Slovenija

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: : Republika Slovenija
Položaj: jugoistočna Evropa
Glavni grad: Ljubljana
Službeni jezik: slovenački
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 20.273 km²
Stanovništvo:
2.107.007 (podatak iz 2021.)
Valuta: euro (EUR) ili (€)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990. – 2021.)

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJ VREMENSKI OKVIR
PREDMET ANALIZE GODINA
POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 1.998.161,00 1.988.925,00 2.048.583,00 2.063.531,00 2.065.042,00 2.066.388,00 2.073.894,00 2.088.385,00 2.102.419,00 2.107.007,00
BND, PPP (USD) .. 35.716.190.194,05 56.250.509.484,25 63.252.908.627,28 68.303.102.029,78 74.079.091.605,88 79.600.078.927,15 83.650.603.107,41 82.886.674.831,42 90.737.347.862,98
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. 17.960,00 27.460,00 30.650,00 33.080,00 35.850,00 38.380,00 40.060,00 39.420,00 43.060,00
BDP (USD) .. 20.289.627.636,68 48.208.240.226,45 43.107.506.024,33 44.766.722.790,58 48.589.100.043,10 54.163.591.695,32 54.178.877.606,00 53.589.609.580,71 61.526.331.889,50
BDP po glavi stanovnika (USD) .. 10.201,30 23.532,48 20.890,17 21.678,36 23.514,03 26.116,86 25.942,95 25.489,50 29.200,82
Rast BDP (godišnji) % .. 3,67 1,34 2,21 3,19 4,82 4,42 3,25 -4,23 8,11
Bilans tekućeg računa (USD) .. -547.500.000,00 -366.494.001,01 1.646.306.886,48 2.143.172.202,91 3.034.815.376,11 3.229.496.488,69 3.245.772.649,40 3.956.779.842,83 2.073.179.144,72
Bilans tekućeg računa (% BDP) .. -2,70 -0,76 3,82 4,79 6,25 5,96 5,99 7,38 3,37
Izvoz roba i usluga (% BDP) .. 50,14 64,27 77,15 77,60 83,13 84,82 83,96 77,88 83,53
Uvoz roba i usluga (% BDP) .. 53,81 63,22 69,15 69,06 74,15 76,37 75,31 68,66 78,21
Inflacija (godišnja) % 552,08 8,91 1,80 -0,53 -0,05 1,43 1,74 1,63 -0,05 1,92
SDI (USD) .. 135.800.000,00 319.143.932,58 1.730.147.099,28 1.446.274.234,68 1.196.228.604,69 1.538.137.615,35 2.151.537.534,12 506.269.486,82 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Slovenije, 2020. godina

 •  Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Slovenije (1,84 %);
 • Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Slovenije iznosi (29,77 %);
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Slovenije iznosi (56,24 %).

 Glavne grane primarnog sektora: stočarstvo, poljoprivreda (voćarstvo i povrtlarstvo), ribarstvo, te šumarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: farmaceutska industrija, kemijska i naftna industrija, metalna industrija (mašinogradnja i elektroindustrija), energetika, drvna i papirna industrija, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: trgovina, transport, turizam, građevinarstvo, financije i telekomunikacije.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 46,77 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u izvozu Republike Slovenije: farmaceutski proizvodi (20,72 %); vozila – osim tračnih ... (11,47 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi, ... (10,94 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (9,52 %); plastika i proizvodi od plastike (4,41 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (4,1 %); aluminij i proizvodi od aluminija (3,55 %); željezo i čelik (3,43 %); proizvodi od željeza i čelika (2,4 %); te drvo i proizvodi od drveta (2,3 %).
Ostale grupe proizvoda čine (27,16 %) ukupnog izvoza Republike Slovenije u 2021. godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 49,61 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u uvozu Republike Slovenije: farmaceutski proizvodi (13,22 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi, ... (10 %); vozila – osim tračnih ... (8,5 %); organske kemikalije (8,36 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (8,28 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (7,39 %); plastika i proizvodi od plastike (4,86 %); željezo i čelik (4,78 %); aluminij i proizvodi od aluminija (3,23 %); te proizvodi od željeza i čelika (2,15 %).
Ostale grupe proizvoda čine (29,23 %) ukupnog uvoza Republike Slovenije u 2021. godini.
Izvor: Intracen (Trade Map)

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Slovenija je članica mnogih multilateralnih organizacija, kao što su: UN, NATO, Vijeće Evrope, OSCE i dr.

Pregled članstva Republike Slovenije u međunarodnim organizacijama možete naći na stranici Vlade Republike Slovenije. ( Više informacija ).

Internet domain:             .si

Telefonski kod zemlje: + 386

Glavni izvozni partneri / 2021 / %
 • Njemačka
 • Švicarska
 • Italija
 • Hrvatska
 • Austrija
 • Francuska
 • Srbija
 • Poljska
 • Mađarska
 • Češka
 • Ostale zemlje

Na Listi zemalja – uvoznica iz Republike Slovenije, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 25 slovenačkih partnera u 2021. godini.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %
 • Kina
 • Njemačka
 • Švicarska
 • Italija
 • Austrija
 • Hrvatska
 • Francuska
 • Poljska
 • Mađarska
 • Turska
 • Ostale zemlje

Na Listi zemalja – izvoznica u Republiku Sloveniju, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 25 slovenačkih partnera u 2021. godini.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Standardna stopa PDV- a u Sloveniji iznosi 22%. Primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV-a ili izuzeća od PDV-a.

Snižena stopa PDV-a iznosi 9,5 % i primjenjuje se na:

 • žive životinje, sjemena, sadnice/mlađ i gnojiva koja se koriste u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu;
 • hrana i piće (osim alkoholnih) za ishranu stanovništva i sastojci za proizvodnju hrane;
 • stočna hrana;
 • vodoopskrba;
 • farmaceutski proizvodi;
 • medincinska oprema i uređaji za osobe sa invaliditetom;
 • knjige i novine;
 • uvoz umjetnina.

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi: (4,32 %) u 2020.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi: (5,58 %);

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi: (3,96 %) u 2020.godini.

Akcize u EU primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Tehnički zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na: poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, kao i na pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:       European Union (Official site);

World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Slovenijom

POKAZATELJ VREMENSKI OKVIR
Konvertibilna marka: KM PERIOD GODINA
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA BOSNE I HERCEGOVINE SA REPUBLIKOM SLOVENIJOM 2017. – 2021. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
1.) UKUPNO: 13.986.899.837,51 2.677.506.831,23 2.834.922.046,34 2.812.951.416,41 2.526.174.478,44 3.135.345.065,09
2.) IZVOZ: 5.295.046.816,44 987.937.346,69 1.069.727.651,09 1.027.700.876,41 969.362.588,60 1.240.318.353,65
3.) UVOZ: 8.691.853.021,07 1.689.569.484,54 1.765.194.395,25 1.785.250.540,00 1.556.811.889,84 1.895.026.711,44
4.) SALDO: -3.396.806.204,63 -701.632.137,85 -695.466.744,16 -757.549.663,59 -587.449.301,24 -654.708.357,79
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): 60,92 58,47 60,60 57,57 62,27 65,45

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Sloveniju, 2021. godina

Tarifni broj Opis tarifnog broja Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Sloveniju, 2021.
8409 Dijelovi namijenjeni isključivo … 6,80%
8503 Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo ili … 6,26%
2818 Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; … 5,40%
7610 Konstrukcije od aluminija … 4,79%
4901 Štampane knjige, brošure, leci i slični štampani … 3,71%
8431 Dijelovi namijenjeni isključivo … 3,60%
8544 Izolovana žica … 3,32%
7204 Otpaci i lomljevina od željeza ili čelika; otpadni … 3,11%
8509 Elektromehanički aparati sa ugrađenim … 3,03%
8511 Električna oprema za paljenje i pokretanje motora … 2,62%
  Ostali 57,36%

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Slovenije, 2021. godina 

Tarifni broj Opis tarifnog broja Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Slovenije, 2021.
3004 Lijekovi … 6,54%
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila, uglavnom … 5,13%
2710 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih … 4,85%
2304 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni … 3,53%
4011 Nove vanjske pneumatske gume … 2,71%
8544 Izolovana žica … 2,47%
8503 Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo ili … 1,71%
0901 Kahva, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez … 1,63%
8701 Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709): … 1,58%
7601 Aluminij u sirovim oblicima: … 1,45%
  Ostali 68,39%

 

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Kada je riječ o bilateralnim trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Republikom Slovenijom detaljnije informacije (sporazumi i drugi akti i propisi) dostupne su na stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je sa Republikom Slovenijom potpisala veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Informacija o potpisanim sporazumima kao i njihovom statusu dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

16.juna 2008. godine, Bosna i Hercegovina je sa Evropskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

 1. godine, pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, potpisan je i Protokol uz navedeni dokument, pa spomenutu informaciju možete preuzeti putem datog link – a.

Korisne adrese

 • World Bank (OPEN DATA)
 • Ambasada Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih ulaganja (LINK)
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.