U prostorijama VTK BiH održana reizborna Skupština Asocijacije grafičke i papirne industrije

U prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH održana je reizborna Skupština Asocijacije grafičke i papirne industrije. Na sastanku su usvojena godišnja dokumenta: Izvještaj o radu Asocijacije u 2017. i Plan rada Asocijacije za 2018. godinu. Također, članovi Skupštine su izabrali Odbor Asocijacije koji broji 11 članova,kao i predsjedavajuće Asocijacije: JASMIN MUMINOVIĆ, direktor „UNIONINVESTPLASTKA“ SEMIZOVAC, BOŠKO BORISAVLJEVIĆ, direktor” BORTON” BANJA LUKA i ANTO BILIĆ direktor „2B MULTIMEDIAPRINT“ Nova Bila.

Na sastanku je razmatrana i Informacija o ostvarenoj proizvodnji, izvozu i uvozu grafičke i papirne industrije u 2017. godini, iz koje se vidjelo da je proizvodnja i prerada papira u 2017. godini ostvarila porast proizvodnje od 16,6%, a grafička industrija od 5,8%.
Ukupan izvoz grafičke i papirne industrije u 2017. iznosio je 283.856.099 KM što je za 15,7% više nego 2016.Uvoz je iznosio 419.078.801 KM ili 2,9% više nego 2016. tako da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 67,7%.
Papirna industrija je ostvarila izvoz od 236.824.006 KM ili 16,3% više nego u 2016, dok je grafičkih proizvoda izvezeno u vrijednosti od 47.032.094 KM ili 21,5% više nego 2016. godine. Podaci govore u prilog činjenici da izvoz grafičke industrije raste iz godine u godinu, ali je papirna industrija nakon pada izvoza protekle dvije godine, počela ostvarivati značajan porast izvoznih rezultata.
Uvoz papirne industrije iznosio je 368.466.801 KM ili 1,8% više nego 2016. godine, dok je uvoz proizvoda grafičke industrije iznosio 50.612.000 KM ili 1,2% više nego 2016.

Za prva tri mjeseca 2018. proizvodnja papirne industrije povećana je za 39,9%, dok je proizvodnja grafičke industrije smanjena za 3,3%. Izvoz grafičke i papirne industrije iznosio je 68.857.965 KM ili 45,7% više nego u istom periodu 2017. U okviru toga izvoz papirne industrije je činio 86,5%, a grafičke industrije 13,5%.
Uvoz grafičke i papirne industrije za tri mjeseca 2018. iznosio je 105.398.875 KM ili 1,0% više nego u istom periodu 2017. Najveće učešće u uvozu su činiili proizvodi papirne industrije.

Nakon prvog dijela sastanka, gdin Derviš Čengić DQS auditor kompanije DQSBH-BH cert održao je prezentaciju na temu „Standardizacija i sistemi upravljanja u grafičkoj industriji“ u kojoj je istaknut značaja uvođenja certifikata: ISO 9001, ISO 14 001, ISO 45 001, ISO 27 001 i HACCP, što je veoma bitno za kompanije koje izvoze svoje proizvode ili su njihovi proizvodi namijenjeni prehrambenoj, kozmetičkoj i sličnoj grani industrije.