Unapređenje komorske saradnje i jačanje ekonomskih veza

 

 

Predstavnici Vanjskotrovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, predsjednik Zdravko Marinković i zamjenik generalnog sekretara Momčilo Komljenović, posjetili su Privrednu komoru Srbije i održali sastanak sa generalnim sekretarom Predragom Petrovićem i savjetnikom predsjednika Davidom Piegazkijem.

Na sastanku je razgovarano o aktualnoj i budućoj saradnji dvije komore, te unapređenju iste kroz pokretanje novih aktivnosti od interesa za poslovnu zajednicu dvije zemlje i kompanije, posebno s aspekta njihovog poslovanja na međunarodnom tržištu. Takođe, učesnici sastanka posebno su istaknuli značaj regionalne saradnje i ulogu dvije komore u okviru Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana.

Share This