Smart City Festival 2022- Budućnost regionalnog ekonomskog razvoja

 

 

Njemačka fondacija „Fridrih Nauman“ je i ove godine u saradnji sa partnerima iz Srbije i regiona, organizovala Međunarodni festival pametnih gradova „Smart City Festival 2022 – Smart Reshape (#SCF22)“. U fokusu festivala, koji se održava danas u Beogradu, su tektonski pomaci u cijeloj Evropi i šire. Jedan od ciljeva je da se ocrtaju strategije za osiguranje otpornije, održivije i mirnije budućnosti u Evropi uz zadržavanje fokusa na regionu Zapadnog Balkana.

„Preoblikovanje inovacija – budućnost regionalnog ekonomskog razvoja“ bila je tema panela na kojem su učešće uzeli Ognjenka Lalović, direktor Sektora privrede VTK/STK BiH, Sophia Kluge, ispred Komorskog partnerstva Zapadni Balkan i dr. Radman Selmić, savjetnik za cirkularnu ekonomiju predsjednika Privredne komore Srbije. Tokom diskusije, a govoreći o trendovima u Bosni i Hercegovini, Lalović je kazala, između ostalog, da kadrovi moraju biti inovativni, kreativni u sektorima industrije koji baštine tradiciju u BiH, kao što su metalna, elektroindustrija, drvoprerađivačka itd.
„Vremena se brzo menjaju, a novi uslovi na tržištu, zajedno sa snažnom IT industrijom, donose prilike kao nikada do sada. Bosna i Hercegovina može ubrzati svoj ukupni razvoj zahvaljujući solidnoj bazi u IT industriji čiji kapaciteti nisu dovoljno iskorišteni- kazala je Lalović i dodala da nedostaje investicija.
„Da bi Bosna i Hercegovina poboljšala svoju konkurentsku poziciju, prije svega je potrebno stvoriti uslove za lakše privlačenje stranih investicija kako bi se na taj način olakšao i transfer novih tehnologija, što je ujedno i jedna od glavnih konkurentskih prilika za BiH. Zbog ograničenih sredstava koje BiH ima na raspolaganju za istraživanje i razvoj novih tehnologija, najbrži je razvojni put transfer novih tehnologija u privlačenju direktnih stranih ulaganja- pojasnila je Lalović.

Da bi se povećao potencijal u postpandemijskom svijetu, kako je kazala Lalović, analiza studija je pokazala da bi ekonomije Zapadnog Balkana mogle imati koristi od maksimiziranja svojih jakih strana uz istovremeno minimiziranja svojih slabosti.
„ Kroz anketiranje i analiziranje stavova kompanija i lanaca koji posluju na globalnom tržištu došlo se do zaključaka koji upućuju da građenje na konkurentskoj prednosti niskih troškova rada neće biti dovoljno za privlačenje većih investicija u budućnosti, i da bi usredsređivanje pažnje na kvalifikovanu radnu snagu, ulaganje u obrazovanje, obuku i modernizaciju obrazovnog sistema, kao i poboljšanje infrastrukture bilo korisno za privlačenje novih investitora. Analiza takođe otkriva da unapređenje saradnje između domaćih i stranih kompanija ima potencijal da obezbjedi pozitivna tehnološka prelivanja i veze dobavljača sa domaćim kompanijama, što bi dalje donijelo višestruku korist lokalnim kompanijama. Pojačavanje regionalne saradnje takođe je korisno, kako za strane investitore, jer bi mogli da se snabdjevaju regionalno, tako i za lokalne kompanije, jer bi im to omogućilo saradnju sa stranim kompanijama- pojasnila je Lalović.

U okviru festivala održani su i paneli na teme „Preoblikovanje održivosti – uticaj na životnu sredinu i prosperitet“ i „Preoblikovanje zdravlja – Pametna rešenja kompanija koje poboljšavaju živote pacijenata u Srbiji“.

Share This