Uspješno realizovan Poslovni forum BiH-SR Njemačka u Minhenu

 

 

U organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Privrednom komorom Minhena i Gornje Bavarske (IHK), Predstavništvom njemačke privrede u Bosni i Hercegovini (AHK ), HWK i Bavarskim ministarstvom ekonomskih poslova, Evropske preduzetničke mreže, danas se u Minhenu održava Poslovni forum bosanskohercegovačkih i njemačkih privrednika iz oblasti metalske, auto i elekto-industrije.

Pored osamnaest bosanskohercegovačkih i šesnaest njemačkih kompanija, Poslovnom forumu prisustvuju i predstavnici Njemačkih privrednih komora, GIZ-a, kao i relevantnih ministarstava. Podršku forumu dao je i Konzulat Bosne i Hercgovine u Minhenu, dok ispred Vijeća ministara BiH Forumu prisustvuje i generalni sekretar g. Robert Vidović.

U plenarnom dijelu Foruma, prisutnim su se obratili  g. Frank Dollendorf, član glavnog međunarodnog menadžmenta, industrije i inovacija IHK-a za Minhen i Gornju Bavarsku i predsjednik VTK/STK BiH dr.sc. Vjekoslav Vuković koji je ovom prilikom istakao da je za bosanskohercegovačke kompanije tržište SR Njemačke već godinama najznačajnije izvozno tržište, te da je Komora do sada pružala a i u budućnosti će pružati i razvijati projekte i mjere koje će pomoći bh. kompanijama da unaprijede saradnju sa njemačkim kompanijama.  Prema rječima predsjednika,  intenziviranje bilateralnih trgovinskih odnosa sa Njemačkom najviši je prioritet za bosanskohercegovačke privrednike.

Uslijedila je prezentacija aktuelne situacije u metalnoj, automobilskoj i  elektro industriji Bosne i Hercegovine koja i dalje predstavlja najsnažniji i najuspješniji sektor u industriji BiH obzirom da u ukupnom izvozu učestvuje sa čak 35%. Prisutnima se obratio i g. David Parkmann, zamjenik  delegacije njemačke privrede u Bosni i Hercegovini, dok je  uspješnu priču iz Bosne i Hercegovine predstavio g. Günter Tettinger iz kompanije MANN+HUMMEL GmbH. Predstavnici GIZ-a g.David Abeler i  g. Oliver Wagener govorili su o poslovnim potencijalima uz razvojnu saradnju nakon čega je uslijedilo predstavljanje bosanskohercegovačkih kompanija, te bilateralni susreti.

Forum, čiji je cilj unaprijeđenje ekonomskih odnosa između dvije zemlje, ocijenjen je kao veoma uspješan i izazvao je veliki interes, posebno jer se kompanijama učesnicama pruža prilika da u direktnim razgovorima predstave svoje proizvode i usluge.

Predsjednik Vuković je iskoristio priliku uručiti prikladan poklon kolegi Franku Dollendorfu, te se posebno zahvalio generalnom konzulu Bosne i Hercegovine u Minhenu gospođi Tihić kao i  g. Vidoviću i Vijeću ministara BiH na pruženoj podršci i pomoći u realizaciji Foruma.

 

Share This