U Banjoj Luci organiziran seminar o upravljanju ljudskim resursima

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji s International Creativity Company iz Tuzle, u Banjoj Luci je organizirala seminar o temi „Upravljanje ljudskim resursima – inovativni evropski modeli“.

Predavač je bio Jasmin Hasančević – direktor ICC / International creativity company iz Tuzle, koji ima više od 20 godina iskustva u oblasti korporativnog upravljanja i više od 600 održanih ličnih seminara i radionica u BiH i inostranstvu.

Pitanje upravljanja ljudskim resursima u kompanijama ili organizacijama, kao centralno organizacijsko-kadrovsko pitanje predstavlja oblast menadžmenta koja tehnikom upravljanja kadrovskim kapacitetima osigurava i garantuje ostvarenje poslovnih ciljeva. Ljudi u kompaniji ili organizaciji predstavljaju osnovni faktor procesa rada, te se zbog toga funkcije upravljanja ljudskim resursima smatraju dominatnim, a u osnovi se trebaju prilagoditi specifičnostima kompanije ili organizacije.

U budućim procesima jedinstvenog ekonomskog prostora u Evropskoj uniji, potrebno je izgraditi jasan i inovativno oblikovan poslovni identitet i imidž kompanije ili ustanove. Osnovni preduvjet za to je efikasno i uspješno upravljanje ljudskim resursima uz primjenu evropskih modela, stvarajući pri tome jedan od osnova za razvoj evropskog poslovnog identiteta na domaćem tržištu.

Seminar je bio namijenjen direktorima, poduzetnicima, menadžerima svih nivoa, menadžerima i uposlenicima u službama za ljudske resurse i svima onima koji žele unaprijediti svoja znanja u oblasti primjene inovativnih metoda upravljanja ljudskim resursima.

Seminaru su prisustvovali polaznici iz Banje Luke, Prijedora, Lukavca, Dervente, Petrova, Laktaša, Modriče i Zvornika, a ocijenjen kao odličan od strane polaznika.