U Mostaru održan seminar o upravljanju ljudskim resursima

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji s International Creativity Company iz Tuzle, organizirala je seminar u Mostaru o temi „Upravljanje ljudskim resursima – inovativni evropski modeli“.

Predavač je bio Jasmin Hasančević – direktor ICC / International creativity company iz Tuzle, koji ima višegodišnje iskustvo u oblasti korporativnog upravljanja, a održao je više od 600 seminara i radionica u BiH i inostranstvu.

Ljudi u kompaniji ili organizaciji predstavljaju osnovni faktor procesa rada te se zbog toga funkcije upravljanja ljudskim resursima smatraju dominatnim, a u osnovi se trebaju prilagoditi specifičnostima kompanije ili organizacije.

Jedan od glavnih pomaka u ljudskim resursima tokom poslednjih godina bilo je angažovanje zaposlenih koje je evoluiralo u strateški prioritet, jer su kompanije koje imaju visoko angažovanu radnu snagu profitabilnije za 21 %. Uloga koju služba za ljudske resurse igra u tome nije samo integrisanje prisustva u kancelariji, već primjena pravnog okvira i kulture radi bolje učinkovitosti, angažmana i zadovoljstva uposlenih.

Seminar je bio namijenjen direktorima, poduzetnicima, menadžerima svih nivoa, menadžerima i uposlenicima u službama za ljudske resurse i svima onima koji žele unaprijediti svoja znanja u oblasti primjene inovativnih metoda upravljanja ljudskim resursima.

Seminaru su prisustvovali polaznici iz Sarajeva, Mostara i Širokog Brijega, a ocijenjen je kao odličan od strane polaznika.

Share This