Smjernice za tumačenje uredbi EU-a o pravima putnika u kontekstu razvoja situacije s covidom-19.

Putnici i europski prometni sektor teško su pogođeni izbijanjem epidemije covida-19. Mjere koje su vlasti poduzele za sprečavanje širenja epidemije, kao što su ograničenja putovanja te mjere zatvaranja ili karantene, znače da bi promet mogao biti jedan od sektora najpogođenijih pandemijom.

Situacija je stresna za brojne putnike kojima su putni aranžmani otkazani i/ili koji više ne žele ili ne smiju putovati.

Europska unija jedino je područje na svijetu u kojem su građani zaštićeni cjelovitim skupom prava putnika, bilo da putuju zrakoplovom, željeznicom, autobusom ili brodom.

S obzirom na dosad nezabilježenu situaciju u kojoj se Europa našla zbog izbijanja epidemije covida-19, Europska komisija smatra da bi u tom kontekstu bilo korisno pojasniti prava putnika kada putuju zrakoplovom, željeznicom, autobusom ili brodom, kao i odgovarajuće obveze prijevoznika.

Smjernice su dostupne u dokumentu u prilogu.

SMJERNICE