Ukrajina

Službeni naziv zemlje: Ukrajina
Položaj: istočna Europa
Glavni grad: Kijev
Političko uređenje: republika (polupredsjednički sustav)
Površina, ukupno: 603.628 km2
Broj stanovnika: 44.134.693
Službeni jezik: ukrajinski
Valuta: ukrajinska grivnja (UAH)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

 

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 51.891.400 49.176.500 45.870.741 45.154.036 45.004.673 44.831.135,00 44.622.518 44.386.203 44.134.693
BND, PPP (mlrd. USD) 387,69 195,87 372,63 430,17 470,96 515,90 547,72 577,91 553,51
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 7.470,00 3.980,00 8.120,00 10.040,00 11.040,00 12.140,00 12.960,00 13.750,00 13.260,00
BDP (mlrd. USD) 81,46 31,26 136,01 91,03 93,36 112,19 130,90 153,93 155,58
BDP po glavi stanovnika (USD) 1.569,76 635,70 2.965,14 2.124,66 2.187,73 2.640,68 3.096,82 3.662,56 3.726,93
Rast BDP (godišnji) % -6,35 5,90 3,83 -9,77 2,24 2,47 3,41 3,22 -4,02
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) .. 1,34 -3,02 5,04 -1,87 -3,47 -6,43 -4,12 6,22
Bilans tekućeg računa (% BDP) .. 4,29 -2,22 5,53 -2,00 -3,10 -4,91 -2,68 4,00
Izvoz roba i usluga (% BDP) 27,64 62,44 47,05 52,60 49,30 48,01 45,20 41,20 39,04
Uvoz roba i usluga (% BDP) 28,72 57,41 51,09 55,21 56,22 55,70 53,92 49,21 40,09
Inflacija, potrošačke cijene (godišnja) % .. 28,20 9,37 48,70 13,91 14,44 10,95 7,89 2,73
SDI, neto priljev (mil. USD) .. 595,00 6.451,00 -369,00 3.967,00 3.918,00 4.576,00 5.833,00 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. 28,00 8,00 6,50 6,50 6,50 6,50 ..

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo – uzgoj žitarica i uljarica, voćarstvo,  duhan), stočarstvo, te šumarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo, energetika, metalna industrija, mašinska industrija, drvna industrija i prehrambena industrija.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: transport, telekomunikacije, financije i osiguranje, građevinske usluge, te trgovina.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 49,39 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Ukrajine: žitarice (19,07 %); željezo i čelik (15,57 %); masti – biljnog i životinjskog porijekla (11,66 %); rude, kamen, pepeo (8,95 %); el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (5,16 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, te njihovi dijelovi (3,88 %); sjeme uljarica i ostale uljarice (3,73 %); ostaci i otpatci prehrambene industrije, gotova stočna hrana (3,19 %), drvo i proizvodi od drveta (2,85 %); te proizvodi od željeza i čelika (1,78 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 53,98 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Ukrajine: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (14,36 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, te njihovi dijelovi (11,25 %); vozila – osim tračnih (10,2 %); el.mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (9,94 %); farmaceutski proizvodi (4,67 %); plastika i proizvodi od plastike (4,6 %); mješoviti kemijski proizvodi (2,47 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni, precizni uređaji, ... (2,31 %); željezo i čelik (1,93 %); te guma i proizvodi od gume (1,72 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Ukrajina je članica mnogobrojnih međunarodnih instutucija / asocijacija / organizacija, a među kojim (nadolje) izdvajamo samo neke:

 • UN;
 • WTO;
 • EBRD;
 • MMF;
 • World Bank;
 • Vijeće Europe;

Više informacija o spomenutim članstvima možete pronaći na linku .

Telefonski kod zemlje: (+380)

Internet domena: .ua

 

Glavni izvozni partneri / 2020/ %
 • Kina
 • Poljska
 • Ruska Federacija
 • Turska
 • Njemačka
 • Indija
 • Italija
 • Holandija
 • Egipat
 • Bjelorusija
 • Ostale zemlje

  Izvor: Intracen.org (Trade Map)

Glavni uvozni partneri / 2020 / %
 • Kina
 • Njemačka
 • Ruska Federacija
 • Poljska
 • SAD
 • Bjelorusija
 • Turska
 • Italija
 • Francuska
 • Mađarska
 • Ostale države

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

Standardna stopa PDV-a u Ukrajini iznosi  (20%) i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV – a  (7 %) ili izuzeća od plaćanja PDV – a (0 %).

Snižena stopa PDV – a (7 %) primjenjuje se na lijekove i medicinsku opremu, a nulta stopa PDV – a primjenjuje se na izvoz i re – eksport.

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN-u, iznosi: (6,48 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN-u, iznosi: (13,48 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN-u, iznosi: (4,07 %) u 2019.godini.

 Akcize se plaćaju na alkoholna pića, duhan, duhanske proizvode i cigarete, automobile, motore, naftu, naftna ulja, dizel gorivo, benzin, te električnu energiju.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina je sa Ukrajinom potpisala nekolicinu sporazuma, a isti se mogu naći na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK ).

U vezi gore spomenutog izdvajamo Odluku o ratifikaciji Sporazuma o unapređenju i zaštiti investicija, te Trgovinski sporazum između Bosne i Hercegovine i Ukrajine.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Ukrajinom

POKAZATELJ 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
IZVOZ (KM) 13.126.814,91 16.857.415,26 22.248.651,35 9.570.934,63 7.816.448,82
UVOZ (KM) 18.347.984,61 17.871.660,88 35.651.725,60 20.824.989,45 20.960.515,44
OBIM (KM) 31.474.799,52 34.729.076,14 57.900.376,95 30.395.924,08 28.776.964,26
SALDO (KM) -5.221.169,70 -1.014.245,62 -13.403.074,25 -11.254.054,82 -13.144.066,62
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 71,54 94,32 62,41 45,96 37,29

Izvor:        Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Ukrajinu,  2020.godina

Tarifa Naziv tarife Udio proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Ukrajinu, 2020.godina
3004 Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, … 52,21%
2836 Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); … 12,08%
1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji … 5,78%
7308 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz … 4,98%
2811 Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski … 3,73%
4804 Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili … 2,10%
6110 Džemperi, puloveri, prsluci i slični proizvodi, … 1,45%
6204 Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, … 1,25%
2842 Ostale soli anorganskih kiselina ili … 1,21%
2710 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih … 1,19%
Ostali 14,04%

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Ukrajine, 2020.godina

Tarifa Naziv tarife Udio proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Ukrajine, 2020.godina
0802 Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, … 12,10%
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanj.ili … 11,61%
4408 Listovi furnira i listovi za sperploce … 11,56%
8406 Turbine na vodenu i drugu paru: … 9,05%
1212 Roscici, morske i ostale alge, secerna repa i … 7,40%
8418 Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za … 5,68%
3904 Polimeri vinil hlorida ili drugih halogeniranih … 4,16%
7202 Ferolegure: … 2,63%
4411 Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih … 2,59%
4412 Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti … 2,23%
Ostali 30,98%

Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

       

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine (LINK );
 • Ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini ( INFO );
 • Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (LINK );
 • FIPA ( LINK );
 • Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ( LINK ).

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.