U državama članicama EU obaveza povratka vozila u državu registracije u roku od osam sedmica

 

 

Uredba (EU) 2020/1055 Europskog parlamenta i Vijeća https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1055&from=HR koja je u sklopu Paketa mobilnosti objavljena 31.07.2020.godine, obavezujuća je i direktno se primjenjuje u svim državama članicama. Ovom Uredbom izmijenjene su Uredbe (EU) 1071/2009 i 1072/2009, a kao jedan od razloga navedena je potreba da se ujednače različito primjenjivana pravila o pristupu djelatnosti cestovnog prijevoza za prijevoznike koji upotrebljavaju motorna vozila ili kombinaciju vozila koja su namijenjena isključivo za prijevoz tereta i čija dopuštena masa natovarenog vozila iznosi prelazi 2,5 tona, ali ne prelazi 3,5 tona te koja sudjeluju u međunarodnom prijevozu.

S tim u vezi, definirano je da se od 21.02.2022.godine vozila u međunarodnom prijevozu tereta vraćaju u jedan od operativnih centara u državi poslovnog nastana najkasnije osam sedmica nakon što su ga napustili, te da nakon posljednje kabotaže obavljene u državi članici, prijevoznik ne smije obavljati kabotažu istim vozilom ili u slučaju skupa vozila, motornim vozilom tog istog skupa vozila u istoj državi članici u razdoblju od četiri dana.

Pored toga, od 21.05.2022.godine, prijevoznici koji obavljaju prijevoz na teritoriji Europske unije vozilima ili skupom vozila, čija najveća dopuštena masa prelazi 2,5 tona, moraju imati licencu Zajednice za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza tereta, te su predviđeni uvjeti u pogledu finansijske sposobnosti, poslovnog nastana i sl.

Također, UNECE expertna grupa danas razmatra prijedloge za izmjene i dopune AETR Sporazuma, a na osnovu prijedloga koji se temelje na Paketu mobilnosti Europske unije, zasnovanom na Direktivi (EU) 2020/1057, Uredbi (EU) 2020/1054 i Uredbi (EU) 2020/1055, a koji će predstaviti predstavnik Europske komisije kroz prezentaciju dostupnu na sljedećem linku https://unece.org/sites/default/files/2022-02/ECE-TRANS-SC1-GE21-Presentation-1e.pdf.

 

Share This