Turska

Službeni naziv zemlje:   Republika Turska
Položaj:                                 jugoistočna Europa
Glavni grad:                        Ankara
Službeni jezik:                    turski
Političko uređenje:         demokratska parlamentarna republika
Ukupna površina:             783.562 km2
Stanovništvo:                      84.775.404
Valuta:                                   turska lira (TRY)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET VREMENSKI OKVIR
POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 53.921.758,00 63.240.196,00 72.326.992,00 78.529.413,00 79.827.868,00 81.116.451,00 82.340.090,00 83.429.607,00 84.135.428,00 84.775.404,00
BND, PPP (mlrd. USD) 453,34 600,31 1.259,10 1.999,74 2.094,06 2.235,03 2.265,58 2.240,81 2.301,967 2.543,03
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 8.410,00 9.490,00 17.410,00 25.460,00 26.230,00 27.550,00 27.510,00 26.860,00 27.360,00 30.000,00
BDP (mlrd. USD) 150,68 274,30 776,99 864,32 869,69 859,00 778,38 761,43 720,29 819,04
BDP po glavi stanovnika (USD) 2.794,35 4.337,48 10.742,77 11.006,28 10.894,60 10.589,67 9.453,20 9.126,59 8.561,07 9.661,24
Godišnji rast BDP – a (%) 9,27 6,93 8,43 6,08 3,32 7,50 2,96 0,92 1,94 11,35
Bilans tekućeg računa (saldo, mlrd. USD) -2,63 -9,92 -44,62 -27,31 -27,04 -40,81 -21,74 6,76 -35,54 -13,69
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -1,74 -3,62 -5,74 -3,16 -3,11 -4,75 -2,79 0,89 -4,93 -1,67
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 13,37 19,88 21,19 24,53 23,08 26,04 31,20 32,74 28,73 35,30
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 17,58 22,47 25,50 26,56 25,24 29,72 31,34 29,94 32,22 35,53
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 60,30 54,92 8,57 7,67 7,78 11,14 16,33 15,18 12,28 19,60
SDI, neto priljev (mil. USD) 715,00 982,00 9.099,00 19.263,00 13.835,00 11.042,00 12.822,00 9.266,00 7.831,00 13.224,00
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. .. 10,50 11,00 10,00 10,00 7,00 7,00 .. ..

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 2021.
Industrijski sektor(i građevinarstvo):
Uslužni:

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Republike Turske na svjetsko tržište u 2021. godini iznosio 225,26 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Republike Turske navodimo slijedom: „Vozila – osim tračnih ...“ (11,11 %), „Mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, ...“ (9,22 %), „Željezo i čelik „ (7,58 %), „Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ...“ (5,33 %), „Prirodni i kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, ...“ (4,87 %), „Odjevni predmeti i asesoar, pleteni i heklani“ (4,79 %), „Plastika i proizvodi od plastike“ (4,45 %), „Proizvodi od željeza i čelika“ (3,91 %), „Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ...“ (3,78 %), te „Odjevni predmeti i asesoar, osim pletenih i heklanih“ (3,34 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Turske čine (41,62 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Republike Turske sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 271,42 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Republike Turske jesu „Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ...“ (18,68 %), „Mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, ...“ (11,41 %), „Željezo i čelik“ (10,18 %), „Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ...“ (7,36 %), „Plastika i proizvodi od plastike“ (6,48 %), „Vozila – osim tračnih ...“ (5,75 %), „Organske kemikalije“ (3,44 %), „Prirodni i kultivisani biseri, drago kamenje, ...“ (2,61 %), „Farmaceutski proizvodi“ (2,53 %), te „Aluminij i proizvodi od aluminija“ (2,43 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Turske čine (29,13 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Turska je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija i organizacija od kojih navodimo redom:

 • UN
 • NATO
 • OSCE
 • OECD
 • WTO
 • OPEC
 • Vijeće Europe
 • UNESCO
 • ICC
 • itd..

 Internet domain:   .tr

 Telefonski kod:     +90

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Među zemljama uvoznicama proizvoda iz Republike Turske, a promatrajući svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 75 partnera Republike Turske.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Među zemljama izvoznicama proizvoda u Republiku Tursku, uzimajući u obzir cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 100 partnera Republike Turske.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Turskoj

Standardna stopa gore spomenutog poreza u Republici Turskoj, primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji su predmet snižene ili nulte stope, iznosi 18 %.

Snižene stope PDV – a iznose 8 % ili 1 %, pa se stopa od (8 %) primjenjuje na određene poljoprivredno – prehrambene proizvode,  knjige, farmaceutske i medicinske proizvode, dok se stopa od (1%) aplicira na osnovne živežne proizvode, novine i časopise.

Izuzeće od plaćanja PDV – a moguće je samo u slučaju izvoza roba na međunarodno tržište.

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (10,69 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (28,79 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (4,44 %)

Akcize u Republici Turskoj primjenjuju se na alkohol i alkoholne proizvode, mineralna goriva i mineralna ulja i njihove proizvode, ali i na ostale proizvode iz kategorije akciznih proizvoda – kako ih definira zakonodavstvo Republike Turske.

Restrikcije uvoza u Republiku Tursku vezane su za određene otpadne proizvode, kemijske proizvode i stanovite metale i njihov otpad.

Potrebna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, uvozne carinske deklaracije (Single Administrative Document – SAD).

Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom redu se odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno (dodatno) označavanje proizvoda – poput onih iz organskog uzgoja, dok je paralelno neophodno obratiti pažnju i na dozvole i zahtjeve tržišta vezane za marketing, kao i oglašavanje pojedinih proizvoda i / ili usluga.

Dokumentacija za izvoz

Pod dokumetacijom potrebnom za obavljanje izvoza navodimo komercijalnu fakturu, (orginal i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – patološku dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od strane vlasti Republike Turske.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Official site of the EU

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je sa Republikom Turskom potpisala veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje, među kojima je i „Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja“, ali i „Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija“.

Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Turske potražite na web stranici Ministarstva vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Turskom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)296.190.312,72316.126.347,07363.292.118,32322.704.350,7878.149.326,84
UVOZ (KM)828.485.013,28781.995.772,881.125.088.928,331.505.674.917,31317.650.243,15
OBIM (KM)1.124.675.326,001.098.122.119,951.488.381.046,651.828.379.268,09395.799.569,99
SALDO (KM)-532.294.700,56-465.869.425,81-761.796.810,01-1.182.970.566,53-239.500.916,31
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)35,7540,4332,2921,4324,60

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Tursku, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7204Otpaci i lomljevina od željeza ili čelika; otpadni ingoti od željeza ili čelika za pretaljivanje:27,75%
9306Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična vojna municija i njihovi dijelovi; municija (patron10,28%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj6,96%
2818Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid:5,31%
1512Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, 4,99%
2842Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate hemijski određe3,74%
3603Sporogoreći štapini, detonirajući štapini3,17%
2710Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral3,16%
4804Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili listovima, osim onih iz tarifnih brojeva 4802 i 483,02%
7404Otpaci i ostaci, od bakra2,87%
Ostali28,75%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Turske, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7604Šipke i profili od aluminija:3,04%
7601Aluminij u sirovim oblicima:2,63%
7210Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm i veće, platirani ili p2,28%
7409Bakrene ploče, limovi i trake, debljine veće od 0,15 mm:1,93%
6110Džemperi, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili heklani:1,64%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi:1,60%
6109T-majice, majice bez rukava i ostale potkošulje, pletene ili heklane:1,59%
3920Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, koji nisu celularne strukture,1,43%
6204Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače sa plastronom i naram1,41%
3903Polimeri stirena, u primarnim oblicima:1,33%
Ostali81,12%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova
 • Ambasada Republike Turske u Bosni i Hercegovini
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06