Spoljnotrgovinska komora BiH upotpunjuje svoje usluge s dva nova servisa za kompanije iz sektora voća i povrća

 

 

U cilju unapređenja poslovanja domaćih kompanija Spoljnotrgovinska komora BiH upotpunila je svoj portofolio usluga sa dva nova besplatna servisa.
Prvi servis je da domaćim kompanijama nudimo regionalnu i evropsku bazu distributera, veletrgovaca, uvoznika i prerađivača koji pokrivaju oblast voća i povrća i njihovih prerađevina. Baza je rađena u saradnji s Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Komorskim investicionim forumom (KIF). Cilj je pomoć uvezivanja mreže i pronalaženja potencijalnih poslovnih partnera domaćim kompanijama kako u EU tako i u zemljama CEFTA-e iz gore navedenog sektora. Spoljnotrgovinska komora BiH u ovome trenutku Vam može besplatno ponuditi kontakte preko 160 najvećih regionalnih (Albanije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova) i evropskih potencijalnih poslovnih partnera.
Drugi servis je pružanje informacija istraživanja  za 5 tržišta (Austrija, Belgija, Njemačka, Holandija, Švedska) iz sektora proizvoda od voća i povrća, uz pomoć platforme Euromonitor/Passporta, koja pruža jedinstven pristup informacijama koje se tiču analiziranja tržišnog konteksta i prepoznavanja budućih trendova.
Tako su trenutno dostupna istraživanja tržišta u 5 navedenih zemalja za sljedeće grupe proizvoda:
• slatki namazi,
• sosovi, prelivi i začini;
• prerađevine od voća i povrća; i
• pakovana hrana.

Svaki od izvještaja/ istraživanja sadrži osnovne podatke kao što su:
• glavni distributeri/ veletrgovci/ glavni konkurentski brendovi na tržištu i njihov udio;
• osnovni podaci o obimu prodaje prema kategorijama (vrijednost, obim i trendovi) za period 2013-2018;
• predviđanja o obimu prodaje prema kategorijama za period 2018-2023;
• glavni trendovi u potrošnji;
• način distribucije;
• perspektive tržišta;
• pregled konkurencije; i sl.

Ukoliko postoji zainteresovanost s Vaše strane za novim komorskim servisima slobodno nas kontaktirajte i to elektronski na: [email protected] ili [email protected]
ili na telefone 033 566 184 (Radoš Šehovac)/ 033 566 235 (Tarik Kovač)

Share This