U VTK BiH održana radionica o alternativnim i prirodnim rashladnim sredstvima

 

 

Članovi Odbora rashladne, klima tehnike i dizalica toplote su imale priliku da u prvoj sedmici septembra 2018. učestvuju na Radionici o alternativnim i prirodnim rashladnim sredstvima koja se održala u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Ozonska jedinica Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH je na inicijativu članova Odbora organizovala edukativnu radionicu o prirodnim rashladnim sredstvima (teorija i praktična demonstracija) na koju se prijavilo 50 učesnika. Prvi dan se govorilo uopšteno o rahslađivanju i okolini, te osnovama rashlađivanja i zakonskim zahtjevima EN 387.

Narednih dana se detaljnije govorilo o: Hidrokarbonima (R600 – R290) tehnologija u sistemima rashlađivanja; Karbon dioksidu (R744) kao rashladnom sredstvu i njegovoj primjeni, te rashlađivanju amonijakom (NH3).

Peti dan je organizovana terenska posjeta postrojenjima koje koriste prirodna rashladna sredstva, gdje su privrednici imali priliku vidjeti praktičan rad sa alternativnim rashladnim sredstvima, njihovoj primjeni, održavanju i zbrinjavanju.

Svi učesnici su uspješno položili test i dobili certifikate CENTRO STUDI GALILEO i Certifikat o alternativnim rashladnim medijima.

Share This