Unaprijediti poslovni ambijent i uslove poslovanja IKT sektora

Na sjednici Skupštine IKT Asocijacije Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, usvojen je Izvještaj o radu IKT Asocijacije za proteklu godinu, kao i Plan rada za narednu.
Učesnici Skupštine, predstavnici bh. kompanija IKT industrije, ukazali su na značaj IKT sektora u razvoju bh. privrede i društva u cjelini, kao i predstojećem procesu digitalizacije javne uprave i privrednih subjekata u cjelosti. Istaknuto je da bi glavni kreator i realizator procesa digitalizacije trebale da budu domaće kompanije sa svojim domaćim proizvodima i domaćom radnom snagom što i jeste glavni adut i snaga ove grane privrede.

Privrednici su ukazali na konkretne probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom radu stavljajući akcenat na neadekvatno obrazovanja i nedostatak kadrova, radnih dozvola kao i nedovoljne brige nadležnih institucija za IT sektor. Dogovoreno je da u narednoj godini VTK/STK BiH organizuje IT konferenciju u saradnji sa zainteresovanim partnerima, akademskom zajednicom, nadležnim institucijama i ministarstvima, kako bi se kroz panel diskusije direktno ukazalo na sve nagomilane probleme s kojima se ova industrija suočava kao i smjernicama za dalji razvoj IT sektora i njegovom doprinosu unapređenju poslovanja ostalih grana privrede u Bosni i Hercegovini

Glavni zadatak koji je Skupština postavila jeste da se u saradnji s nadležnim ministarstvima radi na donošenju zakonskih propisa koji će unaprijediti poslovni ambijent i uslove poslovanja IKT sektora u Bosni i Hercegovini.