Skupština VTK/STK BiH usvojila smjernice za naredne četiri godine

 

 

Na 2. sjednici Skupštine Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH koja je održana danas u Sarajevu usvojeni su Program rada i Finansijski plan VTK/STK BiH za narednu godinu. Usvojen je i dokument Smjernice za dugoročni plan aktivnosti VTK/STK BiH za naredne četiri godine, koji predstavlja strateški dokument o aktivnostima kojima će se Komora intenzivno baviti u okviru svojih redovnih poslova. S namjerom da bh. poslovnoj zajednici obezbijedi pravovremene informacije i pruži kvalitetnu uslugu, a s ciljem povećanja izvoza i smanjenja izvozno –uvoznog deficita, prema ovom dokumentu, Komora će provoditi sljedeće aktivnosti:

• Unapređenje zakonske regulative u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja
• Digitalizacija
• Cirkularna ekonomija i zeleni lanci vrijednosti
• Unapređenje internacionalizacije
• Projektne aktivnosti

U Programu rada navedene su aktivnosti vezane za partnerstvo s nadležnim organima vlasti na unapređenju legislative u oblastima industrije, međunarodnog transporta i usluga. Definisane su i aktivnosti Komore za promociju privrede na međunarodnim sajmovima i manifestacijama, kao i edukativni programi. Provođenjem planiranih aktivnosti, Komora će nastojati da obezbijedi povoljniji ambijent za privređivanje, doprinese povećanju konkurentnosti bh. privrede i njenom značajnijem predstavljanju u svijetu.

Usvojeni planski dokumenti omogućit će Komori nesmetan rad u 2023. godini.

 

Share This