Slovenija

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: : Republika Slovenija
Položaj: jugoistočna Evropa
Glavni grad: Ljubljana
Službeni jezik: slovenački
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 20.273 km²
Stanovništvo:
2.107.007 (podatak iz 2021.)
Valuta: euro (EUR) ili (€)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990. – 2021.)

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJ VREMENSKI OKVIR
PREDMET ANALIZE GODINA
POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 1.998.161,00 1.988.925,00 2.048.583,00 2.063.531,00 2.065.042,00 2.066.388,00 2.073.894,00 2.088.385,00 2.102.419,00 2.107.007,00
BND, PPP (USD) .. 35.716.190.194,05 56.250.509.484,25 63.252.908.627,28 68.303.102.029,78 74.079.091.605,88 79.600.078.927,15 83.650.603.107,41 82.886.674.831,42 90.737.347.862,98
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. 17.960,00 27.460,00 30.650,00 33.080,00 35.850,00 38.380,00 40.060,00 39.420,00 43.060,00
BDP (USD) .. 20.289.627.636,68 48.208.240.226,45 43.107.506.024,33 44.766.722.790,58 48.589.100.043,10 54.163.591.695,32 54.178.877.606,00 53.589.609.580,71 61.526.331.889,50
BDP po glavi stanovnika (USD) .. 10.201,30 23.532,48 20.890,17 21.678,36 23.514,03 26.116,86 25.942,95 25.489,50 29.200,82
Rast BDP (godišnji) % .. 3,67 1,34 2,21 3,19 4,82 4,42 3,25 -4,23 8,11
Bilans tekućeg računa (USD) .. -547.500.000,00 -366.494.001,01 1.646.306.886,48 2.143.172.202,91 3.034.815.376,11 3.229.496.488,69 3.245.772.649,40 3.956.779.842,83 2.073.179.144,72
Bilans tekućeg računa (% BDP) .. -2,70 -0,76 3,82 4,79 6,25 5,96 5,99 7,38 3,37
Izvoz roba i usluga (% BDP) .. 50,14 64,27 77,15 77,60 83,13 84,82 83,96 77,88 83,53
Uvoz roba i usluga (% BDP) .. 53,81 63,22 69,15 69,06 74,15 76,37 75,31 68,66 78,21
Inflacija (godišnja) % 552,08 8,91 1,80 -0,53 -0,05 1,43 1,74 1,63 -0,05 1,92
SDI (USD) .. 135.800.000,00 319.143.932,58 1.730.147.099,28 1.446.274.234,68 1.196.228.604,69 1.538.137.615,35 2.151.537.534,12 506.269.486,82 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora Republike Slovenije su stočarstvo, poljoprivreda (voćarstvo i povrtlarstvo), ribarstvo, te šumarstvo.

U najznačajnije grane sekundarnog sektora spomenute države ubrajamo farmaceutsku industriju, kemijsku i naftnu industriju, metalnu industriju (mašinogradnja i elektroindustrija), energetiku, drvnu i papirnu industriju, te prehrambenu industriju.

Kada je u pitanju tercijalni sektor Republike Slovenije i dalje su najistaknutije grane trgovina, transport, turizam, građevinarstvo, financije i telekomunikacije.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 46,77 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u izvozu Republike Slovenije: farmaceutski proizvodi (20,72 %); vozila – osim tračnih ... (11,47 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi, ... (10,94 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (9,52 %); plastika i proizvodi od plastike (4,41 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (4,1 %); aluminij i proizvodi od aluminija (3,55 %); željezo i čelik (3,43 %); proizvodi od željeza i čelika (2,4 %); te drvo i proizvodi od drveta (2,3 %).
Ostale grupe proizvoda čine (27,16 %) ukupnog izvoza Republike Slovenije u 2021. godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 49,61 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u uvozu Republike Slovenije: farmaceutski proizvodi (13,22 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi, ... (10 %); vozila – osim tračnih ... (8,5 %); organske kemikalije (8,36 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (8,28 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (7,39 %); plastika i proizvodi od plastike (4,86 %); željezo i čelik (4,78 %); aluminij i proizvodi od aluminija (3,23 %); te proizvodi od željeza i čelika (2,15 %).
Ostale grupe proizvoda čine (29,23 %) ukupnog uvoza Republike Slovenije u 2021. godini.
Izvor: Intracen (Trade Map)

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Slovenija je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija i organizacija od kojih navodimo sljedeće:

 • UN
 • NATO
 • Vijeće Europe
 • EU
 • OSCE
 • itd..

Internet domain:             .si

Telefonski kod zemlje: + 386

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Na Listi zemalja – uvoznica iz Republike Slovenije, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 25 slovenačkih partnera u 2021. godini.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Na Listi zemalja – izvoznica u Republiku Sloveniju, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 25 slovenačkih partnera u 2021. godini.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Sloveniji

Standardna stopa gore spomenutog poreza u Republici Sloveniji, primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji su predmet snižene ili nulte stope, iznosi 22 %.

Snižena stopa PDV – a iznosi 9,5 % i aplicira se na sljedeće:

 • žive životinje, sjemena, sadnice, mlađ i gnojiva koja se koriste u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu
 • hrana i piće – osim onih alkoholnih upotrebljivih za ishranu stanovništva i sastojci za proizvodnju hrane
 • stočna hrana
 • vodoopskrba
 • farmaceutski proizvodi
 • medincinska oprema i uređaji za osobe sa invaliditetom
 • knjige i novine
 • uvoz umjetnina

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • Svi proizvodi (4,32 %)
 • Poljoprivredni proizvodi (5,58 %)
 • Industrijski proizvodi (3,96 %)

Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energiju (prirodni gas, ugalj, struja) primjenjuju se akcize na prostoru Europske unije.

Potrebna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, uvozne carinske deklaracije (Single Administrative Document – SAD).

Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom redu se odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno (dodatno) označavanje proizvoda poput organskih, marketing i oglašavanje proizvoda i druge.

Na poljoprivredne proizvode, proizvode poput željeza i čelika, kao i na određene proizvode od aluminija, na snazi su restrikcije vezane za uvoz spomenutih proizvoda na tržište Europske unije.

Izvor:        European Union (Official site);

World Bank (World Development Indicators)

Dokumentacija za izvoz

Pod dokumetacijom potrebnom prilikom izvoza smatramo komercijalnu fakturu, (orginal i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – patološku dokumentaciju, odnosno uvjerenja.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Slovenijom

VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA 2017. – 2021. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Jedinica mjere: konvertibilna marka (KM) konvertibilna marka (KM) konvertibilna marka (KM) konvertibilna marka (KM) konvertibilna marka (KM) konvertibilna marka (KM) konvertibilna marka (KM)
1.) UKUPNO 17.745.667.243,51 2.677.506.831,23 2.834.922.046,34 2.812.951.416,41 2.526.174.478,44 3.135.345.065,09 3.758.767.406,00
2.) IZVOZ 6.779.247.807,44 987.937.346,69 1.069.727.651,09 1.027.700.876,41 969.362.588,60 1.240.318.353,65 1.484.200.991,00
3.) UVOZ 10.966.419.436,07 1.689.569.484,54 1.765.194.395,25 1.785.250.540,00 1.556.811.889,84 1.895.026.711,44 2.274.566.415,00
4.) SALDO -4.187.171.628,63 -701.632.137,85 -695.466.744,16 -757.549.663,59 -587.449.301,24 -654.708.357,79 -790.365.424,00
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 61,82 58,47 60,60 57,57 62,27 65,45 65,25

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Sloveniju

2022. GODINA
PREDMET ANALIZE
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Sloveniju
8409 Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo … 89.114.842,17 6,00%
2818 Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; … 88.305.024,23 5,95%
7610 Konstrukcije od aluminija … 85.213.333,23 5,74%
8503 Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo … 83.705.235,50 5,64%
4901 Štampane knjige, brošure, leci i slični štampani … 56.959.015,43 3,84%
8431 Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo … 55.933.137,77 3,77%
8544 Izolovana žica … 53.492.493,13 3,60%
8511 Električna oprema za paljenje i pokretanje motora 42.168.874,88 2,84%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 38.518.481,57 2,60%
7308 Konstrukcije … 33.939.655,04 2,29%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Sloveniju 627.350.092,95 42,27%
  Ostali 856.850.898,05 57,73%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Slovenije

2022. GODINA
PREDMET ANALIZE
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Slovenije
3004 Lijekovi … 143.894.000,41 6,33%
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom … 127.935.703,94 5,62%
2710 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih … 122.217.560,31 5,37%
2304 Uljane pogače i ostali čvrsti … 78.084.164,47 3,43%
8544 Izolovana žica … 58.999.055,19 2,59%
4011 Nove vanjske pneumatske gume … 53.098.828,90 2,33%
2716 Električna energija 51.185.702,90 2,25%
0901 Kahva, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez … 45.895.399,74 2,02%
7225 Plosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih … 35.178.109,01 1,55%
8503 Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo … 32.425.875,83 1,43%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Slovenije 748.914.400,70 32,93%
  Ostali 1.525.652.014,30 67,07%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je sa Republikom Slovenijom potpisala veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Za pristup kronološkom pregledu sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije „posjetite“ web stranicu Ministarstva vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.

 1. juna 2008. godine, Bosna i Hercegovina je sa Evropskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU, te je u skladu sa navedenim Sporazumom između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno područje slobodne trgovine.

Pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je i Protokol uz navedeni dokument 2016. godine.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova
 • Ambasada Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06