Slovenija

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: : Republika Slovenija
Položaj: jugoistočna Evropa
Glavni grad: Ljubljana
Službeni jezik: slovenački
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 20.273 km²
Stanovništvo:
2.107.007 (podatak iz 2021.)
Valuta: euro (EUR) ili (€)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990. – 2021.)

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJ VREMENSKI OKVIR
PREDMET ANALIZE GODINA
POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 1.998.161,00 1.988.925,00 2.048.583,00 2.063.531,00 2.065.042,00 2.066.388,00 2.073.894,00 2.088.385,00 2.102.419,00 2.107.007,00
BND, PPP (USD) .. 35.716.190.194,05 56.250.509.484,25 63.252.908.627,28 68.303.102.029,78 74.079.091.605,88 79.600.078.927,15 83.650.603.107,41 82.886.674.831,42 90.737.347.862,98
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. 17.960,00 27.460,00 30.650,00 33.080,00 35.850,00 38.380,00 40.060,00 39.420,00 43.060,00
BDP (USD) .. 20.289.627.636,68 48.208.240.226,45 43.107.506.024,33 44.766.722.790,58 48.589.100.043,10 54.163.591.695,32 54.178.877.606,00 53.589.609.580,71 61.526.331.889,50
BDP po glavi stanovnika (USD) .. 10.201,30 23.532,48 20.890,17 21.678,36 23.514,03 26.116,86 25.942,95 25.489,50 29.200,82
Rast BDP (godišnji) % .. 3,67 1,34 2,21 3,19 4,82 4,42 3,25 -4,23 8,11
Bilans tekućeg računa (USD) .. -547.500.000,00 -366.494.001,01 1.646.306.886,48 2.143.172.202,91 3.034.815.376,11 3.229.496.488,69 3.245.772.649,40 3.956.779.842,83 2.073.179.144,72
Bilans tekućeg računa (% BDP) .. -2,70 -0,76 3,82 4,79 6,25 5,96 5,99 7,38 3,37
Izvoz roba i usluga (% BDP) .. 50,14 64,27 77,15 77,60 83,13 84,82 83,96 77,88 83,53
Uvoz roba i usluga (% BDP) .. 53,81 63,22 69,15 69,06 74,15 76,37 75,31 68,66 78,21
Inflacija (godišnja) % 552,08 8,91 1,80 -0,53 -0,05 1,43 1,74 1,63 -0,05 1,92
SDI (USD) .. 135.800.000,00 319.143.932,58 1.730.147.099,28 1.446.274.234,68 1.196.228.604,69 1.538.137.615,35 2.151.537.534,12 506.269.486,82 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora Republike Slovenije su stočarstvo, poljoprivreda (voćarstvo i povrtlarstvo), ribarstvo, te šumarstvo.

U najznačajnije grane sekundarnog sektora spomenute države ubrajamo farmaceutsku industriju, kemijsku i naftnu industriju, metalnu industriju (mašinogradnja i elektroindustrija), energetiku, drvnu i papirnu industriju, te prehrambenu industriju.

Kada je u pitanju tercijalni sektor Republike Slovenije i dalje su najistaknutije grane trgovina, transport, turizam, građevinarstvo, financije i telekomunikacije.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura 2022.

0

Ukupan izvoz Republike Slovenije na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio 69,70 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Republike Slovenije su sljedeće:
- farmaceutski proizvodi (20,02 %)
- vozila, osim tračnih i ... (13,32 %)
- električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (9,35 %)
- mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (8,91 %)
- mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi prethodno spomenutog (7,86 %)
- željezo i čelik (3,67 %)
- plastika i proizvodi od plastike (3,59 %)
- aluminij i proizvodi od aluminija (3,19 %)
- drvo i proizvodi od drveta (2,14 %)
- papir i karton, ...(2,1 %)
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Slovenije u 2022. godini čine (25,85 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura 2022.

0

Ukupan uvoz Republike Slovenije sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 69,74 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Republike Slovenije su sljedeće:
- farmaceutski proizvodi (12,87 %)
- mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (12,32 %)
- vozila, osim tračnih ... (11,52 %)
- organske kemikalije (8,8 %)
- električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (8,48 %)
- mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi spomenutog (6,69 %)
- željezo i čelik (4,58 %)
- plastika i proizvodi od plastike (3,98 %)
- aluminij i proizvodi od aluminija (3,11 %)
- proizvodi od željeza i čelika (1,77 %)
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Slovenije u 2022. godini čine (25,88 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Slovenija je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija i organizacija od kojih navodimo sljedeće:

 • UN
 • NATO
 • Vijeće Europe
 • EU
 • OSCE
 • itd..

Internet domain:             .si

Telefonski kod zemlje: + 386

Glavni izvozni partneri / 2022 / %

Među uvoznicima proizvoda iz Republike Slovenije, kada je u pitanju svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi na 12. mjestu na listi zemalja – uvoznice iz Republike Slovenije.

Glavni uvozni partneri / 2022 / %

Među izvozicima proizvoda u Republiku Sloveniju, gledajući sveukupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi na 13. mjestu na listi zemalja – izvoznice u Republiku Sloveniju.

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Sloveniji

Standardna stopa gore spomenutog poreza u Republici Sloveniji, primjenjljiva na sve robe i usluge (osim onih koji su predmet snižene ili nulte stope), iznosi 22 %.

Snižena stopa PDV – a iznosi 9,5 % i aplicira se na sljedeće:

 • žive životinje, sjemena, sadnice, mlađ i gnojiva koja se koriste u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu
 • hrana i piće – osim onih alkoholnih upotrebljivih za ishranu stanovništva i sastojci za proizvodnju hrane
 • stočna hrana
 • vodoopskrba
 • farmaceutski proizvodi
 • medincinska oprema i uređaji za osobe sa invaliditetom
 • knjige i novine
 • uvoz – kategorija umjetnina

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 

 • „Svi proizvodi“ – (4,32 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ – (5,58 %)
 • „Industrijski proizvodi“ – (3,96 %)

Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energiju (prirodni plin, ugalj, struja), na prostoru Europske unije, primjenjuju se akcize.

Potrebna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, uvozne carinske deklaracije (Single Administrative Document – SAD).

Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom se redu odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno, odnosno, dodatno označavanje proizvoda poput onih organskih, zatim na marketing i oglašavanje proizvoda, te na druge slične mjere reguliranja prostora tržišta Slovenije, odnosno Europske unije.

Na poljoprivredne proizvode, proizvode kao što su željezo i čelik, te na određene proizvode od aluminija, uvedene su restrikcije na uvoz kada je riječ o tržištu Europsku unije.

Izvor:        European Union (Official site);

World Bank (World Development Indicators)

Dokumentacija za izvoz

Pod dokumetacijom potrebnom prilikom izvoza smatramo komercijalnu fakturu, (orginal i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – patološku dokumentaciju, odnosno uvjerenja.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Slovenijom

VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA 2017. – 2021. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Jedinica mjere: konvertibilna marka (KM) konvertibilna marka (KM) konvertibilna marka (KM) konvertibilna marka (KM) konvertibilna marka (KM) konvertibilna marka (KM) konvertibilna marka (KM)
1.) UKUPNO 17.745.667.243,51 2.677.506.831,23 2.834.922.046,34 2.812.951.416,41 2.526.174.478,44 3.135.345.065,09 3.758.767.406,00
2.) IZVOZ 6.779.247.807,44 987.937.346,69 1.069.727.651,09 1.027.700.876,41 969.362.588,60 1.240.318.353,65 1.484.200.991,00
3.) UVOZ 10.966.419.436,07 1.689.569.484,54 1.765.194.395,25 1.785.250.540,00 1.556.811.889,84 1.895.026.711,44 2.274.566.415,00
4.) SALDO -4.187.171.628,63 -701.632.137,85 -695.466.744,16 -757.549.663,59 -587.449.301,24 -654.708.357,79 -790.365.424,00
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 61,82 58,47 60,60 57,57 62,27 65,45 65,25

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Sloveniju

2022. GODINA
PREDMET ANALIZE
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Sloveniju
8409 Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo … 89.114.842,17 6,00%
2818 Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; … 88.305.024,23 5,95%
7610 Konstrukcije od aluminija … 85.213.333,23 5,74%
8503 Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo … 83.705.235,50 5,64%
4901 Štampane knjige, brošure, leci i slični štampani … 56.959.015,43 3,84%
8431 Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo … 55.933.137,77 3,77%
8544 Izolovana žica … 53.492.493,13 3,60%
8511 Električna oprema za paljenje i pokretanje motora 42.168.874,88 2,84%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 38.518.481,57 2,60%
7308 Konstrukcije … 33.939.655,04 2,29%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Sloveniju 627.350.092,95 42,27%
  Ostali 856.850.898,05 57,73%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Slovenije

2022. GODINA
PREDMET ANALIZE
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Slovenije
3004 Lijekovi … 143.894.000,41 6,33%
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom … 127.935.703,94 5,62%
2710 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih … 122.217.560,31 5,37%
2304 Uljane pogače i ostali čvrsti … 78.084.164,47 3,43%
8544 Izolovana žica … 58.999.055,19 2,59%
4011 Nove vanjske pneumatske gume … 53.098.828,90 2,33%
2716 Električna energija 51.185.702,90 2,25%
0901 Kahva, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez … 45.895.399,74 2,02%
7225 Plosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih … 35.178.109,01 1,55%
8503 Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo … 32.425.875,83 1,43%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Slovenije 748.914.400,70 32,93%
  Ostali 1.525.652.014,30 67,07%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je sa Republikom Slovenijom potpisala veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Za pristup kronološkom pregledu sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije „posjetite“ web stranicu Ministarstva vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je sa Evropskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna 2008. godine, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, te je između sporazumnih strana uspostavljeno područje slobodne trgovine.

Pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je i Protokol uz navedeni dokument 2016. godine.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova
 • Ambasada Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu prehrambene industrije SIAL 2024

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine po drugi put organizuje izlaganje bh. kompanija na jednom od vodećih i najposjećenijih sajmova u oblasti prehrambene industrije – SIAL 2024, koji se održava u Parizu (Francuska), u periodu od 19-23.10.2024. godine. Na ovoj manifestaciji, koja se organizuje i realizuje svake dvije godine, učestvuje veliki broj posjetilaca i izlagača iz

   2023-11-28
  • Promocija uspješne saradnje i stvaranje novih prilika za BiH

   Povodom obilježvanja 20. godišnjice saradnje američke savezne države Maryland s Bosnom i Hercegovinom, zvanična delegacija Bosne i Hercegovine koju je predvodio generalmajor Ivica Jerkić posjetila je državu Maryland, SAD. Delegaciju naše zemlje su činili predstavnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Vanjskotrgovinske/Spoljotgovinske komore Bosne i Hercegovine. U okviru posjete

   2023-11-23
  • Poziv start up kompanijama za učešće na “Circularity Demo Day“ u Skoplju

   Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora  Bosne i Hercegovine  obavještava kompanije da  će u okviru ovogodišnje Regionalne konferencije konzorcijuma Evropske  preduzetničke mreže, 7. decembra 2023. godine u Skoplju, biti održan  jedinstveni događaj pod nazivom:  “Circularity Demo Day”  . Zainteresirane kompanije se mogu prijaviti preko  linka  do 7.11.2023. godine. Tokom događaja  će odabrane start-up  kompanije iz oblasti cirkularne ekonomije moći predstaviti  svoje

   2023-10-25