Srbija

Službeni naziv zemlje: Republika Srbija
Glavni grad:  Beograd
Službeni jezik:  srpski
Političko uređenje:  parlamentarna republika
Površina ukupno:  77.474 km²
Stanovništvo:6.844.078 (podatak iz 2021.)
Valuta: srpski dinar (din.)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET ANALIZE VREMENSKI OKVIR
POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 7.586.000,00 7.516.346,00 7.291.436,00 7.095.383,00 7.058.322,00 7.020.858,00 6.982.604,00 6.945.235,00 6.899.126,00 6.844.078,00
BND, PPP (USD) .. 45.240.238.612,22 91.333.933.899,47 100.992.022.370,20 105.753.350.760,64 109.076.759.528,95 117.402.484.946,21 123.658.078.410,01 127.678.260.258,35 141.080.968.830,23
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. 6.020,00 12.530,00 14.230,00 14.980,00 15.540,00 16.810,00 17.800,00 18.510,00 20.610,00
BDP (USD) .. 6.875.845.986,52 41.819.468.691,83 39.655.958.842,55 40.692.643.373,03 44.179.055.279,89 50.640.650.221,46 51.514.222.381,84 53.335.016.425,41 63.068.134.601,13
BDP po glavi stanovnika (USD) .. 914,79 5.735,42 5.588,98 5.765,20 6.292,54 7.252,40 7.417,20 7.730,69 9.214,99
Rast BDP (godišnji)  % .. 6,13 0,73 1,81 3,34 2,10 4,50 4,33 -0,94 7,39
Bilans tekućeg računa (USD) .. .. -2.692.243.535,85 -1.370.173.585,73 -1.190.023.037,03 -2.322.731.263,36 -2.459.092.308,70 -3.535.309.659,51 -2.176.773.515,62 -2.742.119.116,05
Bilans tekućeg računa (% of BDP) .. .. -6,44 -3,46 -2,92 -5,26 -4,86 -6,86 -4,08 -4,35
Izvoz roba i usluga (% BDP) .. 8,78 32,26 45,18 48,52 50,47 50,43 51,01 48,24 54,40
Uvoz roba i usluga (% BDP) .. 13,71 44,48 52,22 53,34 57,06 59,06 60,94 56,52 62,25
Inflacija (godišnja)  % .. 71,12 6,14 1,39 1,12 3,13 1,96 1,85 1,58 4,09
SDI (USD) .. .. 1.693.250.318,85 2.343.139.735,75 2.355.214.636,94 2.894.615.965,24 4.071.895.067,82 4.268.709.249,61 3.485.786.682,98 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. 13,00 11,50 6,50 5,50 5,50 7,00 .. ..

 

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Srbije, 2021. godina

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Srbije iznosi (6,53 %);
 • Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Srbije iznosi (25,25 %);
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Srbije iznosi (51,54 %).

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, stočarstvo, peradarstvo i šumarstvo. Shodno prethodno spomenutom, navodimo i slijedeće grupe proizvoda: pšenica, kukuruz, voće, povrće, svinjetina, govedina, piletina, mlijeko i mliječni proizvodi/sirevi, te drvni sortimenti.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo, energetika, kemijska industrija, farmaceutska industrija, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, auto industrija, prehrambena industrija, drvna industrija, kozmetička industrija, tekstilna industrija, industrija građevinskih materijala, kao i ostale industrijske grane.

Glavne grane tercijalnog sektora: trgovina, transport, telekomunikacije, financijske usluge, građevinarstvo, osiguranje, turizam i sl.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura 2021.

0

Ukupno: 25,56 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u izvozu Srbije: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (14,94 %); mašine, mehanički uređaji i dijelovi spomenutih (7,06 %); plastika i proizvodi od plastike (5,39 %); željezo i čelik (4,77 %); guma i proizvodi od gume (4,45 %); jestivo voće i orašati plodovi (3,81 %); rude, kamen, pepeo, ... (3,7 %); vozila - osim tračnih (3,67 %); žitarice (3,55 %); te namještaj, nosači i madraci (3,18 %).
Ostale grupe proizvoda čine (45,48 %) ukupnog izvoza Republike Srbije u 2021. godini.

Uvoz / vrijednost i struktura 2021.

0

Ukupno: 33,8 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u uvozu Srbije: mješoviti proizvodi – neklasificirani (11,63 %); el.mašine i oprema, njihovi dijelovi (9,81 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (9,74 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (9,07 %); plastika i proizvodi od plastike (6,25 %); vozila – osim tračnih (4,96 %); farmaceutski proizvodi (4,37 %); željezo i čelik (3,03 %); proizvodi od željeza i čelika (2,81 %); te papir, karton, proizvodi od papira i kartonaža (2,03 %).
Ostale grupe proizvoda čine (36,30 %) ukupnog uvoza Republike Srbije u 2021. godini.

Članstvo Republike Srbije u međunarodnim organizacijama / institucijama / asocijacijama

Republika Srbija je članica većeg broja organizacija / institucija / asocijacija od kojih navodimo slijedeće:

Svjetska banka (WB), Međunarodni monetarni fond (MMF), Organizacija UN-a za industrijski razvoj (UNIDO),  Organizacija UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO),  Međunarodna organizacija rada (ILO), Međunarodna pomorska organizacija (IMO), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo (ICAO), Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU), Svjetska poštanska unija (UPU), Međunarodna organizacija za atomsku energiju (IAEA), Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO), Organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO), Svjetska meteorološka organizacija (WMO), te Svjetska turistička organizacija UN-a (UNWTO).

Detaljniji pregled članstva Republike Srbije u međunarodnim organizacijama / institucijama / asocijacijama možete naći na stranici Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (LINK).

                Izvor:       Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Glavni izvozni partneri / 2021. / %
Glavni uvozni partneri / 2021. / %

Na Listi zemalja – uvoznica iz Republike Srbije, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 5 srbijanskih partnera u 2021. godini.

Na Listi zemalja – izvoznica u Republiku Srbiju, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 10 srbijanskih partnera u 2021. godini.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Srbiji

PDV se, u Republici Srbiji, obračunava na isporuke roba i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa roba i usluga, kao i na uvoz roba, a obaveza je jednaka razlici između dugovanog (ulaznog) PDV i prethodnog (izlaznog) PDV, osim ako „Zakonom o porezu na dodatu vrednost“ nije propisano drugačije.

Standarda stopa PDV-a

Standardna stopa PDV- a u Srbiji iznosi 20 % i primjenjuje se na sve robe i usluge na koje se PDV ne obračunava po sniženoj stopi ili  su predmet izuzeća od plaćanja PDV-a.

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2018.)

 Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi 7,45 %;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi  9,96 %;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 6,55 %.

Podaci za period 2019. – 2021., a shodno gore spomenutim pokazateljima, nisu objavljeni od strane Svjetske banke na (dolje) navedenom izvoru.

Carinska tarifa je sistematizirana podjela roba koje se mogu naći u carinskom postupku. Svrstavanje po Carinskoj tarifi podrazumijeva odrediti poziciju u koju se roba svrstava. Određivanjem pozicije se određuje carina, režim uvoza ili izvoza, te druge carinske dažbine. Više o carinama u Republici Srbiji, kao i o ostalim dadžbinama i carinskim postupcima, možete pogledati OVDJE.

Detaljan pregled Carinske tarife Republike Srbije za 2022. godinu.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Ministarstvo finansija Republike Srbije

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Srbijom

POKAZATELJ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ (KM) 1.157.927.649,88 1.327.116.477,60 1.393.285.004,83 1.221.415.250,36 1.810.526.339,64
UVOZ (KM) 2.545.462.307,70 2.652.287.909,86 2.784.912.678,77 2.510.162.762,91 3.227.961.616,64
OBIM (KM) 3.703.389.957,58 3.979.404.387,46 4.178.197.683,60 3.731.578.013,27 5.038.487.956,28
SALDO (KM) -1.387.534.657,82 -1.325.171.432,26 -1.391.627.673,94 -1.288.747.512,55 -1.417.435.277,00
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 45,49 50,04 50,03 48,66 56,09

Vodećih 10 proizvoda u izvozu  Bosne i Hercegovine u Republiku Srbiju, 2021. godina

Tarifni broj Opis tarifnog broja Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Srbiju, 2021.
2704 Koks i polukoks od kamenog ugljena, mrkog ugljena, … 14,66%
2716 Električna energija 14,20%
7213 Toplo valjana žica od željeza ili nelegiranog … 7,49%
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili … 5,23%
7308 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja… 4,04%
7214 Šipke od željeza ili nelegiranog čelika samo … 3,49%
0811 Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u … 2,64%
6810 Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, … 1,84%
4804 Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili … 1,69%
3004 Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, … 1,60%
Ostali 43,12%

 Izvor:                       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Srbije, 2021. godina

Tarifni broj Opis tarifnog broja Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Srbije, 2021.
2710 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih … 11,27%
7208 Toplo valjani plosnati proizvodi od željeza ili … 2,77%
1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski … 2,15%
2716 Električna energija 1,95%
1005 Kukuruz: … 1,89%
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom … 1,79%
2309 Preparati koji se koriste za prehranu životinja: … 1,69%
1206 Sjeme suncokreta, uključujući lomljeno ili … 1,68%
2203 Pivo dobijeno od slada 1,66%
3004 Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, … 1,59%
Ostali 71,56%

 

Izvor:                       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina, sa Republikom Srbijom, potpisala je veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Informacija o potpisanim sporazumima, kao i njihovom statusu, dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine (LINK).

Kada je riječ o bilateralnim trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Republikom Srbijom detaljnije informacije (sporazumi i drugi akti i propisi) dostupne su na stranici Ministarstva vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Na spomenutim linkovima moguće je pronaći Sporazum o ekonomskoj suradnji između vlada dviju država (pogledajte: Sporazum), kao i Memorandum o razumjevanju između prethodno spomenutih vlada u  vezi s ekonomskom suradnjom na trećim tržištima (pogledajte: Memorandum).

Korisne adrese

 • World Bank (OPEN DATA)
 • Ambasada Republike Srbije u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih ulaganja (LINK)
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06