Smjernice EK: Rješavanje isteklih ili ukradenih/izgubljenih kartica vozača

Službe Europske komisije su distribuirale notu savjetujući države članice Evropske unije kako postupati sa karticama vozača u trenutnim iznimnim okolnostima COVID-19, gdje se mogu očekivati kašnjenja u njihovom izdavanju ili zamjeni.

EK priznaje da zakonodavstvo EU, sadržano u Uredbi (EZ) br. 561/2006, Direktivi 2002/15 / EZ i Uredbi (EU) br. 165/2014 (Uredba o tahografu), ne sadrži pravnu osnovu koja bi omogućila Komisiji da odobri odstupanje od vremenskih rokova sadržanih u zakonodavstvu, kako bi ispunila izuzetne okolnosti. Međutim, u svojstvu čuvara Ugovora, Komisija ima pravo voditi računa o izvanrednim okolnostima kojima su države članice izložene tijekom trenutne krize.

Službe Komisije predlažu, prema tome, sljedeći pristup, pod uvjetom da su mjere koje su usvojile države članice EU-a ograničene na ono što je nužno s obzirom na trenutnu krizu, i sadržajno i vremenski.

– Nacionalna nadležna tijela trebala bi nastojati dostaviti novu karticu što je prije moguće nakon primitka detaljnog zahtjeva u tu svrhu. Prema ovom pristupu, rok od 45 dana nakon prijema zahtjeva mogao bi se smatrati razumnim u trenutnim okolnostima.

– Nacionalna tijela za provođenje trebaju uzeti u obzir trenutne izvanredne okolnosti prilikom provođenja kontrole poštivanja Uredbe o tahografu u mjeri u kojoj je vozač ispunio svoje obveze.

Što se tiče isteklih kartica, EK predlaže sljedeći pristup:

– obveze utvrđene u stavcima 1. (obveza podnošenja zahtjeva za obnovu 15 radnih dana prije isteka iskaznice) i 2. (odredbe u slučaju obnove, u kojima se država članica uobičajenog prebivališta vozača razlikuje od one koja je izdata primjenjuje se njegova trenutna kartica) članka 28. Uredbe o tahografu. Podnošenje internetskog zahtjeva preporučuje se i uvijek treba dati prednost kada je dostupan.

– Ne dovodeći u pitanje potrebu da države članice osiguraju da su relevantna razdoblja i događaji pravilno evidentirani, vozač uvijek treba posjedovati isteklu karticu i predočiti je na zahtjev kontrolnih tijela.

– Vozač treba da održi zahtjev za zamjenu istekle kartice na raspolaganje nadležnim nacionalnim vlastima i na zahtjev ga dostavi kontrolnim organima.

Izvor: Evropska komisija

Smjernice Europske komisije o carinskim postupcima

Nakon mnogih pitanja koja se odnose na pitanja carinskih postupaka tijekom krize COVID-19, Europska komisija, DG TAXUD, uspostavila je internetsku stranicu s uputama za gospodarske subjekte u vezi s nekoliko carinskih pitanja.

Smjernice uključuju aspekte koji se odnose na carinsko odlučivanje, carinske postupke i formalnost. Obuhvaća i pitanja o korištenju NCTS-a i TIR-a, kao što su:

– osnaživanje carinskih predstavnika za e-trgovinu,

– prednost prioriteta bitnih carinskih odluka,

– fleksibilnost za carinske dugove i garancije,

– ulazak, tranzit i izlaz robe i

– carinski i posebni carinski postupci.

Više informacija na linku https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en

Izvor: Europska komisija, DG TAXUD