Smjernice i protokoli za zdravstvenu zaštitu od COVID-a 19 u turizmu

Projekat podrške održivom ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine (USAID) izradio je dokument pod nazivom Smjernice i protokoli za zdravstvenu zaštitu od COVID-a 19 u turizmu u Bosni i Hercegovini koji utvrđuje načela kojima se treba voditi Bosna i Hercegovina prilikom obavljanja turističkih aktivnosti tokom pandemije COVID-19, kao i protokoli za turističko-ugostiteljske subjekte, čija je svrha zaštita turista i radne snage, uz istovremeno poštovanje zdravstvenih propisa i mjera ograničavanja fizičkih kontakata a koji su uspostavljeni u BiH. Takve mjere bi trebale biti fleksibilne, prilagođene lokalnoj zdravstvenoj situaciji i omogućile bi postepeno pokretanje i oživljavanje različitih segmenata turističkog sektora.

Kako se navodi u dokumentu, utjecaj kakav virus COVID-19 ima na globalni turizam nikad ranije nije viđen u ovoj mjeri, obimu i brzini. Ono što se u početku smatralo mogućim problemom sa kineskim tržištem, jako brzo je preraslo u krizu svjetskog nivoa koja je praktično u roku od nekoliko sedmica obustavila cjelokupni globalni turizam. Ugostiteljstvo predstavlja jezgro sektora turizma, i skalabilnu osnovu prihvatnih kapaciteta svake turističke destinacije. Utjecaj COVID-19 je bio gotovo trenutan, jer su otkazivanja rezervacija smještaja brzo prerasla iz kratkoročnih u dugoročne, a kontrola ponude rezervacija više nije u rukama vlasnika poslovne djelatnosti jer je sektor avio prevoza praktično obustavio rad, zbog čega je došlo do poremećaja kanala distribucije i utjecaja na turističke pakete, operatere i partnerstva.

Očekuje se da će se turizam vratiti na nivo iz 2019. do 2023/2024, dok će 2021. putovati 50-60% manje ljudi. S obzirom na to, može se očekivati žestoka međusobna konkurencija destinacija u nastojanjima da privuku najveći dio tržišta, na što treba dodati promijenjene motive, potrebe i očekivanja budućih putnika koji žele sigurnost i uvjeravanja da će biti zaštićeni. Same destinacije se trebaju pripremiti za primjenu najboljih globalnih praksi u razradi i implementaciji higijenskih protokola, i isto tako važno, da efikasno prenesu poruke potrošačima, kao i u međunarodnoj razmjeni. Za ovo je potrebno postići koordinirani napor da cijela zajednica koja se bavi putovanjima i turizmom šalje snažne poruke kroz sve komunikacijske i marketinške sadržaje koje destinacije kreiraju i dijele.

Svrha ovog dokumenta je da pruži snažan okvir komunikacija koji će usvojiti akteri u turizmu u Bosni i Hercegovini; ponudi smjernice i operativne protokole za zaštitu zdravlja u situaciji pandemije COVID-19 za različite pružatelje ugostiteljskih usluga; i da ponudi smjernice za zaštitu zdravlja od COVID-19 za različite aktivnosti i iskustva koja nude pružatelji usluga.

Smjernice i protokoli za zdravstvenu zaštitu od COVID-a 19 u turizmu u Bosni i Hercegovini