Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Uprava za indiretno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas su u prostorijama Komore u Sarajevu potpisali Memorandum o saradnji čiji je cilj dalje unapređenje međusobnih odnosa na obostranu korist.

Potpisnici sporazuma su predsjednik Komore dr.sc. Vjekoslav Vuković i direktor Uprave dr.sc. Miro Džakula.

Potpisanim Memorandumom se definiše buduća međusobna komunikacija i saradnja, razmjena podataka, edukacija zaposlenih i/ili obveznika indirektnih poreza, odnosno članova Komore- korisnika usluga. Pored navedenog, a u okviru edukacije, definisana je razmjena eksperata i njihovo učešće u radu radnih grupa u nadležnosti Komore i UIO, te druga pitanja od interesa za obje strane.