Slovačka

Službeni naziv zemlje: Slovačka  Republika
Položaj:  srednja evropa
Glavni grad:  Bratislava
Službeni jezik: slovački
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 49.037 km2
Stanovništvo: 5.447.247 (podatak iz 2021.)
Valuta: euro (EUR) ili (€)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 - 2021)

 

PREDMET:

VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 5.299.187,00 5.388.720,00 5.391.428,00 5.423.801,00 5.430.798,00 5.439.232,00 5.446.771,00 5.454.147,00 5.458.827,00 5.447.247,00
BND, PPP (USD) .. 61.061.047.417,86 133.553.994.733,97 158.538.993.140,04 156.717.379.380,52 160.547.089.361,06 167.694.901.720,72 171.320.140.150,53 169.249.924.713,07 176.738.212.279,46
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. 11.330,00 24.770,00 29.230,00 28.860,00 29.520,00 30.790,00 31.410,00 31.000,00 32.450,00
BDP (USD) 12.747.380.650,08 29.242.558.796,55 90.801.178.162,25 88.636.928.904,64 89.674.927.723,24 95.393.515.077,75 105.612.792.516,58 105.284.375.640,70 105.172.564.491,57 114.870.706.410,17
BDP po glavi stanovnika (USD) 2.405,54 5.426,62 16.841,77 16.342,22 16.512,29 17.538,05 19.389,98 19.303,55 19.266,51 21.087,85
Godišnji rast BDP – a (%) .. 1,17 6,29 5,22 1,93 2,98 3,79 2,61 -4,36 3,02
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) .. -694.258.356,34 -4.209.659.221,64 -1.849.289.470,10 -2.432.487.662,20 -1.853.472.834,31 -2.292.976.666,62 -3.531.960.379,16 459.140.827,81 -2.219.789.145,48
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % .. -2,37 -4,64 -2,09 -2,71 -1,94 -2,17 -3,35 0,44 -1,93
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 23,81 53,21 76,87 91,87 93,76 95,33 96,29 92,26 85,44 93,86
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 33,35 55,58 77,17 88,80 90,81 93,14 94,41 91,87 84,51 94,50
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) .. 12,04 0,96 -0,33 -0,52 1,31 2,51 2,66 1,94 3,15
SDI, neto priljev (USD) .. 2.183.119.136,13 2.115.832.960,24 1.520.387.925,93 4.742.874.363,72 4.225.581.974,33 2.250.850.832,07 2.279.811.254,28 -330.595.869,17 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. .. 28,50 26,50 26,50 26,50 26,50 21,50 .. ..

Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo), te šumarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo i energetika, metalna, mašinska i elektro industrija, auto – industrija, kemijska i naftna industrija, te drvna i papirna industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: transport, telekomunikacije, turizam, financije, građevinarstvo.

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Slovačke Republike na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 104,36 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Slovačke Republike, su sljedeće: vozila – osim tračnih (32,18 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (16,89 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,31 %); željezo i čelik (5,55 %); plastika i proizvodi od plastike (3,16 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,79 %); proizvodi od željeza i čelika (2,51 %); guma i proizvodi od gume (2,43 %); namještaj, nosači madraca, madraci, .... (1,62 %); te aluminij i proizvodi od aluminija (1,54 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Slovačke Republike čine (19,02 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Slovačke Republike sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 104,68 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Slovačke Republike, su sljedeće: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (20,69 %); vozila – osim tračnih (15,36 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,32 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (8,14 %); plastika i proizvodi od plastike (4,24 %); željezo i čelik (3,65 %); proizvodi od željeza i čelika (2,64 %); farmaceutski proizvodi (2,52 %); namještaj, nosači madraca i madraci... (2,05 %); te guma i proizvodi od gume (1,87 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Slovačke Republike čine (26,52 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Slovačka Republika članica je mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih izdvajamo sljedeće:

 • UN
 • NATO
 • IBRD
 • ICC
 • ILO
 • OSCE
 • OECD
 • WTO
 • IMF
 • Vijeće Europe
 • EU
 • Šengenska konvencija
 • EMU
 • ECB
 • EIB
 • EBRD
 • CEI
 • itd.

Internet domain: .sk
Telefonski kod: +421

Glavni izvozni partneri top 10 / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na listi (gore spomenuta skupina) zemalja: među prvih 50 partnera na svjetskom tržištu.

Glavni uvozni partneri top 10 / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na gornjoj listi zemalja: među prvih 75 partnera na svjetskom tržištu.

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Slovačkoj Republici

Standardna stopa PDV– a u Slovačkoj Republici iznosi (20 %) i primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV – a ili izuzeća od plaćanja navedenog poreza.

 Carine i carinska dokumentacija

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini

Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Na proizvode kao što su alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, mineralna goriva i ulja, te prirodni gas, ugalj i struja (energenti),  na prostoru Europske unije primjenjuju se akcize važeće za navedene proizvode.

Detaljnu informaciju o akcizama na pivo, vino, kafu, duhanske proizvode, čokoladu, ugalj, struju, prirodni plin, te tomu slične proizvode iz kategorije akciznih proizvoda, za tržište Slovačke Republike, možete pronaći na (ispod) navedenim izvorima podataka.

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u Europskoj uniji propisane su i donešene na određene poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, kao i na pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

https://ec.europa.eu/info/index_hr

https://ec.europa.eu/info/index_en

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Republikom Slovačkom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)144.269.838,55124.569.706,29160.353.745,16181.010.664,6847.590.686,49
UVOZ (KM)230.734.554,30207.809.103,99280.033.971,90355.985.878,0188.124.439,37
OBIM (KM)375.004.392,85332.378.810,28440.387.717,06536.996.542,69135.715.125,86
SALDO (KM)-86.464.715,75-83.239.397,70-119.680.226,74-174.975.213,33-40.533.752,88
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)62,5359,9457,2650,8554,00

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Slovačku Republiku, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
6406Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjs31,09%
7601Aluminij u sirovim oblicima:8,85%
4803Papir vrsta koje se koriste za izradu toaletnog papira, papira za skidanje šminke, papira za peškire,7,11%
2836Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat koji sadrži amonijev ka6,54%
4818Toaletna papir i slicna papir, celulozna vata i li5,74%
8708Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705:4,72%
7214Šipke od željeza ili nelegiranog čelika samo kovane, toplo valjane, toplo vučene ili toplo istiski4,16%
2804Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali:3,81%
2818Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid:3,73%
2208Nedenaturirani etilni alkohol sa volumenskim udjelom alkohola manjim od 80 vol%; rakije, likeri i3,00%
Ostali21,25%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Slovačke Republike, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari22,27%
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi7,10%
2710Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral5,93%
6005Pleteni materijali po osnovi (uključujući i dobivene na "galloon" pletaćim mašinama), osim onih iz2,74%
4107Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust-obr2,61%
4802Nepremazana papir i karton koji se upotrebljavaju 2,50%
8704Motorna vozila za prijevoz robe:2,18%
8403Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tarifnog broja 8402:2,16%
1806Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:1,96%
4011Nove vanjske pneumatske gume (uključujući i gume bez zračnica):1,95%
Ostali48,60%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

 1. juna 2008. godine, Bosna i Hercegovina je sa Europskim zajednicama i njihovim državama – članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu SSP).

Gore spomenuti Sporazum stupio je na snagu 1. juna 2015. godine.

Navedeni akt regulira političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a sukladno tomu uspostavljeno je i područje slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Europske unije.

 1. godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Europske unije (kao zajednice njenih država – članica) s druge strane.

Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:

 • Detaljan pregled odnosa između Europske unije i Bosne i Hercegovine: link
 • Kronološki pregled sporazuma Bosne i Hercegovine sa Slovačkom Republikom link

Korisne adrese

 • Svjetska banka: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 • Ambasada Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK
 • LINK ).

Pitajte nas

Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07