Španija

Službeni naziv zemlje: Kraljevina Španija
Položaj: jugozapad Europe
Glavni grad: Madrid
Službeni jezik: španski
Političko uređenje: unitarna parlamentarna ustavna monarhija
Površina ukupno: 505.990 km2
Stanovništvo:47.326.687 (podatak iz 2021.)
Valuta: Euro (EUR, €)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990.-2021.)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 38.867.322,00 40.567.864,00 46.576.897,00 46.444.832,00 46.484.062,00 46.593.236,00 46.797.754,00 47.134.837,00 47.363.419,00 47.326.687,00
BND, PPP (USD) 525.650.476.329,11 869.365.064.991,06 1.454.175.402.105,31 1.620.705.839.877,25 1.737.496.965.660,61 1.842.466.936.888,79 1.907.236.173.587,13 1.969.537.647.569,79 1.798.778.437.119,96 1.939.655.521.322,38
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 13.520,00 21.430,00 31.220,00 34.900,00 37.380,00 39.540,00 40.750,00 41.790,00 37.980,00 40.980,00
BDP (USD) 536.558.591.250,41 598.363.313.494,90 1.422.108.199.783,34 1.195.599.995.808,59 1.232.912.963.206,23 1.312.539.279.462,36 1.420.994.142.512,16 1.393.046.093.137,25 1.281.484.640.043,58 1.425.276.586.282,92
BDP po glavi stanovnika (USD) 13.804,88 14.749,69 30.532,48 25.742,37 26.523,35 28.170,17 30.364,58 29.554,49 27.056,42 30.115,71
Rast BDP (godišnji) % 3,78 5,25 0,16 3,84 3,03 2,97 2,29 2,09 -10,82 5,13
Bilans tekućeg računa (USD) -18.009.410.031,98 -25.928.189.733,27 -52.249.545.356,13 24.107.676.878,12 39.298.651.172,18 36.857.922.351,03 26.481.556.490,13 29.188.956.524,92 10.787.752.174,90 13.263.377.451,44
Bilans tekućeg računa (% BDP) -3,36 -4,33 -3,67 2,02 3,19 2,81 1,86 2,10 0,84 0,93
Izvoz roba i usluga (% BDP) 15,72 28,56 25,95 33,63 33,88 35,15 35,16 34,95 30,62 34,92
Uvoz roba i usluga (% BDP) 19,89 31,52 26,98 30,59 29,89 31,54 32,45 32,02 29,15 33,41
Inflacija (godišnja) % 6,72 3,43 1,80 -0,50 -0,20 1,96 1,67 0,70 -0,32 3,09
SDI (USD) 13.983.611.812,03 40.509.751.188,43 36.609.340.306,49 23.037.070.821,45 44.253.339.407,67 31.565.354.023,79 58.626.179.994,99 24.759.067.946,40 33.735.353.773,15 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. 52,00 14,00 13,00 13,00 12,50 12,50 ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Kraljevine Španije, 2021. godina

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Kraljevine Španije (2,73 %);
 • Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Kraljevine Španije iznosi (20,50 %);
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Kraljevine Španije iznosi (67,15 %).

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, ratarstvo i stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika, rudarstvo, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, auto industrija, te kemijska industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: turizam, trgovina, transport, telekomunikacije.

 Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 391,56 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u izvozu Kraljevine Španije: vozila – osim tračnih (13,83 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri, ... (6,42 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (6,13 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (5,91 %); farmaceutski proizvodi (5,16 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (5,05 %); plastika i proizvodi od plastike (4,05 %); jestivo voće i orašasti plodovi (3,07 %); željezo i čelik (2,73 %); te meso i klaonički proizvodi (2,66 %). Ostale grupe proizvoda čine (44,99 %) ukupnog izvoza Kraljevine Španije u 2021. godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 426,06 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u uvozu Kraljevine Španije: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (12,93 %); vozila – osim tračnih (9,12 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri, ... (8,6 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (8,17 %); farmaceutski proizvodi (5,79 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (4,95 %); plastika i proizvodi od plastike (3,7 %); organske kemikalije (3,33 %); željezo i čelik (3,11 %); te optički, fotografski, kinematografski, mjerni uređaji (2,33 %).
Ostale grupe proizvoda čine (37,97 %) ukupnog uvoza Kraljevine Španije u 2021. godini.
Izvor: Intracen (Trade Map)

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Kraljevina Španija je članica mnogih organizacija / institucija / asocijacija od kojih izdvajamo slijedeće: EBRD, EU, FAO, ICC, IMF, NATO, OECD, OSCE, UN, UNESCO, WCO, WTO i dr.

Telefonski kod zemlje: (+34)

Internet domena: .es

Glavni izvozni partneri / 2021/ %

Na Listi zemalja – uvoznica iz Kralevine Španije, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 125 španskih partnera u 2021. godini.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Na Listi zemalja – izvoznica u Kraljevinu Španiju, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 125 španskih partnera u 2021. godini.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Standardna stopa PDV-a u Španiji iznosi 21% i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene ili ekstra snižene stope PDV-a u Španiji.

Snižena stopa PDV-a od 10% primjenjuje se na slijedeće proizvode:

 1. prehrambene proizvode;
 2. stočnu hranu;
 3. sjemena, grmlje, korijenje i dr. za proizvodnju cvijeća i bilja;
 4. voda;
 5. medicinska oprema;
 6. zračni i morski transport putnika i prtljage;
 7. hotelijerske usluge;
 8. usluge intelektualnog vlasništva;
 9. veterinarske proizvode;
 10. stanove;
 11. renoviranje i popravke stanove

 Extra snižena stopa PDV-a od 4% primjenjuje se na: hljeb, mlijeko, voće i povrće, lijekove i medicinska pomagala, knjige, novine, časopise (uključujući elektronske), opremu za hendikepirane osobe, te na subvencije.

Izvor:       Trade Help Desk

 Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

Prosječna carinska stopa za sve proizvode (MFN): 4,32 %;

Prosječna carinska stopa za poljoprivredne proizvode (MFN): 5,58 %;

Prosječna carinska stopa za industrijske proizvode (MFN): 3,96 %.

Akcize u EU primjenjuju se na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

U Španiji se akcize obračunavaju na: pivo, vino i druga pića, cigare, cigarete, cigarilose, rezani duhan, mineralna goriva, prirodni plin, ugalj, te električnu energiju.

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni i osiguravajući dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Izvor:       Trade Help Desk

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza

Spomenuti zahtjevi tržišta odnose se na sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:       Trade Help Desk

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Španijom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)47.106.267,0359.511.550,8392.649.458,5856.102.195,8816.892.469,13
UVOZ (KM)177.861.428,05146.523.779,62182.371.352,82270.120.718,6266.250.952,43
OBIM (KM)224.967.695,08206.035.330,45275.020.811,40326.222.914,5083.143.421,56
SALDO (KM)-130.755.161,02-87.012.228,79-89.721.894,24-214.018.522,74-49.358.483,30
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)26,4840,6250,8020,7725,50

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Kraljevinu Španiju, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj23,12%
2818Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid:10,93%
2830Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili neodređeni:10,06%
4408Listovi furnira i listovi za sperploce (nespojeni 6,29%
8207Izmjenljivi alat za rucne alatke, sa ili bez mehan4,18%
8515Masine i aparati za meko i tvrdo lemljenje i zavar3,60%
8708Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705:2,78%
9406Montažne zgrade2,56%
8482Kuglični ili valjkasti ležaji:2,34%
4804Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili listovima, osim onih iz tarifnih brojeva 4802 i 481,96%
Ostali32,18%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Kraljevine Španije, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
2701Kameni ugalj; briketi i slična kruta goriva od kamenog uglja:14,16%
6907Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; neglazirane keramičke kockice za mozaik7,78%
6204Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače sa plastronom i naram5,78%
2601Rudače i koncentrati željeza, uključujući i pržene željezne pirite:4,15%
0303Ribe smrznute, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304:3,45%
0203Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto:2,82%
6110Džemperi, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili heklani:2,52%
0307Mekušci sa ljušturom ili bez ljušture, živi, svjež2,37%
6203Odijela, kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače sa plastronom i naramenicama; hlače stisnute ispod k1,93%
6109T-majice, majice bez rukava i ostale potkošulje, pletene ili heklane:1,56%
Ostali53,48%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina je sa Kraljevinom Španijom potpisala veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Informacija o sporazumima kao i njihovom statusu dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o bilateralnim trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Kraljevinom Španijom detaljnije informacije (sporazumi: bilateralni i regionalni ) dostupne su na stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije potpisan je 25.04.2002.godine, a isti je stupio na snagu 21.05.2003.godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine (pogledaj: SSP) stupio je na snagu 1.juna 2015.godine.

Korisne adrese

 • World Bank (OPEN DATA)
 • Ambasada Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih ulaganja (LINK)
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07