U Banjoj Luci održan seminar o ispitivanju tržišta

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s Fondacijom Konrad Adenauer je u Banjoj Luci organizirala seminar o temi „Ispitivanje tržišta s osvrtom na EU“.
Polaznicima seminara se obratio direktor Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Sarajevu Sven Petke.

Predavač na seminaru je Perica Macura, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, za užu naučnu oblast marketing, istraživanje tržišta, međunarodni marketing i planiranje i poslovna politika. Autor je više publikacija i stručnih radova iz oblasti marketinga i istraživanja.

Ispitivanje tržišta je potreba bh. poslovne zajednice jer postoje realne potrebe za podacima i informacijama. Ti podaci su potrebni radi proširivanja postojećih poslova i pokretanja novih. Osnovna namjena seminara je pojašnjenje samog procesa prikupljanja, obrade, razumijevanja i korištenja rezultata ispitivanja tržišta.

Seminar je namijenjen bh. poslovnoj zajednici, ekonomistima, marketinškim radnicima, te privrednim subjektima koji žele da steknu osnovna znanja o ispitivanju tržišta.