Skupština VTK BiH izmijenila Odluku o članarini za 2023. godinu

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH obavještava članice da je Skupština VTK BiH donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o članarini Vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023. godinu. Odluka je jednoglasno usvojena na sjednici 25.4.2023. godine. Skupština VTK BiH je, prema Zakonu o Vanjskotrgovinskoj komori BiH, zakonodavni organ Komore, koji, između ostalog, donosi i odluku o osnovici za obračun i visini članarine i kotizacije za članove Komore (član 22 Zakon o Vanjskotrgovinskoj komori BiH). Skupština Komore (Zakon o VTK BiH, član 11) sastoji se od predstavnika bh. privrede (38 zastupnika s područja Federacije Bosne i Hercegovine, 19 zastupnika s područja Republike Srpske i tri zastupnika s područja Distrikta Brčko). Kompanije, čiji su predstavnici u Skupštini VTK BiH, djeluju kroz različite privredne asocijacije unutar Komore, pa tako zapravo članovi Skupštine predstavljaju bh. privrednike u cjelini.

Odluku o članarini Vanjskotrgovinskoj Komori BiH, Skupština VTK BiH donosi svake godine i u tom smislu, donošenje i ove Odluke je redovna godišnja aktivnost Skupštine. Donošenjem ovih odluka, skupštinski zastupnici- predstavnici bh. privrede, propisuju način određivanja osnovice za obračun članarine, a u skladu sa Zakonom o Vanjskotrgovinskoj komori BiH.
U tom smislu, Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori BiH je donesena kao redovna godišnja aktivnost Skupštine VTK BiH, na osnovu analize te procjene zastupnika.

Skupština VTK BiH je ovu Odluku donijela na osnovu analize podataka o vanjskotrgovinskoj razmjeni u 2022. godini, iz koje je evidentno da je vrijednost uvoza u toj godini, u odnosu na 2021. godinu, porasla za oko 33 posto, te podataka Agencije za statistiku BiH o povećanju bruto plata. Ova povećanja bi u praksi dovela do toga da bi se većini članica članarina povećala za ovaj procenat, odnosno 33 posto, pa je Skupština VTK BiH jednoglasno odlučila da osnovica za godišnju članarinu budu podaci o vrijednosti uvezene robe iz 2021. godine, uvećani, zbog inflatornih kretanja, za deset posto. Odluka je donesena s ciljem rasterećenja bh. privrede, jer bi povećanje od 33 posto, nakon pandemije i uz povećanje inflacije, dodatno otežalo poslovanje bh. kompanija.

Ovo praktički znači da se Odlukom o članarini Vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023. godinu, umjesto povećanja od 33 posto, članarina, zbog inflatornih kretanja, povećava za svega 10 posto.
Dodatno, prema članovima 9 i 10 ove Odluke, privredni subjekti, kao i ranijih godina, imaju mogućnost dodatnog umanjenja članarine po dva osnova:

1)Članu Komore koji je u iskazanom prihodu za 2022. godinu ostvario više od 50% po osnovu prihoda na inostranom tržištu (izvoza), obračunato zaduženje članarine se umanjuje za 20% . Umanjenje članarine se vrši na osnovu zahtjeva člana Komore, uz koji se dostavlja bilans uspjeha za 2022. godinu (Odluka o članarini VTK BiH za 2023.)

2)Član Komore koji radi lohn poslove, odnosno ostvaruje uvoz radi izvoza, moguće je umanjiti obračunato zaduženje na njegov zahtjev i uz dostavljanje propisane dokumentacije. (Odluka o članarini VTK BiH za 2023.)