Smjernice WHO za kompanije u prehrambenom sektoru

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je od Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da je Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization, WHO) pripremila i objavila smjernice pod nazivom ,,COVID-19 i sigurnost hrane: Smjemice za kompanije u prehrambenom sektoru'”.

U smjernicama su detaijno opisane mjere za prepoznavanje i sprečavanje širenja virusa COVID-19 u prehrambenom sektoru te mjere higijene  i dezinfekcije u fazama proizvodnje hrane, transporta hrane, maloprodaje, kao i u kantinama u kojima se  pružaju  usluge  prerade i prodaje hrane korisnicima. U smjernicama je detaljno opisan i način na koji se u praksi mogu provoditi mjere fizičke distance u okruženju u kojem se prerađuje hrana i data  su uputstva za korištenje i odlaganje lične zaštitne opreme, poput maski i rukavica.

S ciljem podrške kompanijama u prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini, Agencija za sigurnost hrane BiH je, odmah po njihovoj zvaničnoj objavi, pristupila prevodu navedenih smjemica Svjetske zdravstvene organizacije.

Smjernice su objavljene na službenoj web stranici Agencije za sigumost hrane BiH a možete ih pogledati ovdje.