Osnovni podaci:

Službeni naziv zemlje: Ujedinjeni Arapski Emirati
Položaj: zapad Azije
Glavni grad: Abu Dabi
Službeni jezik: arapski
Političko uređenje: monarhija
Površina: 83.600 km2
Stanovništvo: 9.441.129 (*podatak iz 2022.)

Valuta: dirham (AED)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2022)

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 3.275.333,00 8.481.771,00 8.916.899,00 9.211.657,00 9.287.289,00 9.365.145,00 9.441.129,00
BND, PPP (USD) 322.960.568.228,50 554.648.530.330,45 624.484.063.546,47 692.688.775.754,00 660.089.089.192,40 719.355.673.553,11 824.200.444.665,65
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 94.015,71 65.411,94 69.705,70 74.826,52 71.458,64 76.948,33 87.729,19
BDP (USD) 104.337.372.362,15 289.787.452.661,68 370.275.469.571,14 417.989.721.742,68 349.473.015.330,16 415.021.590.687,54 507.534.921.715,45
BDP po glavi stanovnika (USD) 31.855,50 34.165,91 41.525,14 45.376,17 37.629,17 44.315,55 53.757,86
Godišnji rast BDP – a (%) 10,85 1,60 6,79 1,11 -4,96 3,92 7,41
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) .. .. .. .. .. .. ..
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % .. .. .. .. .. .. ..
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % .. 82,24 97,56 96,66 95,93 .. ..
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % .. 61,64 71,91 70,72 70,65 .. ..
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) .. 0,88 4,07 -1,93 -2,08 -0,01 4,83
SDI, neto priljev (USD) -506.329.999,90 8.796.769.640,50 8.550.901.846,50 17.874.659.400,50 19.884.468.664,90 20.667.120.490,10 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 15,20 8,30 3,80 .. .. ..

Najznačajnije industrijske grane

Sektor usluga
Industrija i građevinarstvo
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Glavna grana primarnog sektora Ujedinjenih Arapskih Emirata je poljoprivreda pri čemu je poseban naglasak u njenom razvoju stavljen na uzgoj koštunjičavog voća i palminih plodova, te stočarstvo – uzgoj stoke sitnog zuba.

Sekundarni sektor Ujedinjenih Arapskih Emirata sa jednim od najznačajnijih doprinosa cjelokupnoj privredi čine rudarstvo i energetika – naftna industrija, kemijska industrija, te srodne industrijske grane.

Tercijalni sektor navedenog tržišta najvećim dijelom konfiguriraju transport, telekomunikacije, trgovina, turizam, ali i financijske usluge.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Ujedinjenih Arapskih Emirata na svjetsko tržište u 2021. godini iznosio je 425,16 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Ujedinjenih Arapskih Emirata navodimo slijedom: „27“ – mineralna goriva, ... (51,12 %), „71“ – prirodni ili kultivisani ... (14,48 %), „85“ – električne mašine i ... (8,04 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (4,38 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (2,75 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (2,18 %), „76“ – aluminij i proizvodi ... (1,92 %), „24“ – duhan i prerađevine ... (1,15 %), „33“ – eterična ulja i ... (1,07 %), te „72“ – željezo i čelik (0,99 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Ujedinjenih Arapskih Emirata na međunarodno tržište čine 11,92 % od ukupnog izvoza Ujedinjenih Arapskih Emirata u prethodno spomenutoj godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa svjetskog tržišta u 2021. godini iznosio je 347,53 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Ujedinjenih Arapskih Emirata jesu „71“ – prirodni i kultivisani ... (21,27 %), „99“ – neklasificirani proizvodi (15,31 %), „85“ – električne mašine i ... (12,04 %), „27“ – mineralna goriva, ... (10,59 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (8,23 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (5,3 %), „30“ – farmaceutski proizvodi (1,89 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (1,77 %), „72“ – željezo i čelik (1,59 %), te „90“ – optički, fotografski ... (1,10 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Ujedinjenih Arapskih Emirata čine 20,91 % od ukupnog uvoza Ujedinjenih Arapskih Emirata sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Slijedom članstva Ujedinjenih Arapskih Emirata u međunarodnim institucijama, asocijacijama i organizacijama, spomenuta zemlja učestvuje u njihovom radu. Stoga iz okvira međunarodnih pravnih formi navodimo nekolicinu institucija, asocijacija i organizacija u kojima je ova zemlja član i to kako slijedi u nastavku teksta:

 • UN
 • Svjetska banka
 • IMF
 • Arapska liga
 • OPEC
 • GCC
 • OIC
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (971)

Internet domena:                             .ae

Glavni izvozni partneri / 2022 / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 175 vanjskotrgovinskih partnera Ujedinjenih Arapskih Emirata na čijim tržištima je realiziran uvoz iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je uočljivo ukoliko pogledamo cjelokupno svjetsko tržište.

Glavni uvozni partneri / 2022 / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 150 vanjskotrgovinskih partnera Ujedinjenih Arapskih Emirata sa čijih je tržišta registriran izvoz u Ujedinjene Arapske Emirate.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Standardna stopa PDV – a u Ujedinjenim Arapskim Emiratima iznosi  5 % i primjenjuje se na skoro sve proizvode i usluge (osim onih koji nisu predmet PDV – a) od 1. januara 2018. godine.

Carine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Carinske stope Ujedinjenih Arapskih Emirata, po MFN režimu u 2020. godini, za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (4,97 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (6,02 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (4,64 %)

Carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, kao i uvozne carinske deklaracije i potrebna je u svrhu provođenja carinskog postupka na određenom carinskom prostoru.

Pored prethodno navedenog, obavezno je poštivanje svih dodatnih zahtjeva institucija, tijela i organa Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zahtjevi moraju biti usklađeni sa važećom zakonodavnom legislativom zemlje, čime se i reguliraju carinski postupci na tržištu.

Na duhan, duhanske proizvode, elektronske cigarete, tečnost za elektonske cigarete, energetska pića, kao i gazirana pića plaćaju se akcize na tržištu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Tehnička sigurnost proizvoda osigurava se uvođenjem i primjenom standarda koji su praćeni regulativom o pakiranju proizvoda, etiketiranju i dodatnom označavanju proizvoda, te implementacijom navedene regulative kroz proces pripreme i plasmana proizvoda.

Također je neophodno obratiti pažnju na važeće propise u oblasti marketinga, oglašavanja i promocije proizvoda i (ili) usluga na tržištu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)37.009.520,1717.265.409,8632.514.900,6644.162.802,2416.233.229,37
UVOZ (KM)22.025.404,2939.831.229,4146.202.428,46121.784.406,3926.538.550,09
OBIM (KM)59.034.924,4657.096.639,2778.717.329,12165.947.208,6342.771.779,46
SALDO (KM)14.984.115,88-22.565.819,55-13.687.527,80-77.621.604,15-10.305.320,72
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)168,0343,3570,3736,2661,17

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Ujedinjene Arapske Emirate, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
2710Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral31,18%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 23,32%
8478Mašine i uređaji za pripremu ili preradu duhana, koje nisu spomenute niti uključene na drugom mjes9,72%
3923Proizvodi za prijevoz i pakovanje robe, od plastičnih masa; čepovi, poklopci, zaklopci i ostali za7,79%
8411Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i druge plinske turbine:5,93%
2836Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat koji sadrži amonijev ka3,40%
1507Sojino ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali hemijski nemodificirani:2,93%
0808Jabuke, kruške i dunje, svježe:1,97%
3304Proizvodi za uljepšavane i šminkanje i proizvodi za njegu kože (osim lijekova), uključujući prepar1,85%
1905Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa ili bez kakaa; hostije,1,78%
Ostali10,13%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7601Aluminij u sirovim oblicima:61,16%
0901Kahva, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez kofeina; kahvine ljuske i opne, zamjene kahve što s16,17%
7605Žica od aluminija:9,57%
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi6,96%
7408Bakrena žica:2,24%
0804Datulje, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangusta, svježi ili suhi:0,65%
8523Pripremljene nesnimljene podloge za snimanje zvuka0,47%
6907Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; neglazirane keramičke kockice za mozaik0,31%
7325Ostali lijevani proizvodi od željeza ili čelika:0,29%
2404Proizvodi koji sadrže duhan,nikotin ili zamjene namijenjeni za udisanje bez izgaranja; ostaliproizvodi koji sadrže nikotin namijenjeni za unos nikotina u ljudsko tijelo0,24%
Ostali1,94%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima nema potpisanih bilateralnih pravnih akata (sporazum, protokol, memorandum, …) u području diplomatskih odnosa, ali ni na polju ekonomske, tehničke, naučne, kulturne i druge vrste suradnje. Spomenuto se dalo zaključiti pregledom objavljenih informacija (do 19.07.2023. godine) na web stranicama Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u njihovom sadržajnom dijelu vezanom za bilateralne sporazume između dviju država.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07