Smanjenje carinskih stopa za uvoz sirovina – Poziv privrednicima da dostave prijedloge za proširenje liste

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa entitetskim komorama, priprema prijedlog za produženje i izmjene/dopune “Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba za 2020“.

Ukoliko za potrebe vlastite proizvodnje iz trećih zemalja (zemalja sa kojima BiH nema potpisane trgovinske sporazume) uvozite određenu sirovinu (materijal koji ulazi u supstancu Vašeg finalnog proizvoda) ili repromaterijal (osnovni materijal od kojeg se pravi Vaš proizvod), a da istovremeno u Bosni i Hercegovini ne postoji proizvodnja takve sirovine/materijala, onda je moguće da se na taj proizvod odobri totalna suspenzija ili određeno smanjenje carinske stope.

Pozivamo zainteresovane privrednike da nam do 22.04.2019. godine dostave prijedloge tarifnih brojeva sirovina i materijala koje koristite u procesu vlastite proizvodnje, a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

U skladu sa zahtjevom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ukoliko pvi put predlažete tarifni broj, molimo da nam na zvaničnom memorandumu Vaše firme u posebnom dopisu dostavite sljedeće podatke:

1. Kontakt informacije:

– naziv firme,
– ID broj
– Kontakt podaci: broj telefona, e-mail, adresa

2. Puni naziv proizvoda prema Carinskoj nomenklaturi iz 2019– tarifni broj na 10 znakova i iznos (u KM) plaćene carine na navedeni proizvod u 2018. (ukoliko se radi o o novom prijedlogu za uvrštavanju), te količinu uvoza po tarifnom broju za 2018. godinu;

3. Opis proizvodnje; Kapacitet proizvodnje; Objašnjenje da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji. Molimo Vas da imate u vidu da rezervni dijelovi, pomoćni dijelovi, alati i sl. iako služe svrsi finalne proizvodnje ne mogu biti obuhvaćeni ovom Odlukom

4. Informacije o tome koliko će umanjenje carinskih troškova uticati na Vaše poslovanje kroz eventualno upošljavanje novih radnika, bolju konkurentnost na izvoznim tržištima, nove investicije, argumentovano objašnjenje da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji, te sve druge informacije koje će opravdati ukidanje ili smanjenje carinske stope poput planova za buduće aktivnosti u oblasti investiranja, širenje proizvodnih pogona, zapošljavanja i povećanja izvoza, te druge podatke koji to potvrđuju.

Privredni subjekti čiji su prijedlozi tarifnih brojeva uvršteni na prethodnoj Odluci iz 2019. također moraju obnoviti zahtjev, te uz sve gore navedene tražene podatke dostaviti i u dopisu uvrstiti pokazatelje o efektima ove Odluke na poslovanje preduzeća:

1.Podatke o investicijama i povećanju proizvodnje (narativni opisi i vrijednost u KM)

2. Podatke o broju zaposlenih prije i poslije korištenja olakšica usljed primjene ove Odluke

3.Podatke o povećanju izvoza (vrijednosno i procentualno) i povećanju konkurentnosti (narativno)

4.Planovi za buduće aktivnosti u oblasti investiranja, zapošljavanja i povećanja izvoza

5.Druge pokazatelje bitne po Vašem mišljenju.

Dopis/zahtjev sa potrebnim podacima potrebno je dostaviti putem e-maila na adresu ognjenka.lalovic@komorabih.ba do 22.04.2019. godine.