Trening o implementaciji Montrealskog protokola

 

 

U VTK/STK BiH održan je uvodni trening trenera rashladne, klima tehnike i toplotnih pumpi o temi „Implementacija Montrealskog protokola, Plana I i II postepenog smanjivanja HCFC rashladnih sredstava i Kigali amandmana u Bosni i Hercegovini“. Brojni polaznici iz vodećih bh. firmi iz sektora rashladne, klima tehnike i toplotnih pumpi na ovom treningu imali su priliku slušati predstavnike nadležnih ministarstava o temi provođenja Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i Kigali amandmana u BiH i njenim entitetima. U uvodnom obraćanju, Azra Rogović-Grubić iz Ozonske jedinice BiH Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH detaljno je obrazložila šta nas sve čeka u periodu 2024-2030. povodom Plana I i II postepenog smanjivanja HCFC rashladnih sredstava. Predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma Almira Kapetanović i predstavnik Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Ozren Laganin govorili su o zakonskom okviru povodom implementacije preuzetih obaveza Kigali amandmana u BiH.
U drugom dijelu treninga UNIDO stručnjak za ovu oblast Vasil Eftimov održao je prezentacije o važnosti uspostave sistema inventara R&HVAC opreme, te uspostavi certifikacijske šeme za servisere rashladne, klima tehnike i toplotnih pumpi što Grupacija ovog sektora koja aktivno djeluje pri VTK BiH već dugi niz godina zagovara da se uspostavi i u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, dalje teme treninga su bile fokusirane na važnost uspostave trening centara i njihova uloga u certifikaciji, inventarizacija opreme, te su kao primjeri uspješnih priča iz prakse uzete Srbija i Tunis.

Prezentacije:

Share This