U okviru projekta TO REGOS organizovan sastanak o upravljanju projektima

 

 

Osmi sastanak o upravljanju projektima organizovan je od strane ERI SEE Sekretarijata 11. maja 2021. u okviru projekta TO REGOS. Na sastanku su se okupili nacionalne kontakt tačke (NCP) za obrazovanje i za biznis, kao i njihovi delegati, i članovi nacionalnog tima koje su NCP imenovali za sprovođenje projekta TO REGOS. U ime Bosne I Hercegovine na sastanku su učestvovali Elma Kovačević-Bajtal, nacionalni koordinator za biznis I Dušan Sarajlić, nacionalni koordinator za razvoj standarda zanimanja,

Glavni ciljevi sastanka bili su:
(1) pružiti pregled statusa aktivnosti TO REGOS
(2) postići konsenzus o budućim aktivnostima
(3) izvršiti pripreme za završne konferencije i druge završne aktivnosti.

Partneri na projektu su razmatrali trenutno stanje i zaključili da je projekat na dobrom putu. Zaključeno je da će se završne konferencije održati u šest ekonomija TO REGOS. Partneri na projektu su razgovarali i dogovorili se o diseminacionim aktivnostima koje će biti organizovane u posljednjim mjesecima projekta.

Za više informacija o projektu TO REGOS posjetite odjeljak TO REGOS na platformi WBA4WBL.

Share This