U Mostaru održana radionica o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera

 

 

U Mostaru je održana prva u nizu radionica za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera i prepreka u izvozu i uvozu. Radionicu je organizirala Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s entiteskim privrednim komorama i Brčko distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta.

Predstavnici kompanija su informirani o alatima trgovinske politike koje vlasti u BiH mogu koristiti kako bi se uhvatile u koštac s netarifnim barijerama te saznali na koji način prijaviti ove barijere

Svrha radionica je poboljšati veze i dijalog između privatnog sektora i javnih institucija u cilju učinkovitijeg rješavanja netarifnih barijera (NTB) s kojima se poduzeća u Bosni i Hercegovini suočavaju kada trguju u CEFTA regiji.

Pozivamo sve zainteresirane kompanije da nam se pridruže na radionicama u ostalim gradovima BiH te sukladno preliminarnom Programu svoje prisustvo potvrde popunjavanjem Prijavnog obrasca u kojem će odabrati lokaciju i termin radionice:

• 29.9.2023. Sarajevo (Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH)
• 9.10.2023. Banja Luka (Ured Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH)
• 11.10.2023. Brčko (Privredna komora Brčko distrikta BiH)

Za više informacija možete kontaktirati:

EPRD na e-mail: j.jovanovic@eprd.pl

VTK/STK BiH na e-mail: andela.rajic@komorabih.ba ili broj telefona 036/333 651

Share This