U Mostaru održana radionica “Pravila o podrijetlu robe”

Radionica „Pravila o podrijetlu robe“, u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH i EU4TRADE projekta, održana je u Mostaru, 24. studenog, 2021. godine u prostorijama hotela “Mostar”.
Radionica je imala za cilj istaknuti važnost koncepta podrijetla robe sa fokusom na Mediteransku konvenciju o podrijetlu robe i posebnim osvrtom na sporazume koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa EU, EFTA-om, CEFTA-om kao i drugim stranama.

Tijekom radionice govorilo se o Paneuropskoj konvenciji o podrijetlu robe i novim prijelaznim pravilima o podrijetlu robe, pravilima podrijetla robe za nove proizvode, te novim administrativnim procedurama u okviru prijelaznih pravila o podrijetlu robe.

Predavači na radionici bili su:
– Elma Demir, iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
– Stefan Moser, konzultant za EU4TRADE projekat
– Vesna Bajić, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Regionalni centar Banja Luka.

[wds id=”65″]