Unapređenje suradnje BiH i Turske u oblasti namještaja

 

 

U organizaciji Industrijske komore Ankara i Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, uz koordinaciju Ambasade Bosne Hercegovine u Republici Turskoj, 16. decembra 2020. godine održana je video-konferencija o unapređenju suradnje Bosne i Hercegovine i Turske (regija Ankara) u oblasti industrije namještaja.

Sastanak su otvorili g. Nurettin Özdebir, predsjedavajući Upravnog odbora Industrijske komore Ankara i Nj.E. Adis Alagić, ambasador Bosne i Hercegovine u R. Turskoj.

Potom su održane prezentacije o industriji namještaja R. Turske (g. Ercan Ata, član UO Industrijske komore Ankara), mogućnostima ulaganja u sektor namještaja i drvne industrije u BiH (gđa Slavica Korica, pomoćnik direktora FIPA-e za promociju i analizu), vanjskotrgovinskoj razmjeni drvnog sektora BiH (gđa Selma Bašagić, sekretar Asocijacije drvne industrije i šumarstva VTK/STK BiH), te o aktivnostima VTK/STK BiH na polju međunarodne suradnje i podrške firmama iz sektora namještaja i drvoprerade (gđa Lejla Međedović, savjetnica za promociju izvoza drvnog sektora, VTK/STK BiH).

Na sastanku je sudjelovalo i nekoliko turskih kompanija iz predmetne oblasti privrede.

U diskusiji su sudjelovali predstavnici turskih firmi, Komore Ankara, ambasador BiH i g. Enes Ališković, direktor Agencije za promociju izvoza BiH – BHEPA u VTK/STK BiH.

Zaključeno je da buduću suradnju dvaju komora i njihovih članica u sektoru namještaja i drvne industrije treba fokusirati na zajedničke projekte, ulaganja i tehnološku kooperaciju u proizvodnji namještaja od punog drveta i montažnih kuća, te na kooperaciju u oblasti dizajna – a sve u cilju unaprjeđenja ovog sektora u Bosni i Hercegovini i izvoza na tržišta EU.

Također je predloženo da se organiziraju slični tematski sastanci i za druge industrije od interesa za obje strane.

Share This