Stručne, kvalitetne i inovativne edukacije VTK/STK BiH u 2021. godini

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine već duže od 20 godina priprema i implementira stručne edukativne programe, s ciljem podizanja i unaprjeđenja stručnih kompetencija svojih članica.

Naš cilj je članicama prezentirati nove ideje, pružiti im nova znanja i pokazati nove vještine koje će ih pripremiti za sve poslovne izazove sa kojim se budu susretali na lokalnim i međunarodnim tržištima. Naši edukativni programi su inovativni, obrađuju aktuelne i savremene teme, a realiziraju ih eksperti koji su pokazali i dokazali visok novi stručnosti, kompetencija i ekspertize u oblastima koje obrađuju. S obzirom da je naša glavna vizija povećanje proizvodne efikasnosti i jačanje tržišne konkurentnosti naših članica na domaćem i inostranom tržištu, fokus naše edukativne ponude predstavljaju poduzetništvo i menadžment. Ono na šta smo posebno ponosni jeste činjenica da u kreiranju nastavnih planova i programa učestvuju i bh. kompanije, koje sa nama kontinuirano razmjenjuju ideje o novim temama i edukacijama, koje su im potrebne za jačanje njihovih kapaciteta i što bolje pozicioniranje na tržištu.

Našim članicama nudimo i edukativne programe u skladu sa najaktuelnijim standardima, a koji se realiziraju na osnovu međunarodnih akreditacija Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine kod drugih međunarodnih organizacija. To za rezultat ima educirane uposlenike bh. kompanija u skladu sa međunarodno priznatim programima koji su prepoznati i cijenjeni u zemljama Zapadne Evrope i svijeta.

Kao Komora na nivou države Bosne i Hercegovine, naše programe nastojimo ponuditi što širem auditoriju, te s tim u vezi naše seminare, webinare, radionice, škole i informativne skupove organiziramo na području cijele Bosne i Hercegovine. Svjesni činjenice da živimo u dinamičnom vremenu, gdje bi zbog odsustva s posla mogle trpiti poslovne obaveze i procesi, u godini koja je iza nas smo nastojali povećati broj inhouse edukacija koje za potrebe bh. kompanijama organiziramo u prostorijama kompanije.

Ovaj trend planiramo nastaviti i u 2021. godini kako bi naše članice imale pristup obukama koje su im potrebne, a uz to uštedile vrijeme i novac.

Način organizacije posla za vrijeme pandemije koronavirusa u 2020. godini prestavljao je globalni izazov i natjerao je mnoge kompanije, institucije i organizacije da inoviraju poslovne procese, te koriste sve prednosti alata digitalnog doba. Implementacija procesa digitalizacije je samo ubrzana u vremenu u kojem su digitalni alati nerijetko bili jedino oruđe za organizaciju i realizaciju posla. Nemogućnost putovanja i organiziranja javnih događaja je bio najveći izazov Instituta za edukaciju VTK/STK BiH. Ipak, blagovremena reakcija u pogledu pronalaska adekvatnog rješenja za organizaciju online seminara (webinara), stručno osposobljavanje vlastitih kadrova za korištenje takvih alata i prilagođavanje postojećih i novih programa edukacije online učenju, za rezultat su imali intenzivnu poslovu godinu, sa preko 40 organiziranih online događaja i više od 2000 polaznika na našim edukacijama. Pored online edukacija, organizovali smo i 18 edukacija u učionicama uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Ono što posebno raduje jeste da, uprkos činjenici da su susreti bili uglavnom online, te da je izostao networking, druženje i razmjena iskustava uživo, organizirane edukacije su ocijenjenje prosječnom ocjenom 4,60 od 5,00 (Odlično).

Naša nastojanja da damo svoj doprinos unaprjeđenju bh. privrede su prepoznale brojne institucije na svim nivoima vlasti u BiH, kao i nevladine organizacije, međunarodne kompanije, institucije, organizacije, ambasade i predstavništva u BiH. Uspostavljena je suradnja sa organizacijom i-dijaspora u okviru projekta i-platform/Dijaspora za razvoj Bosne i Hercegovine, zahvaljujući kojoj je organizirano ukupno 6 webinara na kojima su predavački angažman ostvarili uspješni poslovni ljudi, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a sa adresom prebivališta u inostranstvu/dijaspori. Na taj način, polaznicima naših edukacija je omogućeno da dobiju znanje „iz drugog ugla“, od predavača koji su se školovali, te koji predaju na najprestižnijim evropskim univerzitetima.

Iskreno se nadamo da ćemo i u 2021. godini ispuniti očekivanja bh. kompanija u pogledu organizacije stručnih, kvalitetnih, inovativnih i bh. privredi potrebnih edukativnih programa, te Vas ovim putem pozivamo da pogledate samo dio edukativne ponude koju smo za Vas pripremili u 2021. godini.

Program edukativnih aktivnosti 2021