Slovačka

[vc_row][vc_column width=”3/4”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2”][vc_single_image image=”16491” img_size=”full”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2”][vc_column_text]Službeni naziv zemlje: Slovačka  Republika
Položaj:  srednja evropa
Glavni grad:  Bratislava
Službeni jezik: slovački
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 49.037 km2
Stanovništvo: 5.447.247 (podatak iz 2021.)
Valuta: euro (EUR) ili (€)
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_custom_heading text=”Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 – 2021)” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

 

PREDMET:

VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 5.299.187,00 5.388.720,00 5.391.428,00 5.423.801,00 5.430.798,00 5.439.232,00 5.446.771,00 5.454.147,00 5.458.827,00 5.447.247,00
BND, PPP (USD) .. 61.061.047.417,86 133.553.994.733,97 158.538.993.140,04 156.717.379.380,52 160.547.089.361,06 167.694.901.720,72 171.320.140.150,53 169.249.924.713,07 176.738.212.279,46
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. 11.330,00 24.770,00 29.230,00 28.860,00 29.520,00 30.790,00 31.410,00 31.000,00 32.450,00
BDP (USD) 12.747.380.650,08 29.242.558.796,55 90.801.178.162,25 88.636.928.904,64 89.674.927.723,24 95.393.515.077,75 105.612.792.516,58 105.284.375.640,70 105.172.564.491,57 114.870.706.410,17
BDP po glavi stanovnika (USD) 2.405,54 5.426,62 16.841,77 16.342,22 16.512,29 17.538,05 19.389,98 19.303,55 19.266,51 21.087,85
Godišnji rast BDP – a (%) .. 1,17 6,29 5,22 1,93 2,98 3,79 2,61 -4,36 3,02
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) .. -694.258.356,34 -4.209.659.221,64 -1.849.289.470,10 -2.432.487.662,20 -1.853.472.834,31 -2.292.976.666,62 -3.531.960.379,16 459.140.827,81 -2.219.789.145,48
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % .. -2,37 -4,64 -2,09 -2,71 -1,94 -2,17 -3,35 0,44 -1,93
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 23,81 53,21 76,87 91,87 93,76 95,33 96,29 92,26 85,44 93,86
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 33,35 55,58 77,17 88,80 90,81 93,14 94,41 91,87 84,51 94,50
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) .. 12,04 0,96 -0,33 -0,52 1,31 2,51 2,66 1,94 3,15
SDI, neto priljev (USD) .. 2.183.119.136,13 2.115.832.960,24 1.520.387.925,93 4.742.874.363,72 4.225.581.974,33 2.250.850.832,07 2.279.811.254,28 -330.595.869,17 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. .. 28,50 26,50 26,50 26,50 26,50 21,50 .. ..

Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Najznačajniji privredni sektori” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3”][vc_pie value=”1.77” label_value=”1.77” color=”vista-blue” title=”Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):” units=”%”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3”][vc_pie value=”27.48” label_value=”27.48” color=”sandy-brown” title=”Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):” units=”%”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3”][vc_pie value=”59.88” label_value=”59.88” color=”purple” title=”Tercijalni (usluge):” units=”%”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_column_text]Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo), te šumarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo i energetika, metalna, mašinska i elektro industrija, auto – industrija, kemijska i naftna industrija, te drvna i papirna industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: transport, telekomunikacije, turizam, financije, građevinarstvo.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Izvoz / vrijednost i struktura” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][stm_stats_counter stat_counter_style=”style_2” counter_value=”104.36” description=”Ukupan izvoz Slovačke Republike na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 104,36 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Slovačke Republike, su sljedeće: vozila – osim tračnih (32,18 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (16,89 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,31 %); željezo i čelik (5,55 %); plastika i proizvodi od plastike (3,16 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,79 %); proizvodi od željeza i čelika (2,51 %); guma i proizvodi od gume (2,43 %); namještaj, nosači madraca, madraci, …. (1,62 %); te aluminij i proizvodi od aluminija (1,54 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Slovačke Republike čine (19,02 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.”][vc_custom_heading text=”Uvoz / vrijednost i struktura” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][stm_stats_counter stat_counter_style=”style_2” counter_value=”104.68” description=”Ukupan uvoz Slovačke Republike sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 104,68 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Slovačke Republike, su sljedeće: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (20,69 %); vozila – osim tračnih (15,36 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,32 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (8,14 %); plastika i proizvodi od plastike (4,24 %); željezo i čelik (3,65 %); proizvodi od željeza i čelika (2,64 %); farmaceutski proizvodi (2,52 %); namještaj, nosači madraca i madraci… (2,05 %); te guma i proizvodi od gume (1,87 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Slovačke Republike čine (26,52 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.”][vc_custom_heading text=”Članstvo u međunarodnim organizacijama” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Slovačka Republika članica je mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih izdvajamo sljedeće:

 • UN
 • NATO
 • IBRD
 • ICC
 • ILO
 • OSCE
 • OECD
 • WTO
 • IMF
 • Vijeće Europe
 • EU
 • Šengenska konvencija
 • EMU
 • ECB
 • EIB
 • EBRD
 • CEI
 • itd.

Internet domain: .sk
Telefonski kod: +421

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2”][vc_custom_heading text=”Glavni izvozni partneri top 10 / 2021 / %” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_round_chart stroke_width=”2” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22Njema%C4%8Dka%22%2C%22value%22%3A%2221.9%20%25%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%C4%8Ce%C5%A1ka%20Republika%20%5Ct%22%2C%22value%22%3A%2211.7%20%25%22%2C%22color%22%3A%22grey%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23ebebeb%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Poljska%20%5Ct%22%2C%22value%22%3A%228.3%20%25%22%2C%22color%22%3A%22turquoise%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23ebebeb%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ma%C4%91arska%22%2C%22value%22%3A%226.9%20%25%22%2C%22color%22%3A%22sandy-brown%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23ebebeb%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Francuska%22%2C%22value%22%3A%226.5%20%25%22%2C%22color%22%3A%22black%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23ebebeb%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Austrija%22%2C%22value%22%3A%225.5%20%25%22%2C%22color%22%3A%22purple%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23ebebeb%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Italjja%22%2C%22value%22%3A%224.7%20%25%22%2C%22color%22%3A%22chino%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23555555%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Velika%20Britanija%20%22%2C%22value%22%3A%224.0%20%25%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22SAD%22%2C%22value%22%3A%223.2%25%22%2C%22color%22%3A%22vista-blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%2350485b%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Kina%22%2C%22value%22%3A%222.6%20%25%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23ebebeb%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ostale%22%2C%22value%22%3A%2224.7%20%25%22%2C%22color%22%3A%22green%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23ebebeb%22%7D%5D”][vc_column_text]Pozicija Bosne i Hercegovine na listi (gore spomenuta skupina) zemalja: među prvih 50 partnera na svjetskom tržištu.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2”][vc_custom_heading text=”Glavni uvozni partneri top 10 / 2021 / %” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_round_chart stroke_width=”2” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22Njema%C4%8Dka%22%2C%22value%22%3A%2219.0%20%25%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%C4%8Ce%C5%A1ka%20Republika%22%2C%22value%22%3A%229.6%20%25%22%2C%22color%22%3A%22sandy-brown%22%2C%22custom_color%22%3A%22%2358b9da%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Kina%22%2C%22value%22%3A%227.1%20%25%22%2C%22color%22%3A%22chino%22%2C%22custom_color%22%3A%22%2350485b%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ruska%20Federacija%20%22%2C%22value%22%3A%226.3%20%25%22%2C%22color%22%3A%22sky%22%2C%22custom_color%22%3A%22%2350485b%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Poljska%22%2C%22value%22%3A%225.5%20%25%22%2C%22color%22%3A%22juicy-pink%22%2C%22custom_color%22%3A%22%2350485b%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Koreja%22%2C%22value%22%3A%225.4%20%25%22%2C%22color%22%3A%22orange%22%2C%22custom_color%22%3A%22%2350485b%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Vijetnam%22%2C%22value%22%3A%224.6%20%25%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%2350485b%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ma%C4%91arska%22%2C%22value%22%3A%223.6%20%25%22%2C%22color%22%3A%22grey%22%2C%22custom_color%22%3A%22%2350485b%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Francuska%20%22%2C%22value%22%3A%223.5%20%25%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Italija%22%2C%22value%22%3A%223.4%20%20%25%22%2C%22color%22%3A%22turquoise%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23fe6c61%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ostale%22%2C%22value%22%3A%2232.0%20%20%25%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23fe6c61%22%7D%5D”][vc_column_text]Pozicija Bosne i Hercegovine na gornjoj listi zemalja: među prvih 75 partnera na svjetskom tržištu.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_custom_heading text=”Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvoz” use_theme_fonts=”yes” subtitle=”Porezna struktura”][vc_column_text]PDV u Slovačkoj Republici

Standardna stopa PDV– a u Slovačkoj Republici iznosi (20 %) i primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV – a ili izuzeća od plaćanja navedenog poreza.

 Carine i carinska dokumentacija

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini

Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Na proizvode kao što su alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, mineralna goriva i ulja, te prirodni gas, ugalj i struja (energenti),  na prostoru Europske unije primjenjuju se akcize važeće za navedene proizvode.

Detaljnu informaciju o akcizama na pivo, vino, kafu, duhanske proizvode, čokoladu, ugalj, struju, prirodni plin, te tomu slične proizvode iz kategorije akciznih proizvoda, za tržište Slovačke Republike, možete pronaći na (ispod) navedenim izvorima podataka.

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u Europskoj uniji propisane su i donešene na određene poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, kao i na pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

https://ec.europa.eu/info/index_hr

https://ec.europa.eu/info/index_en[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Republikom Slovačkom” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text][xyz-ips snippet=”vanjsko-trgovinska-razmjena”]

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine[/vc_column_text][vc_column_text][xyz-ips snippet=”vanjsko-trgovinska-razmjena-tarife-izvoz-top10”]

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

[xyz-ips snippet=”vanjsko-trgovinska-razmjena-tarife-uvoz-top10”]

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

 1. juna 2008. godine, Bosna i Hercegovina je sa Europskim zajednicama i njihovim državama – članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu SSP).

Gore spomenuti Sporazum stupio je na snagu 1. juna 2015. godine.

Navedeni akt regulira političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a sukladno tomu uspostavljeno je i područje slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Europske unije.

 1. godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Europske unije (kao zajednice njenih država – članica) s druge strane.

Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:

 • Detaljan pregled odnosa između Europske unije i Bosne i Hercegovine: link
 • Kronološki pregled sporazuma Bosne i Hercegovine sa Slovačkom Republikom link

[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Korisne adrese” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

 • Svjetska banka: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 • Ambasada Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK
 • LINK ).

[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Pitajte nas” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.[/vc_column_text][contact-form-7 id=”1272” title=”Pitajte nas.”][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/4”][stm_sidebar sidebar=”3180”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]