Asocijacija drvne industrije i šumarstva u saradnji sa Sektorom za edukaciju Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine organizirala je stručni seminar:” Izvoz osnovno opredjeljenje drvne industrije Bosne i Hercegovine”.Već jedanaestu godinu Vanjskotrgovinska komora organizira stručne seminare u okviru sajma INTERIO sa aktuelnim temama i iskusnim predavačima, kako bi obogatila stručne manifestacije sajma.Seminar je održan u sali centra Skenderija I konceptualno je organiziran u dvije cjeline.

U prvom dijelu seminara Elma Demir iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine održala je prezentaciju na temu: „Uvođenje pune kumulacije i povrata carina unutar zemalja CEFTA“. Ernad Smajić direktor kompanije „JANJ“ iz Donjeg Vakufa govorio je o „Kontroli kvaliteta i upravljanju ljudskim resursima“ i istakao iskustva iz prakse. Prof dr. Seid Hajdarević sa Mašinskog fakulteta odsjek Tehnologija drveta u Sarajevu održao je predavanje na temu: „Spojevi i njihov uticaj na konstrukciju namještaja“.

U okviru drugog dijela seminara prof. dr Maja Arslanagić Klajdžić docent Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva imala je izlaganje na temu: “Brendiranje i pozicioniranje proizvoda na tržištu“ sa posebnim osvrtom na proizvodnju namještaja i drvnu industriju.

Direktor kompanije „Namještaj- Solid Wood „ iz Gradačca, u svom izlaganju pokazao je jedan pozitivan primjer iz prakse „Kako je nastao brend Hejmo…“.
Na kraju seminara Amar Brkan Facilitator USAID WHAM projekta upoznao je prisutne sa Programom dodjele bespovratnih sredstava USAID WHAM projekta drvopretađivačkom sektoru Bosne i Hercegovine.

Seminar je pokazao punu opravdanost, jer su učesnici dobili dosta korisnih i aktuelnih informacija i bili su veoma zadovoljni izborom tema i predavača.