Triple P projekt

Na Info Danu u prostorijama Vanjskotrgovinske Komore BiH u ponedjeljak 16.07.2018. godine Tajništvo Vijeća za regionalnu suradnju (RCC) predstavilo je program grantova.
Programom će biti obuhvaćeno trideset i više grantova, pojedinačne vrijednosti do 54.000 eura, a realizirat će se tijekom razdoblja od tri godine.

Program grantova je sastavni dio projekta razvoja i promocije turizma vrijednog 5 milijuna eura kojeg financira Europska unija, a provodi Vijeće za regionalnu suradnju. Program će se realizirati u tri uzastopna ciklusa s ciljem da se u svakom ciklusu provede najmanje deset pilot projekata.

Javni poziv za dostavljanje ponuda će označiti početak svakog ciklusa koji će biti otvoren za pravna lica, uključujući nevladine i neprofitne organizacije, udruženja, fondacije i lokalne vlasti, koja će biti direktno odgovorna za pripremu, upravljanje i realizaciju grantova.

Prvi poziv za dostavljanje ponuda, koji je objavljen i predstavljen na Info Danu, otvoren je konkretno za lokalne i regionalne organizacije koje se bave razvojem turizma, turističke klastere, organizacije za obrazovanje i usavršavanje koje aktivno sudjeluju u razvoju turizma, kao i nacionalne parkove i parkove prirode. Rok za dostavljanje ponuda je 16.08.2018. godine.

Više informacija o programu grantova možete pronaći na www.rcc.int/tourismgrants.