Slovačka

Službeni naziv zemlje: Slovačka  Republika
Položaj:  srednja evropa
Glavni grad:  Bratislava
Službeni jezik: slovački
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 49.037 km2
Stanovništvo: 5.447.247 (podatak iz 2021.)
Valuta: euro (EUR) ili (€)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 - 2021)

 

PREDMET:

VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 5.299.187,00 5.388.720,00 5.391.428,00 5.423.801,00 5.430.798,00 5.439.232,00 5.446.771,00 5.454.147,00 5.458.827,00 5.447.247,00
BND, PPP (USD) .. 61.061.047.417,86 133.553.994.733,97 158.538.993.140,04 156.717.379.380,52 160.547.089.361,06 167.694.901.720,72 171.320.140.150,53 169.249.924.713,07 176.738.212.279,46
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. 11.330,00 24.770,00 29.230,00 28.860,00 29.520,00 30.790,00 31.410,00 31.000,00 32.450,00
BDP (USD) 12.747.380.650,08 29.242.558.796,55 90.801.178.162,25 88.636.928.904,64 89.674.927.723,24 95.393.515.077,75 105.612.792.516,58 105.284.375.640,70 105.172.564.491,57 114.870.706.410,17
BDP po glavi stanovnika (USD) 2.405,54 5.426,62 16.841,77 16.342,22 16.512,29 17.538,05 19.389,98 19.303,55 19.266,51 21.087,85
Godišnji rast BDP – a (%) .. 1,17 6,29 5,22 1,93 2,98 3,79 2,61 -4,36 3,02
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) .. -694.258.356,34 -4.209.659.221,64 -1.849.289.470,10 -2.432.487.662,20 -1.853.472.834,31 -2.292.976.666,62 -3.531.960.379,16 459.140.827,81 -2.219.789.145,48
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % .. -2,37 -4,64 -2,09 -2,71 -1,94 -2,17 -3,35 0,44 -1,93
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 23,81 53,21 76,87 91,87 93,76 95,33 96,29 92,26 85,44 93,86
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 33,35 55,58 77,17 88,80 90,81 93,14 94,41 91,87 84,51 94,50
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) .. 12,04 0,96 -0,33 -0,52 1,31 2,51 2,66 1,94 3,15
SDI, neto priljev (USD) .. 2.183.119.136,13 2.115.832.960,24 1.520.387.925,93 4.742.874.363,72 4.225.581.974,33 2.250.850.832,07 2.279.811.254,28 -330.595.869,17 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. .. 28,50 26,50 26,50 26,50 26,50 21,50 .. ..

Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo), te šumarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo i energetika, metalna, mašinska i elektro industrija, auto – industrija, kemijska i naftna industrija, te drvna i papirna industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: transport, telekomunikacije, turizam, financije, građevinarstvo.

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Slovačke Republike na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 104,36 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Slovačke Republike, su sljedeće: vozila – osim tračnih (32,18 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (16,89 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,31 %); željezo i čelik (5,55 %); plastika i proizvodi od plastike (3,16 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,79 %); proizvodi od željeza i čelika (2,51 %); guma i proizvodi od gume (2,43 %); namještaj, nosači madraca, madraci, .... (1,62 %); te aluminij i proizvodi od aluminija (1,54 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Slovačke Republike čine (19,02 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Slovačke Republike sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 104,68 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Slovačke Republike, su sljedeće: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (20,69 %); vozila – osim tračnih (15,36 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,32 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (8,14 %); plastika i proizvodi od plastike (4,24 %); željezo i čelik (3,65 %); proizvodi od željeza i čelika (2,64 %); farmaceutski proizvodi (2,52 %); namještaj, nosači madraca i madraci... (2,05 %); te guma i proizvodi od gume (1,87 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Slovačke Republike čine (26,52 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Slovačka Republika članica je mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih izdvajamo sljedeće:

 • UN
 • NATO
 • IBRD
 • ICC
 • ILO
 • OSCE
 • OECD
 • WTO
 • IMF
 • Vijeće Europe
 • EU
 • Šengenska konvencija
 • EMU
 • ECB
 • EIB
 • EBRD
 • CEI
 • itd.

Internet domain: .sk
Telefonski kod: +421

Glavni izvozni partneri top 10 / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na listi (gore spomenuta skupina) zemalja: među prvih 50 partnera na svjetskom tržištu.

Glavni uvozni partneri top 10 / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na gornjoj listi zemalja: među prvih 75 partnera na svjetskom tržištu.

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Slovačkoj Republici

Standardna stopa PDV– a u Slovačkoj Republici iznosi (20 %) i primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV – a ili izuzeća od plaćanja navedenog poreza.

 Carine i carinska dokumentacija

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini

Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Na proizvode kao što su alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, mineralna goriva i ulja, te prirodni gas, ugalj i struja (energenti),  na prostoru Europske unije primjenjuju se akcize važeće za navedene proizvode.

Detaljnu informaciju o akcizama na pivo, vino, kafu, duhanske proizvode, čokoladu, ugalj, struju, prirodni plin, te tomu slične proizvode iz kategorije akciznih proizvoda, za tržište Slovačke Republike, možete pronaći na (ispod) navedenim izvorima podataka.

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u Europskoj uniji propisane su i donešene na određene poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, kao i na pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

https://ec.europa.eu/info/index_hr

https://ec.europa.eu/info/index_en

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Republikom Slovačkom

PREDMET / VREMENSKI OKVIR UKUPAN PERIOD: GODINA:
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA 2017. – 2021. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Jedinica mjere: konvertibilna marka: KM KM KM KM KM KM
1.) UKUPNO: 1.954.369.041,18 387.367.456,95 419.230.664,04 375.004.392,85 332.378.810,28 440.387.717,06
2.) IZVOZ 762.793.718,76 155.471.551,87 178.128.876,89 144.269.838,55 124.569.706,29 160.353.745,16
3.) UVOZ 1.191.575.322,42 231.895.905,08 241.101.787,15 230.734.554,30 207.809.103,99 280.033.971,90
4.) SALDO: -428.781.603,66 -76.424.353,21 -62.972.910,26 -86.464.715,75 -83.239.397,70 -119.680.226,74
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): 64,02 67,04 73,88 62,53 59,94 57,26

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Slovačku Republiku, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV  / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu u Slovačku Republiku
6406 Dijelovi obuće … 41.207.138,47 25,70%
2818 Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; … 12.416.187,55 7,74%
2804 Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali … 12.246.051,86 7,64%
4803 Papir vrsta koje se koriste za izradu toaletnog … 11.556.729,91 7,21%
7601 Aluminij u sirovim oblicima: … 10.499.396,41 6,55%
4818 Toaletni papir i slični papir, celulozna vata i … 9.984.210,90 6,23%
7214 Šipke od željeza ili nelegiranog čelika samo … 8.518.123,81 5,31%
8708 Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih … 7.828.240,38 4,88%
2836 Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); … 7.595.560,26 4,74%
7213 Toplo valjana žica od željeza ili nelegiranog … 4.555.327,91 2,84%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Slovačku Republiku 126.406.967,46 78,83%
  Ostali 33.946.777,54 21,17%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Slovačke Republike, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV  / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu iz Slovačke Republike
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom … 53.287.470,88 19,03%
7601 Aluminij u sirovim oblicima: … 25.166.078,30 8,99%
8517 Električni aparati za žičanu telefoniju i telegrafi … 16.105.365,66 5,75%
2710 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih … 8.233.985,33 2,94%
4703 Hemijska drvna celuloza, natronska ili sulfatna, … 8.033.527,80 2,87%
6005 Pleteni materijali po osnovi … 8.014.424,79 2,86%
4107 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, … 7.705.391,84 2,75%
8704 Motorna vozila za prijevoz robe: … 6.891.145,43 2,46%
7208 Toplo valjani plosnati proizvodi od željeza ili … 6.563.937,69 2,34%
4011 Nove vanjske pneumatske gume … 5.403.530,45 1,93%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Slovačke Republike 145.404.858,17 51,92%
  Ostali 134.629.113,83 48,08%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

 1. juna 2008. godine, Bosna i Hercegovina je sa Europskim zajednicama i njihovim državama – članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu SSP).

Gore spomenuti Sporazum stupio je na snagu 1. juna 2015. godine.

Navedeni akt regulira političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a sukladno tomu uspostavljeno je i područje slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Europske unije.

 1. godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Europske unije (kao zajednice njenih država – članica) s druge strane.

Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:

 • Detaljan pregled odnosa između Europske unije i Bosne i Hercegovine: link
 • Kronološki pregled sporazuma Bosne i Hercegovine sa Slovačkom Republikom link

Korisne adrese

 • Svjetska banka: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 • Ambasada Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK
 • LINK ).

Pitajte nas

Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06