Španija

Službeni naziv zemlje: Kraljevina Španija
Položaj: jugozapad Europe
Glavni grad: Madrid
Službeni jezik: španski
Političko uređenje: unitarna parlamentarna ustavna monarhija
Površina ukupno: 505.990 km2
Stanovništvo:47.326.687 (podatak iz 2021.)
Valuta: Euro (EUR, €)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990.-2021.)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 38.867.322,00 40.567.864,00 46.576.897,00 46.444.832,00 46.484.062,00 46.593.236,00 46.797.754,00 47.134.837,00 47.363.419,00 47.326.687,00
BND, PPP (USD) 525.650.476.329,11 869.365.064.991,06 1.454.175.402.105,31 1.620.705.839.877,25 1.737.496.965.660,61 1.842.466.936.888,79 1.907.236.173.587,13 1.969.537.647.569,79 1.798.778.437.119,96 1.939.655.521.322,38
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 13.520,00 21.430,00 31.220,00 34.900,00 37.380,00 39.540,00 40.750,00 41.790,00 37.980,00 40.980,00
BDP (USD) 536.558.591.250,41 598.363.313.494,90 1.422.108.199.783,34 1.195.599.995.808,59 1.232.912.963.206,23 1.312.539.279.462,36 1.420.994.142.512,16 1.393.046.093.137,25 1.281.484.640.043,58 1.425.276.586.282,92
BDP po glavi stanovnika (USD) 13.804,88 14.749,69 30.532,48 25.742,37 26.523,35 28.170,17 30.364,58 29.554,49 27.056,42 30.115,71
Rast BDP (godišnji) % 3,78 5,25 0,16 3,84 3,03 2,97 2,29 2,09 -10,82 5,13
Bilans tekućeg računa (USD) -18.009.410.031,98 -25.928.189.733,27 -52.249.545.356,13 24.107.676.878,12 39.298.651.172,18 36.857.922.351,03 26.481.556.490,13 29.188.956.524,92 10.787.752.174,90 13.263.377.451,44
Bilans tekućeg računa (% BDP) -3,36 -4,33 -3,67 2,02 3,19 2,81 1,86 2,10 0,84 0,93
Izvoz roba i usluga (% BDP) 15,72 28,56 25,95 33,63 33,88 35,15 35,16 34,95 30,62 34,92
Uvoz roba i usluga (% BDP) 19,89 31,52 26,98 30,59 29,89 31,54 32,45 32,02 29,15 33,41
Inflacija (godišnja) % 6,72 3,43 1,80 -0,50 -0,20 1,96 1,67 0,70 -0,32 3,09
SDI (USD) 13.983.611.812,03 40.509.751.188,43 36.609.340.306,49 23.037.070.821,45 44.253.339.407,67 31.565.354.023,79 58.626.179.994,99 24.759.067.946,40 33.735.353.773,15 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. 52,00 14,00 13,00 13,00 12,50 12,50 ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Kraljevine Španije, 2021. godina

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Kraljevine Španije (2,73 %);
 • Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Kraljevine Španije iznosi (20,50 %);
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Kraljevine Španije iznosi (67,15 %).

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, ratarstvo i stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika, rudarstvo, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, auto industrija, te kemijska industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: turizam, trgovina, transport, telekomunikacije.

 Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 391,56 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u izvozu Kraljevine Španije: vozila – osim tračnih (13,83 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri, ... (6,42 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (6,13 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (5,91 %); farmaceutski proizvodi (5,16 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (5,05 %); plastika i proizvodi od plastike (4,05 %); jestivo voće i orašasti plodovi (3,07 %); željezo i čelik (2,73 %); te meso i klaonički proizvodi (2,66 %). Ostale grupe proizvoda čine (44,99 %) ukupnog izvoza Kraljevine Španije u 2021. godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 426,06 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u uvozu Kraljevine Španije: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (12,93 %); vozila – osim tračnih (9,12 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri, ... (8,6 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (8,17 %); farmaceutski proizvodi (5,79 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (4,95 %); plastika i proizvodi od plastike (3,7 %); organske kemikalije (3,33 %); željezo i čelik (3,11 %); te optički, fotografski, kinematografski, mjerni uređaji (2,33 %).
Ostale grupe proizvoda čine (37,97 %) ukupnog uvoza Kraljevine Španije u 2021. godini.
Izvor: Intracen (Trade Map)

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Kraljevina Španija je članica mnogih organizacija / institucija / asocijacija od kojih izdvajamo slijedeće: EBRD, EU, FAO, ICC, IMF, NATO, OECD, OSCE, UN, UNESCO, WCO, WTO i dr.

Telefonski kod zemlje: (+34)

Internet domena: .es

Glavni izvozni partneri / 2021/ %

Na Listi zemalja – uvoznica iz Kralevine Španije, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 125 španskih partnera u 2021. godini.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Na Listi zemalja – izvoznica u Kraljevinu Španiju, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 125 španskih partnera u 2021. godini.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Standardna stopa PDV-a u Španiji iznosi 21% i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene ili ekstra snižene stope PDV-a u Španiji.

Snižena stopa PDV-a od 10% primjenjuje se na slijedeće proizvode:

 1. prehrambene proizvode;
 2. stočnu hranu;
 3. sjemena, grmlje, korijenje i dr. za proizvodnju cvijeća i bilja;
 4. voda;
 5. medicinska oprema;
 6. zračni i morski transport putnika i prtljage;
 7. hotelijerske usluge;
 8. usluge intelektualnog vlasništva;
 9. veterinarske proizvode;
 10. stanove;
 11. renoviranje i popravke stanove

 Extra snižena stopa PDV-a od 4% primjenjuje se na: hljeb, mlijeko, voće i povrće, lijekove i medicinska pomagala, knjige, novine, časopise (uključujući elektronske), opremu za hendikepirane osobe, te na subvencije.

Izvor:       Trade Help Desk

 Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

Prosječna carinska stopa za sve proizvode (MFN): 4,32 %;

Prosječna carinska stopa za poljoprivredne proizvode (MFN): 5,58 %;

Prosječna carinska stopa za industrijske proizvode (MFN): 3,96 %.

Akcize u EU primjenjuju se na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

U Španiji se akcize obračunavaju na: pivo, vino i druga pića, cigare, cigarete, cigarilose, rezani duhan, mineralna goriva, prirodni plin, ugalj, te električnu energiju.

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni i osiguravajući dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Izvor:       Trade Help Desk

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza

Spomenuti zahtjevi tržišta odnose se na sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:       Trade Help Desk

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Španijom

POKAZATELJ VREMENSKI OKVIR
Konvertibilna marka: KM PERIOD GODINA
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA

BOSNE I HERCEGOVINE SA KRALJEVINOM ŠPANIJOM

2017. – 2021. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
1.) UKUPNO: 1.292.746.424,43 280.113.342,96 306.609.244,54 224.967.695,08 206.035.330,45 275.020.811,40
2.) IZVOZ: 426.633.798,69 133.011.725,33 94.354.796,92 47.106.267,03 59.511.550,83 92.649.458,58
3.) UVOZ: 866.112.625,74 147.101.617,63 212.254.447,62 177.861.428,05 146.523.779,62 182.371.352,82
4.) SALDO: -439.478.827,05 -14.089.892,30 -117.899.650,70 -130.755.161,02 -87.012.228,79 -89.721.894,24
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): 49,26 90,42 44,45 26,48 40,62 50,80

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Kraljevinu Španiju, 2021. godina 

Tarifni broj Opis tarifnog broja Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Kraljevinu Španiju, 2021.
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 38,59%
7601 Aluminij u sirovim oblicima: … 15,18%
2818 Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; … 5,55%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … 5,07%
4408 Listovi furnira i listovi za šperploče … 4,70%
2830 Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili … 4,34%
8455 Valjački stanovi i pruge za metale, te valjci za … 2,42%
8207 Izmjenljivi alat za ručne alatke, sa ili bez … 2,20%
9406 Montažne zgrade 1,84%
8708 Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih … 1,76%
  Ostali 18,35%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Kraljevine Španije, 2021. godina 

Tarifni broj Opis tarifnog broja Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Kraljevine Španije, 2021.
6907 Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i … 8,78%
6204 Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, … 7,83%
2701 Kameni ugalj; briketi i slična kruta goriva od … 5,98%
2601 Rudače i koncentrati željeza, uključujući i pržene … 3,36%
6110 Džemperi, puloveri, prsluci i slični proizvodi, … 3,17%
0307 Mekušci sa ljušturom ili bez ljušture, živi, … 2,98%
0303 Ribe smrznute, osim ribljih fileta i ostalog … 2,83%
6202 Kaputi, ogrtači, pelerine, kratki kaputi, kratki … 2,54%
6203 Odijela, kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače sa … 2,30%
6104 Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, … 2,01%
  Ostali 58,23%

 

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina je sa Kraljevinom Španijom potpisala veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Informacija o sporazumima kao i njihovom statusu dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o bilateralnim trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Kraljevinom Španijom detaljnije informacije (sporazumi: bilateralni i regionalni ) dostupne su na stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije potpisan je 25.04.2002.godine, a isti je stupio na snagu 21.05.2003.godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine (pogledaj: SSP) stupio je na snagu 1.juna 2015.godine.

Korisne adrese

 • World Bank (OPEN DATA)
 • Ambasada Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih ulaganja (LINK)
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06