Služba za logistiku – kontakti

IRNIS DELIJA
Šef službe
Tel.: 033 566 160
Fax: 033 566 292
NIJAZA AVDIĆ
Voditelj pisarnice i arhive
Tel.: 033 566 165
HAŠA ABDURAHMANOVIĆ
Grafičar
Tel.: 033 566 162
SAMIR SALIHOVIĆ
Voditelj materijalnog knjigovodstva i recepcionar
Tel.: 033 566 167
REFIJA HORO
Arhivar – bibliotekar
Tel.: 033 566 165
SABAHETA BORAČIĆ
Kurir
Tel.: 033 566 165
MENSUD RAPA
Magacioner
Tel.: 033 566 164
LATINKA VUJADINOVIĆ
Protokol
Tel.: 033 566 165
VIDE PUHALO
Šef recepcije
Tel.: 033 566 222
ZORAN LOVRIĆ
Recepcionar
Tel.: 033 566 222

Pišite nam.Odgovaramo na Vaša pitanja