U VTK/STK BiH bit će osposobljena sudnica Arbitražnog suda

 

 

Predsjednik Vanjskotrgovinske/spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Zdravko Marinković i potpredsjednici dr.sc. Vjekoslav Vuković i Ahmet Egrlić na sastanku sa nedavno imenovanim članovima Predsjedništva Arbitražnog suda pri VTK/STK BiH razgovarali su o budućem funkcioniranju Suda, zakonodavstvu koje regulira ovu oblast i edukaciji privrednika te osposobljavanju prostorija ovog suda. Dogovoreno je da će u prostorijama Komore biti osposobljena sudnica za arbitražu, što će bitno doprinijeti efikasnosti suda.

„Kompanije u BiH, nažalost, ne koriste često arbitražni mehanizam rješavanja sporova, zbog nedovoljne informisanosti i neopravdanog nepovjerenja prema postupcima koji se ne vode pred redovnim sudom. Jedan od prioriteta VTK/STK BiH u narednom periodu je aktivna promocija rada Arbitražnog suda, kako bi se podigla svijest o jednostavnosti, ekonomičnosti i praktičnosti ovog mehanizma rješavanja sporova, te istovjetnosti načina izvršenja arbitražnih presuda kao i presuda redovnog suda,“ rekao je predsjednik Marinković.

Predsjednik Arbitražnog suda pri VTK/STK BiH prof. dr. Vitomir Popović istakao je da se u pravilu radi o privredno- pravnim sporovima, iz Bosne i Hercegovine, ali i inostranstva.

„Ovaj način rješavanja sporova je mnogo efikasniji u odnosu na sudski način rješavanja sporova i vodi se računa o tome da se sporovi završe u što je moguće kraćem roku, što je prije svega u interesu privrednih subjekta. Ako se na naplatu potraživanja čeka 20 godina, koliko traju postupci pred sudovima, jasno je da se privrednici sve više opredjeljuju za arbitražno rješavanje sporova,“ naglasio je Popović.

Krajem prošlog mjeseca, predsjednik VTK/STK BiH, u dogovoru s potpredsjednicima, donio je Odluku o imenovanju Predsjedništva Arbitražnog suda pri VTK/STK BiH. Prema ovoj Odluci, na mandat od četiri godine, u Predsjedništvo Arbitražnog suda imenovani su akademik prof. dr. Vitomir Popović, prof. dr. sc. Mile Lasić i prof. dr. sc. Abedin Bikić.

Za sekretara Arbitražnog suda imenovana je Belma Šabić-Selimović, stručni saradnik u Službi za pravne poslove VTK/STK BiH. Arbitražni sud pri VTK/STK BiH je stalna, institucionalna arbitraža, s organizacionom strukturom i pravilima postupka, koja postoji još od 1998. godine. Arbitražni postupak je dosta kraći, ekonomičniji i jednostavniji u odnosu na postupke pred redovnim sudovima. Pred Arbitražni sud privredni subjekti mogu iznositi međusobne sporove u skladu sa zakonom, radi sporazumnog rješavanja tih sporova, posredovanjem ili odlučivanjem o tim sporovima, ako stranke ugovore nadležnost ovog suda.

Share This