Švedska

Položaj:                        Sjeverna Evropa
Glavni grad                  Stockholm
Službeni jezik:             Švedski
Političko uređenje:     ustavna monarhija
Površina ukupno:        450.295 km2
Stanovništvo:              10.353.422 (podatak iz 2020.)
Valuta:                          Švedska kruna  (SEK)   

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 8.558.835,00 8.872.109,00 9.378.126,00 9.799.186,00 9.923.085,00 10.057.698,00 10.175.214,00 10.278.887,00 10.353.442,00
BND, PPP (mlrd. USD) 170,44 262,94 406,74 485,01 503,31 531,54 554,89 577,56 587,45
BND po glavi stanovnika , PPP (USD) 19.910,00 29.640,00 43.370,00 49.500,00 50.720,00 52.850,00 54.530,00 56.190,00 56.740,00
BDP (mlrd. USD) 261,85 262,84 495,81 505,10 515,65 541,02 555,46 533,88 541,22
BDP po glavi stanovnika (USD) 30.593,67 29.624,91 52.869,04 51.545,48 51.965,16 53.791,51 54.589,06 51.939,43 52.274,41
BDP rast (godišnji) % 0,75 4,77 5,95 4,49 2,07 2,57 1,95 1,99 -2,95
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) -6,34 11,69 29,20 16,75 12,15 16,09 15,00 29,24 32,70
Bilans tekućeg računa (% BDP) -2,42 4,45 5,89 3,32 2,36 2,97 2,70 5,48 6,04
Izvoz (% BDP) 27,92 43,26 44,68 43,77 42,69 43,73 45,68 47,81 44,56
Uvoz  (% BDP) 27,90 38,22 39,57 39,96 39,63 41,20 43,45 43,62 39,98
Inflacija (godišnja) % 10,37 0,90 1,16 -0,05 0,98 1,79 1,95 1,78 0,50
SDI (mil. USD) 1.982,42 22.817,84 625,10 10.254,33 15.642,29 28.405,67 -952,35 16.986,43 28.435,98
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 16,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,50 ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Najznačajniji privredni sektori

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Kraljevine Švedske, 2020. godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Kraljevine Švedske (1,39 %);
 • Sekundarni (industrija, uključujući građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Kraljevine Švedske (21,11 %);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Kraljevine Švedske iznosi (66,14 %).

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo i metalurgija, energetika, auto – industrija, farmaceutska industrija, kemijska industrija, metalna i mašinska industrija, eletro – industrija, drvna i papirna industrija.

Glavne grane tercijarnog sektora: trgovina, transport, telekomunikacije, građevinarstvo, finacije.

 Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 189,82 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u izvozu Kraljevine Švedske: mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (14,24 %); vozila – osim tračnih (12,35 %); el. mašine, oprema i njihovi dijelovi (9,1 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (6,94 %); farmaceutski proizvodi (5,91 %); papir, karton i proizvodi od papira i kartona (4,84 %); željezo i čelik (4,25 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (3,88 %); plastika i proizvodi od plastike (3,63 %); te drvo i proizvodi od drveta (3,47 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 187,07 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Kraljevine Švedske: mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,82 %); el.mašine, oprema i njiihovi dijelovi (12,56 %); vozila – osim tračnih (10,35 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (9,76 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (4,89 %); plastika i proizvodi od plastike (3,6 %); farmaceutski proizvodi (3,16 %); željezo i čelik (3,08 %); riba, rakovi i mekušci (2,78 %); te optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni uređaji (2,64 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

ADB (izvan regionalni član), AfDB (izvan regionalni član), Arctic Council, Australia Group, BIS, CBSS, CD, CE, CERN, EAPC, EBRD, ECB, EIB, EITI (zemlja implementator), EMU, ESA, EU, FAO, FATF, G-9, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni komitet), ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD (partners), IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MINUSMA, MONUSCO, NC, NEA, NIB, NSG, OAS (posmatrac), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, Schengen Convention, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMISS, UNMOGIP, UNRWA, UN Security Council (privremeni), UNTSO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

 Internet domain:.se

ok Telefonski kod: +46

Glavni izvozni partneri / 2021 / %
Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Na Listi zemalja – uvoznica iz Kraljevine Švedske, Bosna i Hercegovina se nalazi među prvih 100 švedskih partnera u 2021. godini.

Na Listi zemalja – izvoznica u Kraljevinu Švedsku, Bosna i Hercegovina se nalazi među prvih 75 švedskih partnera u 2021. godini.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

Standardna stopa PDV-a iznosi 25 %.

Snižena stopa PDV-a u Kraljevini Švedskoj kreće se u rasponu od 6 % do 12 %, a ovisno o vrsti proizvoda i usluga koje su predmet oporezivanja. ( Više informacija ).

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

 

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 4,22 %;

Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 5,58 %;

Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 3,96 %.

Dokumenti potrebni za izvoz

Komercijalana faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se carinskim organima treba predočiti kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvaliteta, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirana lista, transportna dokumentacija, polica osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološka uvjerenja.

( Više informacija ).

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Kraljevinom Švedskom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)87.347.015,8785.261.455,70107.900.166,53132.936.999,3231.585.301,21
UVOZ (KM)76.421.138,3353.634.326,3377.731.782,3798.746.346,2424.477.735,29
OBIM (KM)163.768.154,20138.895.782,03185.631.948,90231.683.345,5656.063.036,50
SALDO (KM)10.925.877,5431.627.129,3730.168.384,1634.190.653,087.107.565,92
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)114,30158,97138,81134,62129,04

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Kraljevinu Švedsku, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj20,04%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi:12,38%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 96,36%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 6,30%
6403Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase, kože ili umjetne kože i gornjim dijelom od kož5,47%
9406Montažne zgrade3,81%
0811Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuti, s dodatim ili bez dodatog 3,38%
4302Štavljena ili dorađena krzna (uključujući glave, repove, šape ili druge komade ili odsječke), nesa3,37%
2710Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral3,13%
8450Mašine za rublje za kućanstvo i praonice, pa i sa uređajem za sušenje:3,06%
Ostali32,70%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Kraljevine Švedske, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj7,50%
8701Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709):7,11%
4703Hemijska drvna celuloza, natronska ili sulfatna, osim celuloze topivog kvaliteta:6,86%
1517Margarin; jestive mješavine ili dodaci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porijekla ili od6,46%
7225Plosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika širine 600 mm i veće:5,19%
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari4,72%
8439Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili mašine za proizvodnju i dov3,36%
9030Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instr3,17%
3002Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za upotr2,65%
4102Sirove koze ovcije i jagnjece (svjeze ili soljene,2,44%
Ostali50,54%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina preuzela je niz sporazuma sa Kraljevinom Švedskom još iz vremena ex Jugoslavije. Više informacija o spomenutoj tematici možete naći na  bilateralni sporazumi .

Bosna i Hercegovina je 16.juna 2008.godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju , koji je stupio na snagu 1.juna 2015.godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016.godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, te Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane. (Vidi: Detaljan pregled odnosa između EU i Bosne i Hercegovine ).

Bosna i Hercegovina sa Kraljevinom Švedskom potpisala je Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija .

Korisne adrese

 1. World Bank (OPEN DATA)
 2. Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 3. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 4. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 5. Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih investicija (LINK)
 6. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06