Unapređenje saradnje Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je Poslovni forum i susrete privrednika Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije (KSA), te Prvu sjednicu Poslovnog vijeća između Kraljevine Saudijske Arabije i naše zemlje, s ciljem unapređenja ekonomske saradnje između dvije države, posebno trgovinske razmjene i ulaganja.

Kopredsjedavajući Poslovnog vijeća BiH-KSA Ahmet Egrlić i Khalid Othman su kazali, između ostalog, da je poslovni skup privrednika dvije zemlje prilika za unapređenje ekonomske saradnje, te da će se putem Vijeća nastojati prevazići eventualne prepreke poslovnoj saradnji.

U okviru Foruma, održanog 25. septembra 2019. godine, upriličena su obraćanja kopredsjedavajućih Poslovnog vijeća BiH-KSA, ambasadora Kraljevine Saudijske Arabije u BiH i predstavnika ministarstva vanjskih poslova BiH. U drugom dijelu Foruma upriličene su prezentacije poslovanja u BiH, kao i Saudijskoj Arabiji, a nakon toga su privrednici dvije zemlje imali priliku da predstavnicima resornih institucija postavljalju pitanja vezana za poslovanje i poslovne prilike u BiH i Saudijskoj Arabiji.

Nakon plenarnog dijela Foruma održani su poslovni susreti privrednika dvije zemlje iz sektora: prehrambena industrija, građevinarstvo, namještaj, turizam i  hotelijerstvo, nekretnine, finansije, farmaceutska industrija i dr.

Na Prvoj sjednici Poslovnog vijeća između Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine, održanoj 26. septembra, prisustvovalo je 17 članova iz Kraljevine Saudijske Arabije i 12 bh. članova. Učesnicima sastanka je prezentirana Strategija Vijeća, kao polazna tačka za buduće aktivnosti. Takođe, predstavljena je dosadašnja ekonomska saradnja i Strateški ciljevi za period 2020-2022. Tom prilikom je istaknuto, između ostalog, da u posljednjih 5 godina (2014 – 2018. godina), obim vanjskotrgovinske razmjene ima trend konstantnog rasta i kretao se u rasponu od 22 miliona KM u 2014. godini, do skoro 90 miliona KM u 2018. godini, i da pokrivenost uvoza izvozom zadnjih godina premašuje 4500 %.

Govoreći o ciljevima za naredni period, na sjednici Vijeća je ocijenjeno da je u narednom periodu potrebno poduzeti aktivnosti vezano za potpisivanje, ratifikaciju i primjenu neophodnih međudržavnih sporazuma, dodatno olakšati vizni režim za poslovnu zajednicu, te povećati obim vanjskotrgovinske razmjene i ulaganja.