Španija i Bosna i Hercegovina jačaju saradnju u razvoju obnovljivih izvora energije

 

 

Danas su Ekonomski i komercijalni ured ambasade Španije i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine organizirali virtualnu radionicu o obnovljivim izvorima energije. Radionica je imala podršku Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, kao i  privrednih komora Federacije Bosne i Hercegovine i  Republike Srpske.

Ambasador Španije Nj. E. José María Valdemoro otvorio je sastanak spominjući dobre bilateralne odnose, kako političke, tako i ekonomske, između obje države. Ambasador je istakao kapacitet i iskustvo Španije u razvoju obnovljivih izvora energije, što je pokazalo da više od 10% instaliranog kapaciteta vjetra u svijetu pripada španskim kompanijama, a 12% vjetroturbina i komponenata proizvedenih u svijetu imaju špansko porijeklo, tome se dodaje posljednjih godina brzi razvoj projekata solarne energije. Ekonomski i komercijalni ataše ambasade Španije ukazao je na potrebu rada na tri aspekta kako bi se postigao adekvatan razvoj sektora u bilo kojoj zemlji: Finansiranje, tehnički kapaciteti i prije svega adekvatan regulatorni okvir.

Predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kao i resornih ministarstava energetike Federacije i Republike Srpske, predstavili su bosanskohercegovačkim i španskim kompanijama učesnicama svoje planove, projekte i regulatorni okvir. Agencija za promociju investicija Bosne i Hercegovine je predstavila okvir i mogućnosti za strana ulaganja u ovaj sektor.
Sa španske strane učestvovale su kompanije različitih profila: Acciona, Alusin Solar, Ecoener, GranSolar, Siemens-Gamesa i Unex. Neki su već prisutni u Bosni i Hercegovini, dok su drugi iskoristili ovaj dan za uspostavljanje prvih kontakata na on-line B2B sastancima organizovanim sa bosanskohercegovačkim kompanijama i institucijama.

Katalog španskih firmi učesnica Foruma o obnovljivim izvorima energije Spanjolska-Bosna i Hercegovina 2021

Share This