Održana V sjednica proširenog Odbora Asocijacije drvne industrije i šumarstva

U prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH održan je V sastanak Odbora Asocjacije drvne industrije i šumarstva. Na održanom sastanku razmatrana je Informacija o proizvodnji,izvozu i uvozu drvne industrije i šumarstva za 9 mjeseci 2018. u poređenju sa istim periodom 2017. Proizvodnja šumskih sortimenata Bosne i Hrcegovine u II kvartalu 2018. veća je za 14,9% nego u istom periodu 2017, dok je prodaja povećana za 4,0%. Proizvodnja proizvoda drvne industrije za devet mjeseci 2018. godine smanjena je za 11,5%, dok je proizvodnja namještaja povećana za 0,8 %.

Drvna industrija Bosne i Hercegovine je za devet mjeseci 2018. godine ostvarila izvoz u iznosu od 1.032.053.589 KM, što je za 6,9% više nego u istom periodu 2017.godine. U okviru toga, izvoz proizvoda u skupini drvo i proizvodi od drveta činio je 56,7% , a izvoz namještaja i montažne drvene gradnje 43,3%, što je povoljnije sa aspekta izvoza finalnih proizvoda od drveta nego prošle godine.

U okviru skupine izvoza drvo i proizvodi od drveta, izvoz proizvoda šumarstva činio je 12,7 %, što je nešto manje nego u 2017. U okviru ukupnog izvoza proizvoda šumarstva najveće je učešće bilo ogrijevnog drveta 84,2 %, a trupaca 5,4% što je povoljnije u odnosu na 2017. godinu. U posmatranom periodu povećan je izvoz namještaja, ploča i montažne drvene gradnje.

Uvoz drvne industrije je za devet mjeseci 2018.iznosio 287.892.118 KM ili 12,5% više nego u istom periodu 2017.godine. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 358,5%, što je ne povoljnije nego u 2017.godini.

Drvna industrija je jedna od najperspektivnijih grana industrije Bosne i Hercegovine i ostvareni izvoz uglavnom je rezultat izvanrednih napora kompanija, s tim da je podrška organa vlasti na svim nivoima bila zanemarljiva. Alarmantan problem predstavlja odlazak stručne radne snage, velika opterećenja kompanija doprinosima koje moraju plaćati po osnovu novih zakonskih propisa, tako da nema prostora za povećanje plata i stimulacije koje su bitne za zadržavanje radnika i zapošljavanje novih.Također, da bi kompanije bile konkurentnije na ino tržištu, neophodno je da inoviraju postrojenja i ukupna podrška drvnoj industriji od strane nadležnih ministarstava mora biti puno veća.

Na sastanku su učesnici informisani o zajedničkom sastanku predstavnika kompanija i nadležnih institucija iz drvnog sektora Bosne i Hercegovine i Crne Gore koji će se održati 19.11.2018.godini u Vanjskotrgovinskoj komori BiH.

Također, članice su obaviještene o okruglom stolu „Trendovi tržišta EU za gradnju na bazi tehničkog drveta“ koji će se održati 07.12.2018. godine u organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH uz podršku švicarske agencije za promociju uvoza SIPPO.

Članice Odbora su prihvatile ponuđeni prijedlog Plana rada Asocijacije drvne industrije i šumarstva u 2019. uz malu dopunu.

Na kraju je predstavnica Sarajevskog sajma pozvala prisutne da izlažu na sajmu INTERIO koji će se održati od 13. do 17.03. 2019. u centru Skenderija.