. Lean obuhvata upravljanje i unaprijeđenje cijelog lanca proizvodnje ili pružanja usluga, od narudžbe pa do isporuke proizvoda ili usluge krajnjem kupcu.

Webinar je bio interaktivan, te su učesnici imali priliku da učestvuju u vježbama i razmjene iskustva u području lean menadžmenta. Na webinaru je učestvovalo 9 predstavnika kompanija.

Predavači na webinaru bili su mr. sc. Safet Zečević i dr. sc. Suad Mahmić.