Tunis

Službeni naziv zemlje: Republika Tunis
Položaj:sjeverna Afrika
Glavni grad: Tunis
Službeni jezik: arapski
Političko uređenje:   republika
Površina ukupno: 163.610 km2
Stanovništvo:    12.262.946
Valuta:   tuniški dinar (TND)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA:
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 8.440.023,00 9.893.316,00 10.895.063,00 11.557.779,00 11.685.667,00 11.811.443,00 11.933.041,00 12.049.314,00 12.161.723,00 12.262.946,00
BND, PPP (USD) 30.558.542.485,98 58.753.368.532,32 108.536.994.658,58 117.904.107.351,28 121.591.546.576,60 125.425.319.932,65 131.693.100.892,95 135.560.676.129,52 124.347.138.761,26 133.809.569.774,66
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 3.620,00 5.940,00 9.960,00 10.200,00 10.410,00 10.620,00 11.040,00 11.250,00 10.220,00 10.910,00
BDP (USD) 12.290.568.181,82 21.473.261.837,02 46.206.091.937,96 45.780.077.487,77 44.360.754.189,94 42.163.966.272,63 42.685.972.269,45 41.906.113.685,93 42.537.832.456,27 46.686.741.814,28
BDP po glavi stanovnika (USD) 1.456,22 2.170,48 4.241,01 3.960,98 3.796,17 3.569,76 3.577,12 3.477,88 3.497,68 3.807,14
Godišnji rast BDP – a (%) 7,95 4,71 2,97 0,97 1,12 2,24 2,59 1,50 -8,62 4,32
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -463.377.609,11 -821.488.065,56 -2.104.443.202,46 -3.923.736.697,89 -3.783.414.285,94 -4.222.408.216,83 -4.616.855.149,48 -3.390.569.445,55 -2.533.496.502,05 -2.780.959.992,37
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -3,77 -3,83 -4,55 -8,57 -8,53 -10,01 -10,82 -8,09 -5,96 -5,96
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 43,56 39,73 47,96 38,40 38,30 41,72 45,49 45,95 37,95 42,13
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 50,60 42,91 52,19 48,85 48,80 54,09 58,39 56,38 46,29 52,23
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 6,55 2,96 3,34 4,44 3,63 5,31 7,31 6,72 5,63 5,71
SDI, neto priljev (USD) 77.419.354,84 750.720.443,57 1.334.497.694,56 970.521.888,74 622.569.482,16 810.936.482,84 988.942.901,04 810.173.457,68 592.172.050,15 660.233.239,47
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. .. 13,00 13,00 13,00 13,00 9,00 9,00 .. ..

Najznačajniji privredni sektori

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo:
Industrija (uključujući građevinarstvo):
Usluge:

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, uzgoj koštunjičavih plodova), stočarstvo, te ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog sektora: rudarstvo i energetika, metalna i mašinska industrija, elekto – industrija, kemijska industrija, tekstilna industrija, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: trgovina, turizam, transport i ostali uslužni sektori i djelatnosti.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Republike Tunis na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 16,43 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Tunis u 2021. godini, su sljedeće: električne mašine i oprema i dijelovi, ... (26,73 %); odjevni predmeti i asesoar, osim pletenih i kačkanih (10,15 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (6,34 %); životinjske i biljne masti i ulja i ... (4,38 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni, ... (4,23 %); plastika i proizvodi od plastike (3,72 %); mašine, mehanički uređaji, ... (3,54 %); odjevni predmeti i asesoar, pleteni i kačkani (3,19 %); anorganske kemikalije, ... (3,07 %), te vozila osim željezničkih ili ... (2,85 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Tunis čine (31,8 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Republike Tunis sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 21,81 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Tunis u 2021. godini, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (14,47 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (13,84 %); mašine, mehanički uređaji, ... (6,61 %); plastika i proizvodi od plastike (6,56 %); vozila osim željezničkih ... (6,21 %); žitarice (5,38 %); željezo i čelik (4,15 %); pamuk (2,87 %); farmaceutski proizvodi (2,77 %); te bakar i proizvodi od bakra (2,45 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Tunis čine (34,69 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Tunis je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih navodimo sljedeće:

 • UN
 • IBRD
 • IDB
 • IMF
 • ICC
 • WTO
 • WHO
 • WCO
 • itd..

Pozivni (telefonski broj zemlje):               00 (216)

Internet domena:                                           .tn

 

 

Glavni izvozni partneri / 2021/ %

Pozicija Bosne i Hercegovine na listi (gore spomenuta skupina) zemalja: među prvih 125 partnera na svjetskom tržištu.

 

 

 

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na gornjoj listi zemalja: među prvih 100 partnera na svjetskom tržištu.

Izvor:        Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porez na dodanu vrijednost (PDV) u Republici Tunis

Standardna stopa gore spomenutog poreza u Republici Tunis, koja se primjenjuje na sve robe i usluge (osim onih koji su predmet snižene ili nulte stope), iznosi 19 %.

Snižena stopa PDV – a od 13 % primjenjuje se kod transporta proizvoda (osim poljoprivrednih i ribljih proizvoda, te konsultantskih usluga i hotelskih usluga). Stopa PDV – a od 7 % primjenjuje se za djalatnost analitičkih laboratorija, kao i za pojedine farmaceutske proizvode.

Nulta stopa PDV – a primjenjuje se kod obavljanja djelatnosti edukacije, kao i zračnog  i morskog transporta.

Carine i carinska dokumentacija

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi 11,56 % u godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi 22,75 % u godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi 7,65 % u godini

Izvor:        World Bank (World Development Indicators)

Dokumentacija za izvoz

Komercijalna faktura, (orginal i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirna lista, otpremnica, specifikacija robe, te polica osiguranja.

Shodno proizvodu neophodno je predočiti i veterinarska, sanitarna, te fito – patološka uvjerenja.

Sporazumi:

Kada je riječ o trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Republikom Tunis, detaljnije informacije pronađite na web stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u segmentu vezanom za bilateralne trgovinske odnose.

Za pristup kronološkom pregledu sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Tunis posjetite web stranicu Ministarstva vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Tunisom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)7.461.259,816.366.260,3912.607.406,04547.131,82320.204,97
UVOZ (KM)1.096.052,17735.149,641.494.697,651.577.526,00450.745,38
OBIM (KM)8.557.311,987.101.410,0314.102.103,692.124.657,82770.950,35
SALDO (KM)6.365.207,645.631.110,7511.112.708,39-1.030.394,18-130.540,41
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)680,74865,98843,4834,6871,04

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Tunis, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7326Ostali proizvodi od željeza ili čelika:66,22%
8421Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; uređaji za filtriranje i pročišćavanje tekućina ili31,48%
8408Klipni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem na paljenje pomoću kompresije (Dizelovi ili poludizels1,26%
7318Željezni ili čelični vijci, matice, vijci za pragove, vijci sa kukom, zakovice, klinovi, rascjepk0,46%
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi0,36%
3926Ostali proizvodi od plastičnh masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 30,19%
6109T-majice, majice bez rukava i ostale potkošulje, pletene ili heklane:0,02%
8538Dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tarifnih brojeva 8535, 85360,02%
4202Kovcezi, koferi, neseseri, atasekoferi, aktntasne,0,00%
Ostali-0,01%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Tunis, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
0804Datulje, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangusta, svježi ili suhi:48,63%
6204Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače sa plastronom i naram13,82%
6104Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače sa plastronom i naram11,48%
6111Odjeća i pribor za odjeću, za dojenčad, pleteni ili heklani:6,38%
6109T-majice, majice bez rukava i ostale potkošulje, pletene ili heklane:5,92%
1509Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali hemijski nemodificirani:3,90%
6206Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice:3,75%
6205Košulje za muškarce i dječake:1,65%
8477Mašine za obradu i preradu gume ili plastične mase ili za izradu proizvoda od tih materijala, koje1,27%
6103Odijela, kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače sa plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod k1,24%
Ostali1,96%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

   1. Svjetska banka
   2. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova
   3. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa
   4. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

    

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06