Turska – nova praksa plaćanja za neplaćene kazne i naknade za korisnike puteva, Teretni i putnički

Slijedom obavještenja od strane Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine podsjeća na prethodno objavljenu informaciju o novoj praksi naplate kazni iz oblasti saobraćaja i putarina u Turskoj, koji se primjenjuje od 15.03.2022.godine. U vezi sa navedenim, sve neplaćene kazne i putarine/mostarine plaćat će se putem POS uređaja (Point Of Sales terminal/platni terminal) na svim graničnim prelazima, a vozila neće moći da pređu granicu bez plaćanja neplaćenih kazni i putarine/mostarina. Ova odluka se odnosi na sve vrste putnih kazni i naknada za korisnike puteva/mostarina.

Vozila sa stranim oznakama mogu provjeriti svoj dug preko sljedećeg linka: QUERY (u odjeljku „Plaćanja vozila u inostranstvu“).

Slijedom ob

IZVOR: MKT BiH