Udruženje međunarodnih špeditera

 

 

O Udruženju

U Sarajevu je, u okviru Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, 26.11.2002. godine osnovano Udruženje međunarodnih špeditera. Udruženje je krovna asocijacija ove vrste u Bosni i Hercegovini, a njeni osnovni zadaci su: organiziranje, unapređenje i promocija interesa međunarodnih špeditera, zastupanje njihovih interesa pred domaćim i međunarodnim organizacijama i asocijacijama, te povezivanje i uključivanje špeditera u međunarodne asocijacije.

   Akti

   Organi Udruženja

   Skupština Udruženja

   Skupštinu sačinjavaju predstavnici članova Udruženja, poznavatelji problematike međunarodne špedicije. Skupština bira predsjednika i dva dopredsjednika iz reda svojih članova.

   Predsjednik i dopredsjednici moraju biti birani tako da budu zastupljena sva tri konstitutivna naroda BiH. Oni ujedno obavljaju funkcije predsjednika i dopredsjednika Odbora Udruženja.
   Predsjednik i dopredsjednici Skupštine odnosno Odbora Udruženja međusobno se, p dogovorenom redoslijedu i automatizmu, rotiraju svakih 16 mjeseci. Skupština Udruženja se može sazvati kao redovna i izvanredna.
   Redovna Skupština se održava po potrebi, a najmanje jedanput u godini i ima sljedeće nadležnosti i djelokrug poslova:

   • usvaja Pravilnik o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnik o radu Skupštine i Odbora Udruženja,
   • imenuje predsjednika, dva dopredsjednika i članove Odbora,
   • donosi Plan rada,
   • usvaja Izvještaj o radu,
   • raspravlja i donosi zaključke i preporuke o temama koje su od interesa za članove Udruženja.

   Izvanredna Skupština Udruženja se saziva u slučaju izvanrednih okolnosti, kada su u pitanju opći interesi ili uvjeti poslovanja.

   Odbor Udruženja

   Odbor Udruženja ima 9 (devet) članova uključujući predsjednika i dva dopredsjednika. Mandat članova Odbora je četiri (4) godine sa mogućnošću produženja za naredni mandat ukoliko se na Skupštini donese takva odluka.

   Izabrane članove Odbora, za mandatni period 2022.-2026.godine, možete vidjeti na sljedećem LINKU

   Odbor Udruženja ima sljedeće nadležnosti i djelokrug poslova :

   • priprema i predlaže pravilnike i pravila iz djelokruga Udruženja,
   • utvrđuje prijedloge za imenovanje predsjednika, dva dopredsjednika Skupštine i članove Odbora Udruženja,
   • priprema i predlaže Plan rada Udruženja,
   • priprema i predlaže Izvještaj o radu,
   • priprema i predlaže nacrte dokumenata koja usvaja Upravni odbor VTK BiH iz oblasti međunarodne špedicije,
   • predlaže predstavnike Udruženja u radna i druga tijela VTK BiH, mješovite državne delegacije i komisije, projektne i ekspertne grupe,
   • raspravlja i donosi zaključke i preporuke o temama koje su od interesa za članove Udruženja.
   Radna tijela

   Sjedište Udruženja međunarodnih i međuentitetskih cestovinih prijevoznika putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine je u ulici Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo  (e-mail: transport@komorabih.ba)

   Sjedište

   Sjedište Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine je u ulici Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo ( tel: +387 33 56 61 74; faks +387 33 56 61 76, e-mail: kristina.cosic@komorabih.ba ).

   Share This