U Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH predstavljeni rezultati projekta EXPOCERTInno

 

 

Predstavnicima poslovne zajednice i medija danas su predstavljeni rezultati projekta EXPOCERTInno, finansiranog od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke. U toku ovog jednoipogodišnjeg projekta kompanijama iz metaloprerađivačkog i drvoprerađivačkog sektora pruženo je nekoliko vrsta poslovnih usluga u oblastima internacionalizacije, certificiranja i inovacija. Ovom prilikom službeno je pokrenuta i inovativna platforma za e-učenje pod nazivom Digitalna Akademija, gdje će zaposlenici BiH kompanija moći koristiti multimedijalne obrazovne module sa različitom poslovnom tematikom neophodnom za uspješno poslovanje. U okviru Projekta su izrađena 4 ovakva multimedijalna modula sa različitim temama iz oblasti digitalnog marketinga. Pored navedenog, 6 BiH kompanija je dobilo besplatnu savjetodavnu pomoć u pripremi kompletne tehničke dokumentacije neophodne za usklađivanje njihovih proizvoda sa zahtjevima EU standarda kako bi kompanije postavile CE znak i zadovoljile druge evropske norme što im u konačnici omogućava nesmetan izvoz na tržišta Evropske unije. Projekat je također pomogao bosanskohercegovačkim kompanijama da provedu procjene upravljačkih kapaciteta za inovacije, te im omogućio da saznaju kako iskoristiti raspoložive EU fondove za podršku malim i srednjim poduzećima.

Tarik Kovač, koordinator projekta, ispred Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, rekao je da se projekat EXPOCERTInno fokusirao na internacionalizaciju, certificiranje, te inovacije bh. preduzeća u metalnom i drvnom sektoru. U okviru projekta je 6 kompanija certificirano prema standardima Evropske unije, te se u pogledu inovacija danas promoviše Digitalna akademija koja će služiti kao online platforma za učenje bh. privrednicima.

Jedna od kompanija korisnica Projekta koja je postavila CE znak je i kompanija HST Energetics doo iz Gračanice koja pokreće proizvodnju inovativnih kotlova na pelet izuzetno visoke energetske iskoristivosti dok su druge dvije firme (Džajkić doo Širok Brijeg i Teams CNC doo Kalesija) uspješno postavile CE znak na CNC mašine koje namjenski proizvode za svoje zahtjevne klijente. Kompanija Fiko Commerc SF doo Cazin će od danas svoje trapezne limove za pokrivanje nesmetano izvoziti u Evropsku uniju sa CE znakom a kompanija Glovis doo iz Zenice je svoja dječja igrališta u potpunosti uskladila sa zahtjevima evropskog standarda BAS EN 1176. Još jedan veoma inovativan proizvod iz Bosne i Hercegovine će u budućnosti pronaći mjesto na EU tržištima, a riječ je o građevinskim oblogama proizvedenim od termotretiranog drveta koje proizvodi firma Alba Uniprom d.o.o. iz Sarajeva.

Amela Obhodžaš, direktorica kompanije Alba Uniprom d.o.o. kaže da je kao kompaniji koja izvozi proizvode jako bitan certifikat za izvoz na tržišta zapadne Evrope, koji ne samo da olakšava procese, već i potvrđuje kvalitet bh. proizvoda.

Projekat EXPOCERTInno traje 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je BAM 278.953 od čega EU sufinancira BAM 223.103 kroz EU4Buisines projekt. Vodeći realizator projekta je Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa INTERA – Zakladom za inovacijski i tehnološki razvitak i kompanijom INAF doo Sarajevo.

EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

Share This